30. 6. 2011

Právě v těchto dnech se v Kopřivnici rozjíždí druhé kolo plánování sociálních služeb. Všichni zájemci se mohou zapojit do jednání pracovních skupin, které se snaží mapovat potřebnost a navrhovat efektivnější systém sociálních služeb odpovídající reálným potřebám. Pro smysluplnost plánování hovoří výstupy prvního kola – mezi ty méně viditelné patří například rozšíření kopřivnické nabídky o osobní asistenci.

 

Základní škola dr. Milady Horákové projde během letních měsíců rekonstrukcí, díky které budou mít její žáci o týden delší prázdniny. Vysvědčení dostali již v pátek 24. června. Na podzim se mohou těšit na nové specializované učebny fyziky a chemie, multimediální učebnu či tréninkový taneční sál. Kromě toho dojde v celé budově k výměně elektroinstalace a po skončení stavebních prací bude škola nově vymalována. Vedle interiéru projde výraznou proměnou také školní hřiště, které budou od září využívat nejen žáci, ale i veřejnost.

 

Děti již přinesly domů svá vysvědčení. A protože za krásné známky se sluší dát nějakou pěknou odměnu, budou mít všichni jedničkáři vstup do Technického muzea Tatra zdarma. Akce platí od 30. června do 3. července 2011 pro všechny žáky a studenty, kteří na recepci muzea předloží vysvědčení se samými jedničkami. Doprovodu bude umožněn vstup za 70 korun.

 

V květnu a červnu 2011 se v celé České republice konaly poprvé státní maturity. Studenti VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici prokázali při ‑zkouškách dospělosti vysokou úroveň znalostí a daleko přesáhli celostátní průměr úspěšnosti.

 

Kopřivnické Základní škole Emila Zátopka se koncem května podařilo vybojovat první místo v celostátním házenkářském turnaji žáků 6. a 7. tříd.

 

Daňové příjmy rozpočtu města jsou nižší, než se očekávalo. Výpadky na straně příjmů se naštěstí městu daří alespoň částečně kompenzovat oproti schválenému rozpočtu nižšími výdaji na realizaci většiny investičních akcí.

 

Minulý týden si občané Vlčovic mohli vybírat z pěti návrhů firem, které na základě jejich požadavků zpracovali své návrhy nového dětského hřiště.

 

Držitelem Zlaté stuhy a vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 se stala obec Skotnice před dvěma opavskými obcemi – Radkov a Rohov.

 

 

Město Kopřivnice vyzývá zájemce z řad nájemců bytů v majetku města Kopřivnice  k podání přihlášky na nájem obecních bytů:

– Štramberská 1134, číslo bytu 15 ve 4. nadzemním podlaží, velikost 1 + 3 o celkové ploše 73,11 m2

– Obránců míru 1307, číslo bytu 4 ve 2. nadzemním podlaží, velikost 1 + 2 o celkové ploše 44,07 m2 

Nabídky tohoto bytu mohou využít pouze: STÁVAJÍCÍ NÁJEMCI MĚSTSKÉHO BYTU V KOPŘIVNICI, ZA PODMÍNKY UZAVŘENÍ DOHODY O PŘISTOUPENÍ K ZÁVAZKU A DÁLE ZA PODMÍNKY VRÁCENÍ BYTU, KTERÝ NYNÍ UŽÍVAJÍ ZPĚT  PRONAJÍMATELI. NÁJEMCI  MUSÍ BÝT PÁR  MAJÍCÍ  V PÉČI  ALESPOŇ  DVĚ  NEZLETILÉ  DĚTI.

Přihlášky do 27. 07. 2011 do 16:00 hodin na Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, oddělení bytové správy.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice