26. 8. 2020

Už jen do konce srpna se sbírají baterie v rámci projektu Baterkománie, který kombinuje sběr baterií a charitu. Organizátory projektu jsou Krajský úřad Moravskoslezského kraje a nezisková společnost ECOBAT, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií. Společnost věnuje za každý kilogram baterií vytříděných během projektu 10 korun na charitativní a obecně prospěšné projekty v kraji, a to až do výše 100 tisíc korun. Tato částka bude rozdělena mezi tři projekty, které navrhly tři ve sběru nejúspěšnější městské či obecní úřady v přepočtu množství odevzdaných baterií na úředníka. Pokud by zvítězila Kopřivnice, výhra by šla na nákup materiálu pro sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie na ulici Školní. V dílnách klienti se zdravotním postižením v rámci terapie vyrábějí také různé výrobky z keramiky, pletou košíky a další výrobky. Aby bylo možné sociálně terapeutické dílny podpořit, je žádoucí nasbírat co největší množství baterií. Sběrnou nádobu na použité baterie označenou logem projektu najdou lidé ve vestibulu radnice hned vedle informací. Konkurence je v kraji velká. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce baterií v přepočtu na úředníka. Budeme rádi, když se zapojí co nejvíce lidí a podpoří tak společně s námi dobrou věc,“ uvedla Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí na kopřivnické radnici.

 

Pozvánka na středu 26. 8. 2020 v 18 hodin do Katolického domu na přednášku Václava Veselského, dominikána a studenta teologie –  Hvězdy (ne)lžou. Přijďte si poslechnout různé názory  na astrologiii v proměnách času a církevních dějin.

 

Návštěva aquaparku završí projekt i prázdniny. Šestý ročník prázdninových aktivit pro náctileté Někdo ven??? se ve čtvrtek 27. srpna završí návštěvou aquaparku ve Frýdku-Místku. Deset převážně sportovně zaměřených akcí přilákalo během prázdnin více než šest set zájemců. Návštěvnost neomezila ani epidemiologická situace. Zvláště rodiče byli vděčni, že město ve spolupráci s kopřivnickými spolky od pořádání aktivit neustoupilo. „Vyzdvihnout top akci letošního léta by bylo znevážení ostatních aktivit. Zájem mezi mladými byl o dodgeball, discgolf nebo volejbalová utkání. Krásnou akci připravili skauti. Opravdu co akce, to vydařené odpoledne,“ zhodnotila aktivity pro náctileté manažerka volnočasových aktivit a autorka projektu Lenka Heráková. Čtvrteční akce do aquaparku je jedinou výjezdní, všechny ostatní se uskutečnily na území Kopřivnice.

 

Kopřivnice má díky objektivu Ivana Polívky zaznamenány zásadní proměny Kopřivnice za posledních více něž padesát let. A nejen to. I díky němu se nám zachovaly fotografické vzpomínky na řadu kulturních, sportovních, spolkových i politických akcí, z nichž mnohé dodnes tvoří páteř kopřivnického společenského života. Nebyl samozřejmě sám a nebyl ani první, kdo v Kopřivnici fotografoval. Určitě se ale stal nejproslulejším. Ivan Polívka coby fotograf Kopřivnice je dnes všeobecně uznávaným autorem. Existuje však ještě jiná stránka jeho tvorby, kterou si pamatují už jen málokteří. Polívka se totiž dlouhá léta věnoval i fotografii aktu a portrétu. A právě z těchto snímků vznikla nová výstava Těla a tváře Ivana Polívky. Zahájení proběhne ve čtvrtek 3. září v 17 hodin v Lašském muzeu v Kopřivnici.

 

Recesní pyžamový pochod na Bílou horu se chystá na sobotu 19. 9. v rámci nultého ročníku evidovaných výšlapů ke kopřivnické rozhledně. Odhoďte zábrany a oblečte si pyžama či noční košile, ale místo do postele si v 19:00 společně vyšlápneme na Bílou horu. Je to příležitost především k zážitkům, a k dobré náladě. Akce se koná pouze v případě, že nebude pršet. Do projektu Na Bílou horu se už zapojilo na 200 zájemců, Jardi na prvním místě už absolvoval 459 výšlapů. Info na www.nabilouhoru.cz

 

Po prázdninách se mnozí kopřivničtí školáci dočkají zase o něco lépe vybavených škol. Základní škola Emila Zátopka začne v září využívat novou specializovanou učebnu fyziky, moderní speciálka přírodopisu pak čeká na žáky ZŠ 17. listopadu. Milionové investice realizované s podporou evropských peněz z rozpočtu města měly být původně realizovány až během letní pauzy ve výuce, ale mimořádná situace kolem koronaviru, která razantně omezila běžný provoz ve školních budovách, umožnila oběma školám dokončit většinu realizačních prací již před koncem uplynulého školního roku. Vyšší investice se dočkala ZŠ E. Zátopka. Nová učebna fyziky vyšla na 2,8 milionu korun, víc než dva a půl milionu přišlo z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy Infrastruktura pro vzdělávání a město poskytlo 280 tisíc korun, tedy desetinu nákladů projektu. Původní učebna fyziky prošla stavební úpravou. Položena byla nová podlaha, došlo na výměnu elektroinstalace a zatemnění učebny. Následně byla třída vybavena novým nábytkem a především zařízením v podobě 11 sad modulového systému pro provádění fyzikálních pokusů. Sofistikovaný, ale pro práci jednoduchý systém umožní při pokusech měřit a zaznamenávat různé fyzikální veličiny a pracovat s nimi v reálném čase za pomoci výpočetní techniky. Na ZŠ 17. listopadu se rovněž s předstihem pustili do modernizace učebny přírodopisu, vybavené mimo jiné velkoobjemovým akváriem. Projekt v hodnotě 2,2 milionu opět z 90 % financoval IROP a 220 tisíc poslalo město jako zřizovatel školy.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice