29. 1. 2020

Přijďte ve středu 29. ledna od 17.00 hod. do Katolického domu Kopřivnice a pojďte se naučit, jak naslouchat, abychom opravdu slyšeli a mluvit, abychom byli slyšeni. Ať už žijete ve vztahu, nebo pracujete s lidmi a komunikace je pro vás alfou a omegou je tento kurz určen přímo pro vás.

 

LiStOVáNí Lukáše Hejlíka přinese do vily Machů 30. ledna skvělou knihu jednoho z nejzajímavějších současných francouzských spisovatelů, přítele Milana Kundery. Představení Holčička a cigareta začíná o půl osmé večer.

 

Kreativní workshop s květinami v rámci Divotvůrny Kopřivnice se koná 31. ledna od 16 do 19 hodin.

 

Starosta města svolává na čtvrtek 30. ledna 2020 9. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084), Štefánikova 1163/12, Kopřivnice. Zahájení zasedání je stanoveno na 16.00 hodin. K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

  • Bezúplatný převod stravovny Moravskoslezskému kraji – Smlouva o bezúplatnémpřevodu nemovitých věcí
  • Energetická opatření – MŠ Lubina.

 

V Kopřivnici vynesla letošní Tříkrálová sbírka 212.436 Kč, v Lubině to bylo 88.220 Kč. Celkově kopřivnická Charita vyslala do 16 měst a obcí v našem regionu 166 skupinek, které do zapečetěných kasiček vybrali celkově 1.121.921 Kč. Jedná se o rekordní částku a také došlo k největšímu nárůstu proti předchozímu roku, a to o více než 11 %. Místní Charita všem ze srdce děkuje a dle plánu půjde v Kopřivnici nejvíce financí na podporu péče o seniory v terénní službě a dále na přímou sociální pomoc.

 

Radnice mapuje potřeby rodin pečujících o své blízké. Radnice zahájila dotazování na potřeby rodin, které dlouhodobě pečují o své blízké. V rámci komunitního plánování sociálních potřeb chce právě těmto rodinám pomoci. Průzkum byl spuštěn ve čtvrtek 16. ledna 2020 formou dotazníků, to elektronických i papírových. V tištěné podobě je možné si dotazníky vyzvednout na radnici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a také na Senior Pointu. Protože řada pečujících využívá nějakou sociální službu ve městě, jsou dotazníky k dispozici také v organizacích poskytujících sociální služby – Slezské diakonii, Středisku sociálních služeb, Charitě, Centru pro zdravotně postižené, klubech seniorů atd. Elektronickou verzi dotazníků najdou zájemci na webu města nebo městském facebooku. „Dotazníky se budou sbírat do konce února, a to nejen na radnici na odboru sociálních věcí, ale vyplněné dotazníky bude možné vhazovat do označených boxů na informacích na radnici, v knihovně či městském informačním centru. Dá se říci, že dotazníky bude možné odevzdat tam, kde ho lidé dostanou,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Lenka Galiová.

 

Před více než měsícem byla v průchodu mezi kopřivnickou radnicí a pobočkou České pošty nainstalována elektronická úřední deska. Kiosek s bezbariérovým přístupem je přístupný sedm dnů v týdnu a 24 hodin denně a slouží ke zveřejňování informací týkajících se města. Původní vývěsky před radnicí mají být letos odstraněny.

 

V průběhu ledna letošního roku se v Kopřivnici začaly objevovat další kontejnery na sběr bioodpadů. Co do hnědých nádob o objemu 770 litrů patří, a co tam vůbec nevyhazovat, napoví nálepky umístněné na kontejnerech. Obecně do nich patří odpad ze zeleně, listy a nať zeleniny, čajové sáčky, kávový odpad, zbytky ovoce a zeleniny a vaječné skořápky, pecky a skořápky ořechů. Do bioodpadu nepatří živočišné zbytky jako maso, kůže, kosti, použité jedlé oleje a další tekuté potraviny.

 

Jedním ze tří podpořených projektů v moravskoslezském kraji je vybavení táborové základny pro děti a mládež Hájenka, kterou provozuje spolek Rada dětí a mládeže MS kraje. Hlasování skončilo 14. ledna. Lidé na tento projekt přispěli částkou 6 tisíc Kč a dar od ČSOB činí 35 tisíc korun. Objekt Hájenky je celoročně využíván organizacemi z Moravskoslezského kraje pro pořádání krátkodobých akcí. Pokud organizace nyní vybaví základnu i stany a dalšími potřebami, mohly by zde děti trávit i delší čas například během letních prázdnin.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice