27. 11. 2023

Většina kopřivnických škol se zapojí do stávky. V pondělí 27. listopadu proběhne na většině MŠ a ZŠ v Kopřivnici stávka. Do stávky se nezapojí pouze malotřídky v Lubině, Mniší a ZŠ sv. Zdislavy. Na těchto třech školách proběhne výuka v plném rozsahu, nebude však zajištěno školní stravování. Zákonný zástupce dítěte přerušením provozu školy nezíská nárok na žádnou kompenzaci-stávka je ústavním právem každého zaměstnance a jelikož je ohlášená, nebude posouzena jako nepředvídaná událost.  

 

Plánování sociálních potřeb pokračuje. V pondělí 27. listopadu od 15:30 se v Klubu seniorů na ulici Sokolovské (č. p. 393) uskuteční další jednání v rámci plánování sociálních služeb. Půjde o veřejné jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením. Na programu budou informace o mapování potřeb osob se zdravotním postižením nebo o možnostech propagace poskytovatelů sociálních služeb. Všichni jste srdečně zváni!

 

Srdečně Vás zveme na adventní koncert Před Betlémem, sestavený z vánočních lidových písní ze zpěvníků Leopolda Víchy a Emila Hanzelky, v podání pěveckého sboru Valentin, který se uskuteční ve středu 29. listopadu v 17:00 hodin v Muzeu Fojtství. Pěvecký sbor Valentin z Příbora pod vedením Blanky Hrubé vznikl v roce 2015 a je tvořen zpěváky napříč generacemi a různými profesemi. Ve své činnosti se věnuje zejména autorskému zpracování lidových písní z Příbora a okolí a zaměřuje se na oživení především těch méně známých. Při svých vystoupeních tak připomíná kouzlo lašské kultury a vyjadřuje úctu k tradici mluveného i zpívaného slova našich předků.

 

Mateřská škola Polárka se během prázdnin rozrostla o nové oddělení. Na rozšíření školky město použilo dvoumilionový dar od společnosti Promet Group. Výstavbu nové třídy umožnily dispoziční úpravy přízemních prostor v budově ZŠ a MŠ 17. listopadu. Stavební firmu město vybralo na jaře a od května probíhala samotná výstavba třetího oddělení MŠ Polárka, fungující pod hlavičkou ZŠ 17. listopadu. Výsledkem stavebních úprav je nová moderní třída, byl rozšířen prostor šaten, vznikla nová umývárna s WC a kuchyňka s jídelnou.

Na tuto investici bylo v rozpočtu připraveno cca 3,5 milionu korun. Rozšíření kapacity školky umožňuje přijmout i děti mladší tří let. Mimořádný zápis do nového oddělení proběhl ve čtvrtek 17. srpna. Krátkodobě zůstalo několik volných míst, ale v průběhu října a listopadu již byla kapacita školky naplněna na maximum, a v současné době MŠ Polárka již nové žádosti o umístění dětí nepřijímá.

 

Podzimní potravinová sbírka je doposud největší v historii. Češi vybrali v sobotu 11. listopadu přes milion porcí, na e-shopech se přispívalo do 21. listopadu. V podzimní Sbírce potravin v Česku lidé darovali 624 tun zboží, z toho desetinu činí základní drogerie a hygienické potřeby. Zapojení do Sbírky potravin nebylo složité. Stačilo v označené prodejně nakoupit potřebné potraviny: mléko, konzervy, dětskou výživu, polévky, olej, těstoviny, luštěniny a drogistické potřeby. Celkem se zapojilo 2 051 prodejen. Za pokladnami čekali dobrovolníci na předání daru. Vybrané potraviny byly svezeny do potravinové banky a tam se připraví pro charity a další neziskové organizace.

 

Ministerstvo dopravy přišlo se zjednodušením elektronického podání o vydání či výměnu řidičského průkazu, k němuž již není zapotřebí datová schránka, ale pouze přístup do Portálu občana nebo Portálu dopravy. E-žádost je kompletně předvyplněná a vy si můžete vybrat úřad, kde si hotový průkaz vyzvednete, a navíc jsou správní poplatky o 20 % levnější. O výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí jeho platnosti je možné žádat nejdříve 90 dnů před koncem platnosti, v tomto případě probíhá výměna zdarma. Při ztrátě, odcizení nebo změně osobních údajů činí správní poplatek 200 korun, v případě elektronické žádosti jen 160 korun. Nový doklad bývá vyhotoven do 20 pracovních dnů. Vydání ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dní stojí 700 korun, v případě elektronického podání jen 560 korun.

 

Probíhá podzimní úklid města. Při něm platí stejná pravidla jako při jarním úklidu. Majitelé vozidel musejí přeparkovat svá vozidla mimo čištěnou zónu, neboť platí, že po dobu čištění bude v dotčené lokalitě zakázáno stání vozidel. Řidiči, kteří nebudou respektovat dopravní značení, musí počítat s finančním postihem. Přestupky řeší městští strážníci. Úklid se provádí od 7 do 16 hodin. S ohledem na počasí může být upraven termín i rozsah uklízených cest a parkovišť. O tom informuje přenosné dopravní značení, které rozmisťuje Slumeko s týdenním předstihem. Podle harmonogramu by měl úklid skončit 12. prosince, kdy by se měly uklízet místní komunikace poblíž katastru se Štramberkem.

 

V pondělí 13. listopadu byla v Parlamentu ČR předána ocenění pro Šampiony Zdravých měst, obcí a regionů za rok 2023. Zdravá města České republiky sdružuje Národní síť Zdravých měst, která jim poskytuje metodiku a know-how. Aktuálně má 135 členů, jenž spolu sdílejí příklady dobré praxe a vzájemně se inspirují. Skupina Šampionů je nejvyšší příčkou tzv. Ligy Zdravých měst. Ocenění získali jako pokročilí členové Národní sítě Zdravých měst za to, že komunikují s veřejností a zapojují ji do plánování strategií a projektů. Cenu byl převzít místostarosta David Monsport, který má tuto agendu v gesci. Ocenění převzal z rukou Věry Kovářové, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která celou akci hostila.

 

Základní škola v Lubině se již posedmé zapojila do celorepublikového projektu Jsem laskavec, kterou organizuje Nadace Lilie & Karla Janečkových, a to hned třemi aktivitami. Světový den laskavosti připadl na pondělí 13. listopadu, v Základní škole v Lubině probíhala od 6. do 13. listopadu sbírka s názvem Sociální šatník. Do školy přinášeli nejen žáci, ale i další obyvatelé Lubiny, Kopřivnice, Příbora, Frenštátu a z okolí vše do šatníku-od oblečení po domácí potřeby. Pro ně si pak v pondělí přijeli zástupci z Adry ve Frýdku-Místku. Ta pak tyto věci rozděluje mezi své klienty.

Další charitativní akcí je Svačinkový den, výtěžky směřují Českému centru signálních zvířat z Kopřivnice.

Třetí aktivitou laskavce je spolupráce s Domovem důchodců v Příboře, děti ve škole vyrábějí pro jeho klienty vánoční předměty.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice