3. 11. 2011

Komterm, a.s. oznamuje, že v sobotu 5. listopadu  v 1:00 h ráno bude přerušena dodávka tepla až do večerních hodin.  Dodávka tepla bude přerušena pro všechny odběratele v Kopřivnici. Místo poruchy je ulice Lidická a Nádražní.

 

18. listopadu 2011 nebude možné žádat o vydání e-pasu ani e-pasy předávat. V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 30. listopadu 2011 – pokud je žádost podána na nepříslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (mimo místo trvalého pobytu) nebo na matričním úřadu, do 14. prosince 2011 – pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu, lze požádat o vydání e-pasu nejpozději do 16. prosince 2011 – pokud je žádost podána v zahraničí na zastupitelském úřadu, do 19. prosince 2011 – pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy ani předávány. V době od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku. Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávky netýkají.

DOSAVADNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU V NICH UVEDENOU.

 

Klub Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici Vás zve na 14. ročník diskuzního setkání TGM a současnost. Oblíbená beseda občanů se známými publicisty, žurnalisty, politiky a osobnostmi společensko-kulturního života se uskuteční v úterý 8. listopadu 2011 od 16:30 hodin v jídelně Základní školy dr. Milady Horákové. Pozvání přijali dlouholetý ředitel české sekce rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček, novinář a komentátor Mladé fronty Dnes Martin Komárek, manažer Českého rozhlasu 6 Karel Michal, místopředseda Syndikátu novinářů Radko Kubičko nebo známá socioložka Jiřina Šiklová. Předběžně přislíbil svou účast rovněž historik Prokop Tomek. Odpověď na otázku „Co je politická odpovědnost?“ budou společně se vzácnými hosty hledat také zástupci vedení města. Samotné diskuzi bude předcházet členská schůze Klubu Masarykova demokratického hnutí Kopřivnice a prohlídka výstavy výtvarných prací žáků školy s tematikou TGM. Setkání zpestří vystoupení česko-francouzské skupiny Hluční sousedé. 

Program:

15:30 – členská schůze Klubu MDH Kopřivnice 

16:00 – prohlídka výstavy s tematikou TGM

16:30 – zahájení diskuze

 

 V DDM od 1. 11. 2011 přihlášky na 7. ročník Lyžařské a snowboardové školy. Začátek 14. ledna 2012.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice