30. 10. 2019

Rekonstrukce staré části kopřivnického hřbitova byla dokončena. Město dodrželo slib a letošnímu poklidnému uctění Památky zesnulých tak nic nestojí v cestě. S rekonstrukcí staré části kopřivnického hřbitova začala radnice v březnu letošního roku. „Myslíme si, že místo posledního odpočinku si, stejně jako jiná místa v našem městě, zaslouží reprezentativní vzhled. Do karet nám navíc hraje fakt, že podobnou opravu hřbitova Kopřivnice snad nepamatuje. Současný havarijní stav chodníků, rozpadající se hřbitovní zeď či přestárla zeleň se na našem hřbitově řeší už hodně dlouho,“ okomentoval na začátku letošního roku plánované změny místostarosta Stanislav Šimíček. V průběhu osmi měsíců (od března do října 2019) doznala stará část hřbitova značné změny. „V rámci rekonstrukce bylo realizováno 1.066 m² chodníků ze žulové kostky, včetně drenáží spodních vrstev. Dále byla provedena oprava části hřbitovní zdi a restaurátorská oprava kříže,“ sdělil jednatel společnosti Slumeko, která stavební práce prováděla, Vladimír Pustka s tím, že současně vzniklo také nové místo pro kontejnery na hřbitovní odpad. To návštěvníci v současnosti najdou v blízkosti hlavní vstupní brány na kopřivnický hřbitov. Za stavební práce radnice z rozpočtu zaplatila téměř pět milionů korun.
Rekonstrukce se dotkla také zeleně, která byla ve staré části místa posledního odpočinku v nevyhovujícím stavu, protože kořeny stromů nadzvedávaly chodníky a zasahovaly do hrobových míst. „V průběhu prací bylo pokáceno šest starých lip a také túje. Během měsíce října jsme pak namísto toho v náhradní výsadbě vysadili devětadvacet vzrostlých stromů, kultivarů,“ doplnil informaci Vladimír Pustka.

 

Byly zahájeny celoplošné opravy povrchů komunikací na ulicích Hřbitovní, Na Drahách a Nádražní. Opravovat se bude celá ulice Hřbitovní včetně části zpevněné plochy na městském hřbitově, část ulice Nádražní (137 m) a Na Drahách (173 m). „Na těchto ulicích bude původní povrch vyfrézován, očištěna podkladová vrstva a položen nový asfalt. Přitom budou opraveny všechny kanalizační a uliční vpusti. Opravy provádí společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o., která za ně dle smlouvy o dílo obdrží 2,3 milionu korun,“ uvedla Daniela Koričanská z oddělení technické správy kopřivnické radnice s tím, že firma by měla s výměnou povrchů skončit do konce října.

 

Kopřivnická radnice po dvanácti letech zvažuje zvýšení místního poplatku za odpady. Ten by mohl stoupnout ze stávajících 498 korun na 540 Kč, každý Kopřivničan by tak připlatil 42 korun ročně. Důvodem, proč radnice plánuje poplatek za odpad zvýšit, jsou stále rostoucí náklady na celý systém nakládání s odpady ve městě. Kopřivnická radnice systém nakládání dotuje. V loňském roce to bylo částkou bezmála milion korun, u každého poplatníka se tak jedná zhruba o necelých 45 korun. Ani po zvýšení poplatku, které by mělo do městské pokladny přinést asi 900 tisíc korun, se to nezmění a odpadové hospodaření bude radnice i nadále doplácet z městského rozpočtu.

 

PRO DĚTI: Halloween v Kopřivnici. Pokud si chcete trochu hrát, trochu se bát a trochu si zatvořit, pak určitě přijďte do knihovny o Halloweenu! Budou vás tam čekat bubáci a jiná havěť. Strašidelná tvořivá dílna je připravená na čtvrtek 31. října od 13.00 hod. v dětském oddělení knihovny v Kulturním domě.

 

Zavírání piaristických zahrad v Příboře. Ve čtvrtek 31. října od 17.00 hod. v Piaristických zahradách v Příboře se uskuteční tradiční uzavírání piaristických zahrad s doprovodným programem pro děti. Děti čeká za donesenou a vydlabanou dýni malá sladkost. Soutěže pro děti, malování na obličej. Za kostým malá drobnost. Po setmění průvod zahradou a její uzamčení k zimnímu spánku. Přineste si tykadýlka, světýlka, lampióny. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Kulturního domu. Pro více informací sledujte web města Příbor.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice