3. 2. 2020

Stejně jako v předchozích letech, i letos se Kopřivnice rozhodla ocenit nejlepší sportovce, trenéry, cvičitele a organizační pracovníky, kteří úspěšně reprezentují město v oblasti sportu. Do pondělí 3. února 2020 mohou statutární zástupci spolků nominovat své favority, kteří v roce 2019 dosáhli mimořádných úspěchů, jako například umístění na mistrovství republiky či v jiných nejvyšších soutěžích. Nominace posoudí v průběhu února členové sportovní a volnočasové komise rady města. Tradiční slavnostní akce Sportovec roku se letos uskuteční 31. března v kulturním domě. Novinkou letošního Sportovce roku bude kategorie Cena veřejnosti, která je určena jak sportovcům registrovaných v místních sportovních spolcích, tak rodákům aktuálně sportujícím mimo Kopřivnici. Nominace může široká veřejnost zasílat do pondělí 3. února 2020 na adresu: bretislav.orlik(zavináč)koprivnice.cz. Následně proběhne anketa na webu města. „K návrhu všech nominovaných je třeba přiložit jejich adresu, rok narození a stručnou charakteristiku dosažených úspěchů,“ doplnil informace referent sportu Břetislav Orlík.

 

Zemřel Čestmír Váňa 26. 1. 2020 ve věku nedožitých 63 let někdejší český reprezentant na ploché dráze. Nastartovanou kariéru zastavilo vážné zranění páteře v roce 1978 při závodě Zlaté stuhy.

 

One man show mistra etikety Ladislava Špačka se koná 4. února ve velkém sále KDK od 19 hodin.

 

Vernisáž výstavy absolventek kursu Akademie třetího věku proběhne ve 14 hodin 5. února v čítárně knihovny kulturního domu.

 

Ve vila Machů pokračuje 5. února cyklus aktivní senior setkáním nazvaným Sejdeme se, zazpíváme, dobrý vtip si k tomu dáme.

 

Neumíte skládat rubikovu kostku, naučí vás to na akci v DDM od 7. února.

 

Na ZŠ 17. listopadu plánují od nového školního roku otevřít 1. třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky a to díky spolupráci se spolkem svět vzdělání. Třídy Světa vzdělání jsou součástí běžných škol, kde fungují na základě platného školního vzdělávacího programu. Žáci mimo nadstandardní hodiny také systematicky rozvíjejí své logické myšlení a s pomocí učitele pracují jak na zdravém rozvoji celé své osobnosti, tak i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

 

V závěru loňského roku zastupitelé schválili novou Obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku ze psů, která ruší některé do loňského roku poskytované slevy. Jedná se o slevu za kastraci psa, čipování a slevu pro psy převzaté z útulku po ukončení ročního osvobození od poplatku, které zůstává. Vyhláška dále také rozšiřuje okruh osob osvobozených od placení o osoby s průkazem ZTP, které je nutno pro přiznání osvobození nahlásit. Další novinkou je zavedení snížené sazby pro držitele psů při dosažení věku 65 let, která je stejná jako sazba pro důchodce s penzí jako jediným příjmem. Samotná výše poplatku ze psů a splatnost se nemění a radnice bude začátkem února posílat držitelům psů složenky k úhradě.

 

Také v letošním roce připravuje kopřivnický DDM oblíbenou soutěž Koprstar a Minikoprstar 2020. Castingy 26. ročníku pěvecké soutěže pro děti a mládež budou zahájeny na základních školách od 17. února a poslední se bude konat v domě dětí ve čtvrtek 27. února. Ti nejlepší postoupí do semifinále, které proběhne 11. března a o nejlepší zpěvákovi či zpěvačce se rozhodne po finálovém kole 24. března v diváckém hlasování. Minikoprstar bude známa již dříve, castingy v mateřinkách se konají od 10. února a finálové kolo proběhne 26. února v kinosále kulturního domu.

 

  1. – 27. 2. – castingy na základních školách
  2. 2. – casting v DDM
  3. 3. Semifinále Koprstar
  4. 3. Finále Koprstar – od 15:30 do 17:30 hodin v kinosále KDK
  5. – 21. 2. – Castingy v mateřských školách
  6. 2. – Minikoprstar 2020 – od 15:00 do 17:00 hodin v kinosále KDK

 

Ve čtvrtek 30. ledna se konalo 9. zasedání zastupitelstva města. Po zahájení zasedání složil slib a stal se tak novým členem Zastupitelstva města Kopřivnice Jiří Gavlas, který v této funkci nahradil Dagmar Jančálkovou. Ta začátkem letošního roku zemřela. Zastupitelé její památku uctili minutou ticha. Následně byl projednán bezúplatný převod stravovny Moravskoslezskému kraji, který chce ještě letos začít stavět domov pro seniory. Vlastnictví příslušných pozemků potřebuje doložit k žádosti o dotaci na ministerstvo. Přesto, i kdyby podaná žádost nevyšla, má kraj v rozpočtu vyčleněnu částku na tuto stavbu. Celkové náklady projektu aktuálně činí 243 milionů korun a zastupitelé 16 hlasy převod schválili. Následoval bod řešící energetická opatření v MŠ Lubina, která je jednou ze dvou školských objektů města, které ještě neprošly rekonstrukcí. Také na tuto akci bude město žádat o dotaci a celkové náklady jsou vyčísleny ve výši téměř 7 milionů korun. Také tento bod byl schválen. Necelou hodinu se následně diskutovalo i v bodě různém, debata začala tématem vody a také jejím stavem ve Větřkovické nádrži. Promluvy, připomínající spíše diskuzi u piva v restauraci, se nelíbily ani opozičnímu zastupiteli Karlu Kubošovi, který vyzval ke změně jednacího řádu.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice