22. 1. 2021

Dotazníkové šetření MAS Lašsko. V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje realizované Místní akční skupinou (MAS) Lašsko, z. s., probíhá dotazníkové šetření pro podnikatele, neziskový sektor a veřejnost, zjišťující rozvojové potřeby v území. MAS Lašsko, z. s., je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor na území 18 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Starý Jičín, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava a Životice u Nového Jičína.

MAS spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. „Město Kopřivnice je členem sdružení MAS Lašsko, z. s., od roku 2018 a díky tomuto členství se mu podařilo získat evropské dotace například na prodloužení chodníku podél ulice Obránců míru, cyklostezku Dolní Roličky, nákup techniky pro jednotku požární ochrany a další projekty. Podpořeny byly také projekty skautů či podnikatelů,“ vyzdvihla výhody členství Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování kopřivnické radnice. Sesbírané informace pomohou získat finanční prostředky pro rozvoj regionu a efektivně zacílit jejich rozdělení v programovém období 2021-2027. Dotazník je možné vyplnit do 28.2.2021 na těchto odkazech:

Dotazník pro veřejnost

Dotazník pro neziskový sektor a příspěvkové organizace

Dotazník pro podnikatele

Jedna osoba může vyplnit i více dotazníků, pokud spadá do více kategorií, např. za podnikatele i za veřejnost. A pokud je aktivní i v nějaké neziskové organizaci, tak i za neziskový sektor. Všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojí, zaměstnanci MAS Lašsko, z. s., velice děkují.

 

Na sjezdovce Horal ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích se v sobotu 23. ledna rozjede snowtubing. Oblíbenou zimní atrakci, spočívající v jízdě na nafukovacích člunech ve sněžném korytu, si budou moci zájemci užít vždy o víkendech od 10 do 16 hodin, dle aktuálních klimatických podmínek.

 

NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR Město Kopřivnice zveřejňuje svůj záměr pronajmout nebytové prostory č. 1 o celkové výměře 233,50 m2 umístěné v 1. NP a 1. PP objektu č. p. 890 v Kopřivnici, který je součástí pozemku parcelní č. 101 v k. ú. Kopřivnice, na ulici Školní. Občané se mohou ke zveřejňovanému záměru vyjádřit, předložit své nabídky a připomínky. Bližší informace budou občanům poskytnuty na Odboru majetku města, Štefánikova čp. 1163, (8.NP č. dveří 883) nebo na tel. 556 879 694.

 

Město Kopřivnice zveřejňuje záměr města pronajmout nebytový prostor skladu sportovních potřeb místnosti č. 1.27 a 1.28 o celkové výměře 20,77 m2 v 1. N.P., klubovny místnost č. 2.21 o celkové výměře 22,86 m2 v 2.N.P. a skladu místnost č. 2.07 o celkové výměře 6,27 m2 v objektu č.p. 830, k.ú. Kopřivnice, parcela číslo 2432 na ulici Komenského 830 v Kopřivnici – tribuna Stadionu Emila Zátopka za účelem uskladnění sportovních pomůcek a zajištění činnosti fotbalového klubu FC Kopřivnice. Občané se mohou k záměru vyjádřit a předložit své připomínky na Správu sportovišť Kopřivnice, p. o., Masarykovo nám. 540, kde také obdrží bližší informace – Ing. Milan Gilar, tel. 556 802 011.

 

Rekordní zájem o VHM. Nejvyšší aktuální nabídka 1,2 miliardy Kč činí trojnásobek vyvolávací ceny. V pátek 22. ledna se rozhodne o nové majiteli ostravského strojírenského podniku Vítkovice Heavy Machinery (VHM). On-line aukcí na portálu www.verejnedrazby.cz vyvrcholí několikakolové výběrové řízení. Do výběrového řízení se kvalifikovalo osm zájemců. Své nabídky mohli předkládat do čtvrteční 16. hodiny. Pět z nich, kteří ve čtvrtečním druhém kole výběrového řízení nabídli za strojírenský gigant nejvíce, se kvalifikovalo do páteční finální aukce. Z ní vzejde nový majitel VHM. Odstartuje v pátek v 10 hodin, přičemž vyvolávací cenou bude nejvyšší nabídka z druhého kola, která překročila 1,2 miliardy korun. Informoval o tom insolvenční správce Lukáš Zrůst.

 

Nejnovější změny v systému očkování.

Až doposud museli senioři, kteří se chtějí očkovat a rezervovali se v Centrálním rezervačním systému (crs.uzis.cz), ale nebyl pro ně volný termín na očkovacím místě, pravidelně chodit přes internet do systému a ověřovat si, zda se neuvolnil. A to často i několikrát denně. To se ale změní. Nově by jim měla přijít zvací SMS v okamžiku, kdy se pro ně termín uvolní. Jaké jsou základní změny?
Při registraci člověk nově nedostane druhou SMS s druhým PIN (
bezpečnostní číselný kód), který umožňuje vstup k registraci termínu okamžitě po rezervaci, ale až bude volný termín. Změní se i pořadí, podle kterého se dostanou senioři k vakcíně. Až doposud platila zásada „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Nově by měli dostat přednost ti starší. Na očkování by tak měli chodit dříve 89letí, až nakonec 80letí. Platit to začíná od pátku.

Mám už PIN2, ale nemám registrovaný termín. Co mám dělat?
Ve čtvrtek ještě můžete kontrolovat na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz, zda se neuvolnilo někde místo pro očkování. Od pátku čekejte na zvací SMS. Když Vám přijde, znamená to, že si můžete termín pro očkování zaregistrovat a nemusíte na něj čekat ani kontrolovat, zda se někde neuvolnil. PIN2 zůstává v platnosti.

Nemám ještě termín, ale vybral jsem si očkovací místo. Mohu jej změnit?
Ano, ale nedoporučuje se to. Čekání na vakcínu by se vám mohlo vzhledem k jejímu nedostatku i nastavení rezervačního systému protáhnout.

Už mám termín i místo očkování určené. Mění se pro mě něco?
Nemělo by. Jděte na očkování v termínu, který jste si zarezervovali. Může se ale stát, že přijde málo vakcín. V tom případě by vás měl stát informovat. Pravidelně proto vy nebo vaši blízcí kontrolujte e-mailovou schránku, již jste při registraci zadali. A to včetně hromadné pošty nebo spamu.

Kdo se může zaregistrovat v současnosti?
Pořád se to týká lidí od osmdesáti let věku. Od 26. ledna pak i zdravotníci.

Jak se mohu registrovat?
Pokud jste ještě nic ve věci očkování nepodnikali, na webové stránce Centrálního rezervačního systému
crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz vyplňte registrační formulář obsahující telefonní číslo.

Po odeslání tlačítka Odeslat přijde SMS s prvním PIN (bezpečnostní číselný kód). Na stránce, která se otevřela po odeslání, jej napíšete a odešlete tlačítkem Potvrdit. Jedno telefonní číslo je možné použít pro více lidí. Nemusíte se samozřejmě registrovat sami, můžete využít linku 1221, mohou vám s tím pomoci blízcí nebo některá z organizací, jež nabízejí v tomto směru asistenci.

Jsem na registračním formuláři. Jak dál?
Na webové stránce se otevře registrační formulář. Do něj se vyplní mimo jiné jméno, příjmení, svou
zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce, které člověk najde na kartičce od pojišťovny.U občanů ČR to většinou bývá rodné číslo bez lomítka. Zde se vybírá i očkovací místo, kam chce člověk jít. Opět se to potvrdí tlačítkem Odeslat žádost. Tímto jste zaregistrováni jako žadatelé o očkování. Cizinci, kteří nemají rodné číslo a mají na vakcínu právo, se registrují přes svého praktického lékaře.

Chci si vybrat termín? Kdy to mám udělat?
V okamžiku, kdy Vám přijde zvací SMS s druhým PIN (PIN2, číselný bezpečnostní kód), znamená to, že je pro vás vybraný volný termín. Doposud jste museli pravidelně kontrolovat, zda se náhodou neuvolnil. To nyní odpadá. Po příchodu esemesky se přihlašte stránce crs.uzis.cz přes odkaz Očkování krok 2 – Rezervace termínu. Otevřít lze i rovnou stránku reservatic.com/ockovani, na níž Vás odkaz zavede. Tam vyplníte číslo pojištěnce, což většinou bývá rodné číslo, a PIN2 z esemesky a zaškrtnete tlačítko Pokračovat na rezervační stránku. Tam už si termín zarezervujte.

Podle čeho se určí, kdy dostanu termín?
Jednak podle toho, zda je k dispozici očkovací látka. Poté podle věku. Až doposud stačilo, když vám bylo osmdesát a více let a rozhodovala rychlost. Věková hranice zůstává, ale nově dostanou přednost ti starší. Pokud je tedy někomu 95 let, měl by očkovací termín dostat dříve než ten, komu je osmdesát.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice