3. 3. 2021

Výročí TGM oslaví Kopřivnice komorně. V neděli 7. března uplyne 171 let od narození Tomáše Garrigue Masaryka. Kopřivnice si toto výročí připomene krátkým pietním setkáním již o dva dny dříve, tedy v pátek 5. března, u Masarykovy sochy. Vzhledem k epidemické situaci proběhne akce ve velmi komorní atmosféře bez účasti veřejnosti. O tradiční proslov Ladislava Cvíčka však lidé nepřijdou. Kytice k pomníku významného pedagoga, sociologa, filozofa a státníka T. G. Masaryka letos položí pouze starosta města Miroslav Kopečný a zástupce Klubu Masarykova demokratického hnutí Kopřivnice. „Loňské setkání k výročí TGM bylo poslední podobnou akcí, která proběhla za normálních podmínek. Letos bohužel nebudeme zveřejňovat čas akce, ani zvát veřejnost a Pěvecké sdružení Kopřivnice. Víme, že někteří tradiční účastníci k pomníku i tak přijdou, třeba během víkendu, aby zde zapálili svíčku a uctili památku prvního československého prezidenta, což samozřejmě mohou. Organizovaně se však u této příležitosti sejdeme až to bude opět bezpečné,“ uvedla Lucie Macháčková z oddělení vnějších vztahů. Součástí vzpomínkového setkání bývá proslov kopřivnického pedagoga, čestného občana města a dlouholetého člena zdejšího klubu Masarykova demokratického hnutí Ladislava Cvíčka. O ten ani letos příznivci Masarykových myšlenek nepřijdou. „Pan Cvíček je respektovanou osobností místního veřejného života a pro mnohé z nás morální autoritou. Jeho proslovy tradičně odkazují na Masarykovy myšlenky, které jsou stále aktuální, a zvláště v této těžké době v nich mohou někteří lidé nalézt povzbuzení. Rozhodli jsme se tedy proslov zprostředkovat Kopřivničanům alespoň pomocí televizních obrazovek,“ doplnila Lucie Macháčková. Proslov k výročí narození prvního československého prezidenta uvidí diváci Kabelové televize Kopřivnice v rámci Magazínu vysílaného od 5. března.

 

Upozorňujeme zájemce o očkování v Kopřivnici, aby v registračním systému zvolili očkovací místo „Nový Jičín – THERÁPON 98, a. s.“. Na základě mnoha dotazů občanů upřesňujeme, že se jedná skutečně o místní polikliniku.  

 

V pondělí 1. 3. 2021 vstoupila v platnost řada nových opatření, jejichž cílem je zlepšení epidemické situace. Městský úřad Kopřivnice pro vás zůstává otevřen v běžných úředních hodinách, ale při vstupu je nutné zakrýt si dýchací cesty respirátorem či chirurgickou rouškou. Látková rouška, šála apod. nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Děkujeme, že využíváte náš objednávkový systém a dodržujete hygienická opatření. Přehled všech aktuálních opatření ve srozumitelné podobě naleznete na covid.gov.cz. 

 

Hygienická opatření na radnici pro naše i vaše bezpečí.Městský úřad Kopřivnice dbá o bezpečí svých zaměstnanců i klientů. Samozřejmostí je dodržování hygienických opatření jako ochrana dýchacích cest či dezinfekce rukou, nově probíhá i antigenní testování pracovníků úřadu. Přesto v zájmu maximálního omezení možného šíření covidu-19 žádáme klienty, aby nutnost návštěvy pečlivě zvážili a upřednostňovali elektronickou, telefonickou či písemnou formu komunikace. V případech, kdy je osobní návštěva nezbytná, využívejte prosím možnost objednání prostřednictvím objednávkového systému či na základě předchozí telefonické domluvy. Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost. 

 

Škola pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury.Na základě rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje je ZŠ a MŠ 17. listopadu opět školou určenou k zajištění nezbytné péče pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury ve věku od 2 do 10 let. Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat sekretariát školy – 556 821 307, 737 207 291, skola@zskop17.cz.
Rozhodnutí hejtmana MSK, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež (pdf 318 kB)

 

Od 1. března se mohou k očkování proti koronaviru registrovat i senioři od věku 70 let. Registrace je možná na crs.uzis.cz nebo na bezplatné lince 1221. Pro zájemce, kteří si s registrací nevědí rady a nemají nikoho, kdo by jim pomohl, zřídilo město krizovou linku na číslech 737 283 566 a 731 393 575, která funguje v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Seniorů nad 70 let je v Kopřivnici a místních částech evidováno 3 178.

 

Od neděle 7. března dojde k pravidelné změně jízdních řádů některých autobusových linek ODIS. Ke změnám dochází několikrát ročně kvůli optimalizaci přepravy, a sice na základě požadavků obcí, firem či cestujících a také na základě sledování vytíženosti spojů jednotlivých linek. Aktuální změny.  

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice