30. 7. 2012

 

Letní odstávka provozu teplárny KOMTERM, a.s. proběhne ve dnech 2. – 5. srpna. V těchto dnech bude provedena nezbytná údržba zařízení teplárny. Dodávka tepla a teplé vody bude obnovena v průběhu dne 5. srpna.

 

Ostrava, Svinovské mosty – informace o změně provozu, tzv. otočka od 5. 8. 2012.

                O půlnoci ze dne 4. na 5. srpna 2012 dojde v souvislosti s rekonstrukcí Svinovských mostů (ležící na frekventované ulici Opavské) v Ostravě ke změně v provozu, tzv. otočce. Otevřena pro motoristy bude jižní část mostu (směr od Opavy do centra Ostravy), naopak se uzavře severní most (opačný směr, tedy od centra Ostravy na Opavu). Policie ČR předpokládá, že tato změna nebude pro motoristy a všechny, kterých se dotkne, tak citelná. Změna probíhá o prázdninách a ve směru na Opavu je doprava v průběhu celého dne plynulejší, přičemž není žádný kritický „špičkový“ bod. Navíc, řidiči si již na omezení dopravy v souvislosti s rekonstrukcí zvykli a při otočení směru provozu budou tak jako od počátku jistě bedlivě sledovat dopravní značení, pokyny policistů a podobně.

                I při této změně směru jízdy budou řádně značeny objízdné trasy. Řidiči by měli využít především hlavní objízdnou trasu, která povede po nové přeložce silnice I/56 (ulice Místecká), dálnici D 1 a pak po ulici Rudné směrem k ulici 17. listopadu a Opavské.

                Tzv. otočka si vyžádá i dopravní změny (způsoby řazení, přednosti v jízdě…) na některých křižovatkách a masivnější nasazení dopravních policistů, kteří budou provoz sledovat, usměrňovat a budou samozřejmě připraveni nasměrovat řidiče, kteří „si neví rady“.

Detailnější informace k organizaci dopravy jsou zveřejněny na internetových stránkách Magistrátu města Ostravy:

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/organizace-dopravy-po-dobu-rekonstrukce-severnich-svinovskych-mostu

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/rekonstrukce-svinovskych-mostu ).

 Zásadní dopravní změny:

    Křižovatka ulic 28. října/Mariánskohorská/Plzeňská (Vodárna), Ostrava – Nová Ves (křížení auta/tram/chodci/bus). Křižovatku budou sledovat, popřípadě řídit dopravní policisté. Změna v řazení jízdních pruhů. Nové řazení: z centra města na ulici Plzeňskou budou 2 odbočovací pruhy a 1 pruh průběžný.

    Rampa z ulice Rudné/ulice Nad Porubkou v Ostravě – Svinově. Při jízdě z rampy bude hlavní silnice stejně jako před rekonstrukcí, tedy doleva. Křižovatku budou sledovat, popřípadě řídit dopravní policisté.

    Ulice Polanecká/rampa mimoúrovňového křížení ulice Rudné v Ostravě – Svinově, změna přednosti v jízdě.

    Úprava signálních plánů v Ostravě – Porubě na křižovatce u Domova sester na ulici 17. listopadu, křižovatce ulic 17. listopadu/Vřesinská, Bílovecká/Nad Porubkou a 17. listopadu/Opavská.

    Na křižovatce ulic Francouzská/Nad Porubkou bude světelná signalizace vypnuta.

    Dopravní policisté budou sledovat či řídit i křižovatku ulic Vřesinská/17. listopadu v Ostravě –  Porubě (křížení auta/tram/bus/chodci).

 Každopádně, prosíme řidiče, aby dbali dopravního značení a pokynů policistů. Zároveň stále platí, že nejen v běžném provozu, ale především při obdobných dopravních omezeních, je vhodná vzájemná tolerance, ohleduplnost a slušnost.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice