25. 1. 2021

Město Kopřivnice zveřejňuje svůj záměr pronajmout nebytové prostory č. 1 o celkové výměře 233,50 m2 umístěné v 1. NP a 1. PP objektu č. p. 890 v Kopřivnici, který je součástí pozemku parcelní č. 101 v k. ú. Kopřivnice, na ulici Školní. Občané se mohou ke zveřejňovanému záměru vyjádřit, předložit své nabídky a připomínky. Bližší informace budou občanům poskytnuty na Odboru majetku města, Štefánikova čp. 1163, (8.NP č. dveří 883) nebo na tel. 556 879 694.

 

Město Kopřivnice zveřejňuje záměr města pronajmout nebytový prostor skladu sportovních potřeb místnosti č. 1.27 a 1.28 o celkové výměře 20,77 m2 v 1. N.P., klubovny místnost č. 2.21 o celkové výměře 22,86 m2 v 2.N.P. a skladu místnost č. 2.07 o celkové výměře 6,27 m2 v objektu č.p. 830, k.ú. Kopřivnice, parcela číslo 2432 na ulici Komenského 830 v Kopřivnici – tribuna Stadionu Emila Zátopka za účelem uskladnění sportovních pomůcek a zajištění činnosti fotbalového klubu FC Kopřivnice. Občané se mohou k záměru vyjádřit a předložit své připomínky na Správu sportovišť Kopřivnice, p. o., Masarykovo nám. 540, kde také obdrží bližší informace – Ing. Milan Gilar, tel. 556 802 011.

 

Za ostravský strojírenský podnik Vítkovice Heavy Machinery (VHM) nabídl zájemce jednu miliardu dvě stě jedenáct a půl milionu korun. Výsledná částka odpovídá nejvyšší nabídce z druhého kola výběrového řízení, z něhož se pět nejvážnějších zájemců o firmu kvalifikovalo do páteční aukce. Ta se konala na portálu www.verejnedrazby.cz od deseti do šestnácti hodin. Nejvyšší nabídka z druhého kola, která byla zároveň vyvolávací cenou v dražbě, se nakonec ukázala konečná. S výsledky aukce nyní musí vyjádřit souhlas výbor věřitelů. Do vícelokolového výběrového řízení o VHM se zapojilo celkem osm zájemců, kteří ve druhém kole předložili nabídku na koupi podniku. Pět nejvyšších nabídek postoupilo do závěrečná aukce, přičemž vyvolávací cenou v aukci byla nejvyšší položená nabídka v druhém kole výběrového řízení. Ta činila 1 211 500 000 Kč a více než třikrát převyšovala vyvolávací cenu ve výši 400 milionů korun. Nezávislý znalecký posudek ocenil hodnotu areálu na 1,3 miliardy korun. Jméno subjektu, který ve výběrovém řízení předložil nejvyšší nabídku, zatím insolvenční správce nesdělil. Bude oznámeno po splnění dílčích povinností ve smyslu insolvenčního zákona. Ukončení aukce ještě samo o sobě neznamená ukončení procesu. Do 27. ledna je termín pro sdělení souhlasu s výsledky aukce ze strany věřitelského výboru, zajištěných věřitelů a soudu. Pokud bude vysloven, má nový majitel čas do 11. března na doplacení kupní ceny. O den později je nejzazší termín pro uzavření smlouvy o převodu závodu a 15. března je rozhodný den pro převod VHM na nového majitele. Společnost Vítkovice Heavy Machinery má tradici sahající až do roku 1828. Společnost je dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, dále do těžebního či lodního průmyslu. VHM dnes jako jediný výrobce v Evropské unii zvládne produkci hlavní hřídele větrných elektráren. Dodává kontejnery na jaderné palivo nebo například klikovou hřídel pro námořní tankery. Ocelárna VHM je schopna jako jediná v EU vyrobit ingot o hmotnosti až 240 tun. Do prodeje šla společnost z důvodu insolvence. Tu způsobilo dlouholeté podfinancování firmy i situace na evropském a světovém trhu, kde evropský těžký průmysl čelí na jedné straně levné asijské konkurenci, na druhé straně přísné evropské regulaci. Doslova zmrazení obchodování na některých trzích přinesla letošní koronavirová pandemie. Přesto má areál VHM značnou hodnotu díky atraktivním pozemkům v Ostravě, obřím halám umožňujícím strojírenskou výrobu, jedinečnému strojnímu vybavení i know-how společnosti.

 

Monitorovací zpráva plánování sociálních služeb za rok 2020. Tento týden zveřejnil odbor sociálních věcí a zdravotnictví na webových stránkách města v sekci sociální oblast – plánování sociálních služeb monitorovací zprávu sociálních služeb za loňský rok. Stejnou zprávu obdrželi i členové pracovních skupin, kteří se podílejí na plánování sociálních služeb, včetně harmonogramu příprav na další, již IV. plán sociálních služeb pro roky 2022-2025. Současná epidemiologická situace neumožňuje osobní setkání, proto jsou informace členům pracovních skupin podstoupeny elektronicky. Připomínky či dotazy ke zveřejněným materiálům můžou členové a samozřejmě i veřejnost zasílat na e-mailovou adresu kpss@koprivnice.cz do 28. ledna. Z přehledné zprávy vyplývá, že se během III. Střednědobého plánu sociálních služeb, který letos končí, podařilo ze 17 naplánovaných aktivit splnit 10, dvě byly zahájeny a pět na splnění teprve čeká. Jednou z nich je například výstavba domova pro seniory, která by měla být Moravskoslezským krajem v letošním roce zahájena. Ke splněným úkolům mimo jiné patří rekonstrukce objektu bývalých jeslí na ulici Francouzská na Komunitní centrum Pětka, kde jsou vybudovány bezbariérové prostory pro Kopretinu, nebo výstavba a zajištění provozu sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici. Právě tato oblast je covidovou epidemií nejvíc zasažena a její pracovníci dlouhodobě přetíženi. Z toho důvodu se zvažuje prodloužení stávajícího plánu sociálních služeb. Ke komunitnímu plánování se zapojením veřejnosti a všech zainteresovaných subjektů dojde až po rozvolnění protiepidemických opatření.

 

Třídy světa vzdělání fungují v 13 městech a obcích Česka a jsou součástí běžných škol, v Kopřivnici takovou třídu najdeme aktuálně na ZŠ 17. listopadu. Prvňáčci pomalu končí pololetí a nabízená forma vzdělávání se jim líbí včetně nabídky logiky, Hejného matematiky, angličtiny s rodilým mluvčím či podpora samostatného myšlení. Na prvním stupni celou výuku pojímají formou hry a to děti baví včetně předmětů, které zpravidla nepatří mezi nejoblíbenější. Učitelé i rodiče vítají možnost výuky ve škole, protože distanční výuka u prvňáčků má několik nevýhod. Například chybějící sociální kontakt s vrstevníky i učitelem a individuální pomoc, kterou tyto děti potřebují ve formě názorných ukázek nebo pohybové aktivity. Pro nové zájemce o rozšířenou výukou chystá škola informační schůzky pro rodiče. Ty proběhnou v úterý 26. ledna od 16:00 hodin, jen zatím není jasné, zda přímo ve škole nebo online. Aktuálně se školákům blíží konec prvního pololetí a na vylepšení známek zbývá minimum času. Přestože se diskutuje o možnosti slovního hodnocení, všechny oslovené kopřivnické školy plánují hodnocení známkami.

 

Koncem roku byla investorovi – Moravskoslezskému kraji- předána budova pro nové Muzeum nákladních automobilů, v areálu závodu Tatra. V rekonstruované bývalé slévárně budou k vidění především modely nákladních automobilů i unikáty motorových veteránů. Nyní je na řadě výstavba expozice. 12.ledna si prostor převzala Firma Art Consultancy. Expozice bude rozdělená do několika oddílů. Přesné rozestavení nákladních vozidel skýtá podrobná mapa, podle které má každý vůz své přesné místo. Původní vize, že v expozici budou stát auta opotřebovaná a neupravená vzala za své, většina exponátů bude pečlivě naleštěna, případně renovována dodatečně. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i exponáty, které doteď vystavené nebyly. Gró bude tvořit Hlachova sbírka, kterou muzeum automobilů získalo v roce 2015. Objeví se tu také horský autobus T500 HB nebo tahač letadel T 815 TPV. Tento soubor doplní sbírkové předměty, které jsou v depozitu Muzea Novojičínska. Většina exponátů je již nyní v Kopřivnici. Na otevření zrekonstruované haly, kde bude vystaveno téměř osm desítek nákladních vozů včetně nejstaršího náklaďáku i nejmodernější produkce firmy Tatra Trucks, se můžete těšit v květnu.

 

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks loni dodala zákazníkům 1186 vozů a splnila své závazky i přes pandemickou situaci a celosvětový propad automobilového průmyslu. V roce 2020 také automobilka oslavila jubilejní 170. výročí svého založení a získala například významnou referenční zakázku v Německu. Téměř 60 procent prodaných vozidel mířilo na export, přes 40 procent pak na český a slovenský trh. Pro rok 2021 plánuje Tatra srovnatelný objem výroby a prodejů jako v roce 2020. Automobilka také oznámila, že plánuje expandovat na brazilském trhu, kde by mělo letos dojít ke zřízení výrobního závodu přímo v Brazílii, který by produkoval automobily Tatra určené především pro tamní civilní trh.

 

Od 26. dubna 2021 mohou cestující využít novou pravidelnou linku mezi Ostravou a ukrajinským Kyjevem. Nové letecké spojení bude provozovat společnost SkyUP Airlines 3 x týdně každé pondělí, středu a pátek. Na lince se budou střídat 2 Boeingy s kapacitou 189 a 149 míst. Jednosměrné letenky jsou v prodeji za cenu od 26 EUR (zhruba 680 Kč) u všech prodejců, na stránkách ostravského letiště nebo přímo na webové stránce dopravce.

 

Policisté znají pachatele vloupání do kopřivnické prodejny drogerie a zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 33letý muž z Karvinska. V noci z 11. na 12. ledna odcizil z prodejny drogerie na ulici školní různé druhy, množství a značky drogistického ve výši nejméně 10 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany kopřivnických policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a prověřuje, zda tento 33letý muž nedopustil i další obdobné trestné činnosti majetkového charakteru v našem regionu.

 

Naše základní školy v Lubině a Mniší se zapojily do výzvy #dejmemalotridkamzelenou, vytvořenou ředitelem ZŠ a MŠ v Branticích Adamem Šimůnkem. Cílem výzvy je vrátit všechny žáky málotřídních škol zpátky k prezenčnímu vzdělávání. K pondělí 18.1. 2021 podepsalo tuto výzvu 610 škol z celkového počtu 771 těchto zařízení a její znění bylo zasláno vládě ČR, Ministerstvu zdravotnictví a MŠMT. V České republice tvoří málotřídní školy 38 % všech základních škol. Celé znění výzvy lze najít na webu, https://www.malotridky.org/, který se zároveň stal databází málotřídních škol, která dosud v ČR neexistovala.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice