27. 4. 2021

Zemřel Ladislav Cvíček

Včera nás navždy opustila velká kopřivnická osobnost, respektovaný pedagog, řečník, šiřitel myšlenek TGM a opravdový znalec nejen místní historie, pan Ladislav Cvíček. V roce 2018 se stal čestným občanem města.

Ladislav Cvíček se narodil v roce 1948. Byl významnou osobností kulturního dění v Kopřivnici, propagátorem mezilidské slušnosti a pro mnohé morálním vzorem. Aktivně působil v místním klubu Masarykova demokratického hnutí, spoluorganizoval a moderoval diskuzní setkání Myšlenky TGM, byl řečníkem mnoha setkání kopřivnických obyvatel. Jeho pedagogická činnost vždy přesahovala rámec jeho povinností a věnoval se jí i po svém odchodu do důchodu. Z toho důvodu dnes zavlály černé vlajky nejen na radnici a kulturním domě, ale také na mnoha školách ve městě i v okolí.

Poslední rozloučení s Ladislavem Cvíčkem se uskuteční v pátek 30. dubna v rodinném kruhu. Město a veřejnost si jeho památku připomenou při vhodné příležitosti po rozvolnění protiepidemických opatření. Ve vestibulu radnice mohou občané podepisovat kondolenční listiny. Pietní místo bude zpřístupněno do pátku, během otevírací doby městského úřadu. Smuteční archy poté budou předány rodině.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice