27. 1. 2021

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody na ulici Ignáce Šustaly ve čtvrtek 28.ledna od 8 – 14 hodin. Umožněno předzásobení a následně pojezd cisterny.

 

Po dálnici D48 jen s dálniční známkou. Na konci loňského roku byla zprovozněna stavba „Rybí–MÚK Rychaltice“, tím pádem došlo k otevření moderního úseku z Rybí do Frýdku-Místku a zpět. Bývalá komunikace I. třídy se stala čtyřproudovou směrově rozdělenou dálnicí. Rozšíření původní vozovky zhruba o 10 metrů umožnilo vytvořit střední dělící pás lemovaný jízdními pruhy šířky 3,75 metru. Provedené stavební úpravy předcházely oficiálnímu povýšení silnice I/48 na ucelenou dálnici D48. Úsek Rybí – Frýdek-Místek a zpět zůstal do konce roku bezplatný, ovšem vlivem zařazení D48 mezi tuzemské dálnice začlo od 1. 1. 2021 klasické zpoplatnění zmíněné trasy. Řidiči musí hradit obousměrné využití dálnice D48 v úseku kilometrů 22 až 44. Nová povinnost jízdy s poplatkem bude od 1. února kontrolována policií i celní správou. Digitální kupón je k dostání v síti obchodních míst nebo prostřednictvím samoobslužných kiosků.

 

Nové výbory se sejdou k prvnímu jednání. Ve čtvrtek proběhne první jednání nově vzniklých výborů kopřivnického zastupitelstva pro místní části. Jejich zřízením se občanům Lubiny, Vlčovic a Mniší otevírá možnost předkládat své návrhy přímo nejvyššímu orgánu obce a efektivněji se tak zapojovat do veřejného života. Vznik výborů pro místní části, které nahradily dříve fungující komise, byl jednou z priorit stávající radniční koalice. Hlavním rozdílem je skutečnost, že zatímco komise byly poradními orgány městské rady, výbory jsou přímo podřízené zastupitelstvu, tedy nejvyššímu orgánu města. „Výbory jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva, takže své návrhy a stanoviska předkládají přímo zastupitelstvu a nikoliv radě, jako to bylo v případě komisí. Lokální samospráva Lubiny, Vlčovic a Mniší je tedy zřízením výborů povýšena na nejvyšší možnou úroveň, jakou zákon o obcích umožňuje. Pokud budou chtít občané místních částí projednat nějakou záležitost v zastupitelstvu, bude to teď pro ně jednodušší,“ uvedla právnička Lucie Hoďáková. O vzniku výborů pro místní části rozhodli kopřivničtí zastupitelé již na svém prosincovém zasedání, přičemž každý z desíti politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu nominoval do každého výboru jednoho člena. „Jelikož výbory musí mít ze zákona lichý počet, bude na programech jednání všech tří výborů doplnění jedenáctého člena a volba předsedy. Návrhy budou následně předloženy ke schválení zastupitelstvu, které je projedná na svém březnovém zasedání,“ doplnila Lucie Hoďáková. Historicky první jednání nových výborů se uskuteční ve všech místních částech současně, a sice ve čtvrtek 28. ledna od 18 hodin.

 

Slezská univerzita se zapojila do kampaně Suchej únor. Víte, že průměrný Čech vypije za rok 14,4 litru čistého lihu? Více zvládnou na světe už jen v Litvě a Moldavsku. Češi prostě mají k alkoholu kladný vztah. Za hranou rizikového pití se u nás pohybuje přes jeden milion lidí. V České republice se letos proto podeváté koná zdravotně-osvětové kampaně Suchej únor, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Slezská univerzita se letos ke kampani připojila se svou vlastní soutěží SUchej únor: SUšte s rektorem! Kampaň Suchej únor letos poprvé pořádá stejnojmenná nově vzniklá nezisková organizace, která přebírá pomyslnou štafetu od Ligy otevřených mužů (LOM), v jejíž řadách se v roce 2013 nápad na Suchej únor zrodil. Odborná partnerství akci tradičně poskytují Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (KAD). Pravidla kampaně Suchej únor jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu! Účastníci “Sucháče” se mohou již tradičně registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz.

 

Jako první na Moravě bude laboratoř AGELLAB v Ostravě detekovat přítomnost koronaviru ze vzorku slin. Šetrná metoda je i přesnější. Nepříjemný odběr vzorku z nosohltanu pro PCR vyšetření pro potvrzení onemocnění covid-19 nahradí v příštím týdnu v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice mnohem příjemnější alternativa. Laboratoře AGELLAB dostaly jako první společnost na Moravě povolení Státního zdravotního ústavu provádět vyšetření také ze vzorku slin. K provádění PCR vyšetření ze vzorků slin se musela ostravská laboratoř AGELLAB dovybavit potřebnými přístroji a nyní již tak nic nebrání na odběrovém místě v ostravské vítkovické nemocnici k zahájení dalšího typu testování. Nová metoda odběru vzorku ze slin je pro pacienty výrazně příjemnější.  Stačí, aby několikrát zakašlali do roušky a poté vyplivli do malé zkumavky za pomocí trychtýře své sliny, výsledek testu bude dostupný v den doručení vzorku do laboratoře.

 

Přijímačky na krajské střední školy budou i letos jednotné. Střední školy zřizované Moravskoslezským krajem by měly do maturitních oborů přijímat žáky na základě jednotných přijímacích zkoušek CERMATU. Dnes to Rada Moravskoslezského kraje doporučila ředitelům všech krajských středních škol. „Jednotnou zkoušku doporučujeme všem školám, které Moravskoslezský kraj zřizuje. Měla by tedy být součástí přijímacího řízení do maturitních oborů. Cermatovské zkoušky ovšem nebudou nutné v případě, pokud se do oboru přihlásí stejný nebo nižší počet uchazečů, než kolik jich střední škola plánuje přijmout. To by pak tyto testy neměly význam,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny s tím, že je zvědavý, jestli se ke stejnému kroku rozhodnou také ředitelé soukromých středních škol, protože udržení kvality středoškolského vzdělávání je bezpochyby společným zájmem všech škol bez ohledu na jejich zřizovatele. Kritéria pro přijetí na jejich střední školu musí ředitelé všech středních škol zveřejnit stejně jako v předchozích letech do konce ledna. Nastavení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem bude plně v kompetenci ředitelů středních škol.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice