31. 3. 2021

Cimbal HellBand. Velikonoční online koncert se koná v pátek 2. dubna. Kulturní dům Kopřivnice pro Vás připravil velikonoční online koncert v podání moderní cimbálovky Cimbal HellBand. Online koncert můžete sledovat od 18.00 hodin na facebooku Kulturního domu Kopřivnice – kulturakoprivnice.

Historicky první online live stream z KDK!!

 

 

 

Transfuzní oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín má pro dárce krve překvapení. Na všechny dárce, kteří přijdou v poslední březnový den a 1. dubna darovat plazmu nebo červené krvinky na transfuzní oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín, čeká překvapení v rámci Velikonočního odběru. Kromě velikonočního překvapení mají dárci také ve zmíněných dnech šanci vyhrát netradiční cenu, kterou je balíček uzenin nebo piv. Na speciální Velikonoční odběr se lze objednat na internetových stránkách: odbery.nnj.agel.cz.

 

Kopřivnická radnice po dvou letech opět vyhlašuje společný nákup elektřiny a plynu formou elektronické aukce pro občany a soukromé firmy z Kopřivnice a blízkého okolí. V minulosti byly tyto nákupy velmi úspěšné a zúčastněným domácnostem a firmám ušetřily na energiích finanční prostředky. Aktuálně bylo po konzultaci s organizátorem e-aukce, firmou Marandis rozhodnuto, že bude registrace pro všechny zájemce v průběhu února možná pouze elektronickou formou. Registraci je možno provést do konce března a pro zařazení do e-aukce je zapotřebí dodat kopii současné smlouvy s dodavatelem elektřiny a plynu včetně všech dodatků a dále kopii ročního vyúčtování spotřeby elektřiny a plynu. E-aukce obou komodit proběhne v měsíci dubnu, poté budou všichni účastníci kontaktováni a vyzváni k podpisu nových smluv. To je plánováno v měsících květen až červen.

 

Pomalu se blíží znovuotevření skateparku v areálu stadionu Emila Zátopka. Projekt na opravu sportoviště v minulém roce vyhrál v hlasování Ko-projektů a žadatelé díky tomu získali z participativního rozpočtu města půl milionu korun. Rekonstrukce překážek je téměř dokončena a zástupci města s předkladateli projektu, zástupci Správy sportovišť a specializovanou firmou pravidelně konzultují postup prací.  Skatepark byl uzavřen na konci dubna minulého roku. Důvodem byl nevyhovující technický stav překážek, které neprošly povinnou revizí. Zástupci komunity nadšenců kolem tohoto sportoviště na začátku letošního roku jednali se zástupci města, dohodli se na dalším postupu a rada pověřila správu sportovišť vypsáním výběrového řízení na specializovanou firmu, která opravu překážek ve skateparku zajistí. Tím se stala firma JF Construction, kterou založil Jan Jílek, mistr světa a ČR ve Freestyle BMX. Během své 15leté aktivní jezdecké kariéry nasbíral mnoho zkušeností ze závodů a exhibic po celé Evropě. Hlavním požadavkem v Kopřivnici byla obnova překážek. Přínosem je ideální přilnavost, optimální tvrdost a také rychlé vysychání po dešti. Vybraný povrch navíc sníží hlučnost jednotlivých překážek. A to zejména, aby se docílilo prodloužení životnosti. Vše důležité se z apisuje do stavebního deníku. Skatepark by rádi vyznavači kolečkových sportů otevřeli počátkem května. Kolečkové brusle jsou ideálním sportem téměř pro všechny věkové kategorie, přesto i mezi kolečkovými sporty nechybí aktuální trendy.

 

V dubnu se v Kopřivnici uskuteční zápisy do prvních tříd, s novinkou přichází základní škola Floriána Bayera. Jelikož se při vzdělávání žáků osvědčilo uplatňování prvků montessori pedagogiky, Od 1. září pro  školní rok 2021 a2022 otvírá nově Montessori třídu – 1. trojročí , s kompletní montessori metodikou. Důraz je kladen na tempo a zájmy dítěte, vlídné a motivující prostředí, které v dětech probouzí zvídavost a kreativitu. Dětem je umožněno v lecčems vyniknout. V oblastech, ve kterých nejsou talentované, je na místě povzbuzení a využití názorných pomůcek. Děti mají tři hodiny nerušeného pracovního cyklu. Pedagog je nechává pracovat do té doby, dokud toto zaujetí trvá.  Ve třídě může být maximálně 15 žáků, tím je zajištěn individuální přístup. Bližší Informace škola poskytuje na svých webových stránkách, lze také domluvit individuální konzultaci nebo individuální návštěvu. Zápis do prvních tříd proběhne od 15. do 22. dubna.

 

Moravskoslezskému kraji dlouhodobě ubývají obyvatelé a od minulého roku je nově až čtvrtým nejlidnatějším regionem v České republice. A to do roku 2008 byl dokonce první před Prahou i Středočeským krajem a poté si držel více než 10 let třetí místo v počtu obyvatel. V průběhu minulého roku vzrostl počet obyvatel v pěti ze čtrnácti krajů, nejvíce ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze. Oproti roku 2019 byl úbytek obyvatel v Moravskoslezském kraji téměř trojnásobný, loňská hodnota je 7705 osob, a to jak kvůli stěhování, tak i úmrtnosti. Počet obyvatel, o které kraj přišel kvůli stěhování, byl navíc nejvyšší za posledních deset let.

 

1. dubna to bude již 100 let, kdy skauti z Kopřivnice a okolí přijali skauting za svůj životní směr. U příležitosti tohoto výročí na skautské základně Vanaivan naleznete „skautskou schránku na přání k výročí“. Chceš-li skautům popřát, vytvoř přání a od 1. do 5. dubna jej vhoď do schránky v areálu u vlka. Přání může být jakéhokoli rázu, pořadatelé jen prosí o rozumnou velikost, aby se vše do schránky vešlo. Krom milého dobrého skutku a krásné myšlenky na vás bude čekat také drobné sladké překvapení. K oslavám 100 let kopřivnického skautingu se připravuje výstava, jejíž vernisáž se uskuteční v pátek 4. června a hned den poté, tedy v sobotu 5. června, se bude konat společné setkání všech skautů a jejich přátel.

 

Dne 21. března uplynulo přesně 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Mniší. Plánované oslavy se prozatím nemohou uskutečnit a tak v komorní atmosféře, za účast čtyř členů sboru, odsloužil farář v kapli v Mniší mši svatou za sbor. Ostatní ji mohli sledovat online. Krátce po 11 hodině pak jednotka vyjela k požáru sazí v komíně.

 

Moravskoslezský kraj vyhlásil soutěž o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. 12. ročník doplní udělení titulu Osobnost Moravskoslezského kraje. O cenu hejtmana se mohou firmy, obce a živnostníci hlásit až do konce května, ke stejnému datu přijímá krajský úřad nominace veřejnosti na Osobnost Moravskoslezského kraje. Komise se při hodnocení přihlášených subjektů zaměřuje na vztah k okolí, sociálním potřebám, životnímu prostředí, podporu sociálně ohrožených skupin nebo například handicapovaných. Slavnostní vyhlášení výsledků je předběžně plánováno na září 2021.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice