30. 10. 2020

Informace k přenosu programů České televize v SD rozlišení

V závěru měsíce října ukončí Česká televize výrobu programů ČT1, ČT2, ČT3, ČT sport, ČT:-D/ČT art, ČT 24 v SD rozlišení. Aby se tato změna nedotkla uživatelů naší kabelové televize, kteří stále ještě používají SET-TOP-BOXy, co umí zpracovat jen SD vysílání, bude SD signály těchto programů KTK vyrábět. Při výrobě programů však zůstane v obraze označení HD a to i přesto, že se bude jednat o programy přenášené jako SD ve formátu MPG2. Odmazat označení HD není technicky a legislativně možné. Takto upravené programy České televize budou obsahovat jen základní obrazovou a zvukovou složku. Přenos takto upravených programů bude v KTK zahájen ve čtvrtek 29. října 2020.

Plnohodnotné programy České televize se všemi doplňkovými službami (titulky, vícejazyčný doprovod, červené tlačítko …) nabízí KTK v HD rozlišení v rámci Základní nabídky. Doporučujeme sledovat televizní vysílání v HD rozlišení, které se zanedlouho stane základním distribučním formátem pro TV vysílání. Aktuální informace týkající se televizních služeb KTKdigi najdete na www.ktkdigi.cz

 

Prima ukončila provoz teletextu. Konec teletextu na kanálech FTV Prima probíhal postupně. Nejprve skončil na menších kanálech Primy a nakonec i u hlavního kanálu TV Prima. Výše zmíněné kanály byly u vybraných pořadů doplněny také o tzv. skryté titulky. Ty byly dostupné na teletextové stránce 888. Místo nich jsou nyní nabízené již jen DVB titulky. Ty si mohou diváci – v případě zájmu – zaktivovat sami. Jak je mohou u své televize aktivovat, se nejlépe dozví v návodu svého televizního přijímače.

 

Rebranding sportovních kanálů SPORT 1 a SPORT 2. KTK informuje o plánovaném rebrandingu (změna LOGA) sportovních kanálů SPORT 1 a SPORT 2, a to s účinností od 1.listopadu 2020.  Oba sportovní kanály v HD verzi najdou diváci KTKdigi v balíčku Rozšířená nabídka plus.

 

Noční BUBU stezka – AKCE PŘESUNUTA Z 13. 10. 2020 NA 13.11.2020, pokud se opatření změní k realizaci! Start: od 18:00 u Husovy lípy v Kopřivnici nad bowlingem u koupaliště. Máte rádi noční procházky a strašidla? Neváhejte a přijďte si projít stezku se strašidly.V cíli vás čeká diskotéka, možnost upéct si buřta nebo si něco vyrobit. Můžete se těšit na vlkodlaky, mumie, bezhlavého rytíře a na další strašidelné bytosti. Cíl: Na chatě Červený kámen.

 

Blíží se termín pro zaslání akcí do kalendáře města Kopřivnice na rok 2021. Stejně jako vy doufáme, že aktuální omezení brzy skončí a my se budeme moci opět potkávat na různých kopřivnických akcích. Pokud nějakou na příští rok plánujete, dejte nám o ní vědět! My ji zveřejníme v městském kalendáři, který dostanou všechny místní domácnosti zdarma. Informace o termínu, místu konání a pořadateli můžete zasílat do 31. října na adresu ic@koprivnice.cz.

 

Silnice Olomouckého a Moravskoslezského kraje letos už pokryla první sněhová nadílka. Výše položené úseky v minulých dnech zažily dopady blížícího se studeného období, nízké teploty a sněhové srážky donutily vyjet sypače i pluhy. Technika byla připravena již v předstihu, přestože zimní údržba dálnic a silnic I. třídy formálně začíná až v neděli 1. 11. 2020.

Ředitelství silnic a dálnic ČR v Olomouckém a Moravskoslezském kraji zajišťuje údržbu dálnic D1, D46 a částí D35 a D48 prostřednictvím správních středisek SSÚD Ivanovice na Hané, SSÚD Kocourovec, SSÚD Mankovice a SSÚD Ostrava. Tato střediska mají letos k dispozici pro zimní údržbu 44 vybavených sypačů s radlicí, devět nakladačů a čtyři sněhové frézy. Sjízdnost svěřených komunikací je zabezpečena mimo jiné chemickými rozmrazovacími materiály, aktuálně je naskladněno více než 10 tisíc tun soli.

Údržba silnic I. třídy a zbývajících úseků dálnic a je organizována dodavatelsky čili smluvenými firmami. V rámci Moravskoslezského kraje připraveno 37 vybavených sypačů s radlicí, 10 nakladačů, čtyři sněhové frézy, čtyři šípové pluhy, 13 traktorů s radlicí a jeden ledořez. Výraznou podporou zimní údržby na Ostravsku je zásoba více než 15 tisíc tun soli a 1 500 tun inertního posypového materiálu. Na území Olomouckého kraje je připraveno zasáhnout 20 vybavených sypačů s radlicí, osm nakladačů, čtyři sněhové frézy, čtyři šípové pluhy a dva traktory s radlicí. Ze skladů může být rozvezeno více jak 12 tisíc tun soli a 250 tun inertního posypového materiálu.

 

Město Kopřivnice se snaží pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s koronavirovou epidemií dostali to těžkých životních situací. Odbor sociálních věcí poskytuje jednak bezplatné poradenství, jednak zajištění nákupů pro ty, kdo se ocitli v karanténě bez jakékoliv možnosti pomoci druhých.

Poradna na odboru sociálních věcí je určena všem zájemcům, kteří se v důsledku epidemické situace dostali do existenčních problémů. „Naše rady se týkají zejména možností, jak využít sociální služby nebo dosáhnout na sociální dávky. Jsme schopni poskytnout také základní finanční poradenství, pomoc s formulací dopisů pro věřitele, ověřením výše dluhů či sepsáním žádosti o splátkový kalendář,“ upřesnila vedoucí odboru Lenka Galiová. Poradna funguje v úředních hodinách, které jsou nyní v souladu s vládními nařízeními omezeny na pondělky a středy od 8 do 10 a od 14 do 17 hodin. „Doporučujeme všem zájemcům o poradenství předem zavolat na tel. 556 879 468 nebo 556 879 467 a domluvit si schůzku na konkrétní čas. Pokud by někdo nechtěl na radnici přijít, je možné dohodnout návštěvu sociální pracovnice u něj doma,“ doplnila Lenka Galiová. Další službou, kterou odbor sociálních věcí nabízí, je zajištění nezbytných nákupů potravin či léků Kopřivničanům, jimž byla nařízena karanténa a nemají možnost požádat o pomoc své příbuzné, známé či sousedy. „Jestliže jste v karanténě bez možnosti pomoci druhých, můžete v kterýkoliv pracovní den v době od 8 do 15 hodin telefonicky požádat o pomoc na krizovém čísle Městského úřadu Kopřivnice 731 393 575. Zde zanecháte své telefonní číslo, na kterém Vás bude kontaktovat naše pracovnice. Ta zjistí Vaše potřeby, informuje Vás o možnostech předání i zaplacení a následně zajistí nákup,“ doplnila vedoucí odboru s tím, že nabídka je určena výhradně občanům Kopřivnice a místních částí, kteří jsou prokazatelně v situaci, kdy jim nemá kdo pomoci.

 

Výrobce remosek dostal více času na stavbu výrobní haly. Schválením dodatku ke smluvnímu vztahu mezi městem Kopřivnicí a společností Aproreal, s. r. o., dali zastupitelé před týdnem další šanci záměru, jehož cílem má být vybudování a provoz výrobního závodu na pečicí mísy remoska ve vlčovické průmyslové zóně. Výrobce remosek společnost Aproreal, s. r. o., uzavřela smlouvu o koupi pozemků v průmyslovém parku vloni v srpnu a zaplatila první milionovou splátku kupní ceny. Dalších 4,7 milionu korun měla firma doplatit nejpozději 30. června letošního roku po předložení povolení stavby výrobního závodu. K tomu ovšem s ohledem na změnu rozpracované projektové dokumentace nedošlo. Firma musela své plány změnit v návaznosti na nová technologická zařízení a organizaci výroby. Celý proces navíc zbrzdila i epidemická situace v jarních měsících. Firma proto požádala o prodloužení termínů sjednaných v kupní smlouvě. Výsledkem jednání je kompromisní varianta, při které kupující zřídí přístup k hale po vlastním pozemku a na vlastní náklady. Na druhou stranu město ustoupí z požadavku, aby kupující odkoupil všechny původně nabízené pozemky a prodá společnosti Aproreal pouze pozemky, které nejsou dotčeny ochranným a bezpečnostním pásmem plynovodu. Na prosincovém zasedání bude předložena ke schválení nová kupní smlouva, která nahradí tu původní, schválenou vloni v létě. Za rok už by se v průmyslovém parku mělo stavět.

 

Dopravní omezení na komunikaci I/58 související se stavbou kanalizace ve Vlčovicích potrvá o několik dní déle, než se plánovalo. Důvodem je počasí a povinné karantény pracovníků stavby. Semafory budou řídit dopravu v místní části maximálně do 20. listopadu. Letos v březnu zahájila Kopřivnice největší plánovanou investici města – stavbu splaškové kanalizace s názvem Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší. V rámci projektu, jehož cílem je zejména ekologičtější nakládání s odpadními vodami, bude vybudována kanalizační síť v délce 12,6 kilometrů, na kterou budou připojeny domácnosti s celkovým počtem 1 320 obyvatel. Na realizaci získalo město dotaci ve výši cca 80 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. V současné době probíhají stavební práce ve Vlčovicích, příští rok budou pokračovat v Mniší. Bohužel, stejně jako většina staveb, i tato si žádá určitá omezení. Výkopové práce probíhají mimo jiné v 300m úseku na komunikaci I. třídy I/58, kde je provoz již od 10. srpna řízen semafory. Stavba vyvolává časové zdržení v obou směrech na trase od Frenštátu pod Radhoštěm a od Kopřivnice, a tak se řidiči těšili na konec října, kdy měly být práce ukončeny. „Bohužel se objevily nepředvídatelné okolnosti, které znemožňují dodržení plánovaného harmonogramu. Zhotoviteli zkomplikovalo situaci nejen nadprůměrně deštivé počasí a technické problémy, ale také epidemická situace, která se dotkla i jeho zaměstnanců. To je něco, s čím při plánování realizace nikdo z nás nepočítal. Termín dokončení tedy posouváme na 20. listopadu, ale snad se podaří dodělat všechny práce dříve. Jménem města i zhotovitele se omlouváme všem, koho se toto omezení týká, a žádáme o trpělivost,“ uvedla Pavlína Gajdušková z odboru rozvoje města.

 

Slezská univerzita v Opavě: úspěch studentů Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby. Jejich film byl vybrán do programu 24. ročníku festivalu Ji.hlava 2020! Krátkometrážní film Martiny Kostelanské Muladhara se probojoval do soutěžní sekce Fascinace: Exprmntl.cz. Jde o soutěžní přehlídku nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty. „Muladhara je první, kořenová čakra, která je znakem uzemnění a stability. Muladhara zachycuje spojení duše a těla. Spjatost člověka s přírodou a celým vesmírem. Jednotu bytí. Lidská bytost je duha, kterou dotvářejí jednotlivé čakry. Film zobrazuje člověka od fyzického zrodu až po zánik těla a následný odchod duše do další reinkarnace,“ vysvětluje Martina Kostelanská.

Mezinárodní festival Ji.hlava 2020 probíhá od 27. 10. do 8. 11., kvůli epidemiologické situaci výhradně on-line. Snímek Muladhara se v rámci festivalu Ji.hlava 2020 představí ve světové premiéře. Pro české publikum jej festival uvede 30. 10. 2020 na webu festivalu, pro mezinárodní publikum pak na platformě DAFilms.com od 2. listopadu do 8. listopadu 2020.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice