29. 3. 2011

Od pondělí 28. března je ve vestibulu městského úřadu opět k vidění výstava táborové činnosti Domu dětí a mládeže Kopřivnice. V roce 2010 zorganizoval DDM celkem 28 táborů, na nichž se skvěle bavilo 996 účastníků – fotografie z jednotlivých turnusů a nejrůznější táborové rekvizity budou na radnici vystaveny až do 26. dubna. Všem příchozím je zde k dispozici také nabídkový leták na prázdniny 2011, na které je naplánováno 23 táborů pro děti a mládež i pro dospělou klientelu.

 

Koncem března vstoupila v Kopřivnici v platnost novelizovaná směrnice o zadávání veřejných zakázek, která má zaručit maximální transparentnost při hospodaření s veřejnými prostředky. Hlavními změnami v kopřivnickém systému zadávání zakázek je zpřísnění dosavadních podmínek vyhlašování a výběru dodavatelů, zveřejňování veškerých informací na internetových stránkách města a možnost využívání elektronického tržiště. Tisková zpráva

 

Ve středu 6. dubna od 16 hodin se stane Kulturní dům Kopřivnice dějištěm pěveckého souboje desítky finalistů Kopr Star 2011. Jde o sedmnáctý ročník soutěže pro děti a mladé lidi ve věku od 3 do 18 let, kteří rádi zpívají a nebojí se prezentovat před diváky a odbornou porotou. O tom, kdo získá titul KOPR-STAR 2011, můžete rozhodnout také Vy!

 

Rada města Kopřivnice schválila seznam projektů, které budou zařazeny do Integrovaného plánu rozvoje města a získají dotaci. Jde o tři projekty regenerace bytového fondu předložené bytovými družstvy Máchova 1132, Štramberská 1126 a městem Kopřivnice. Družstva chtějí za pomoci dotačních prostředků provést energetická opatření a sanaci balkónů, město plánuje sanaci a izolaci sklepních prostor bytových domů, které v zóně Jih vlastní.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice