31. 5. 2012

 

Město prodává nevyužitý majetek. Na internetových stránkách Kopřivnice dnes byla spuštěna aukce nevyužitého majetku města. V městských aukcích je nabízena nejen vyřazená kancelářská technika či nevyužité vybavení příspěvkových organizací města, ale také nejrůznější ztráty a nálezy. Pokud se ani po šesti měsících vlastník nepřihlásí, připadá předmět marným uplynutím zákonné lhůty do vlastnictví města. Nálezy, které může město využít, jsou zařazeny do evidence majetku, věci městem nevyužitelné jsou rozprodávány v aukcích a nefunkční předměty projdou likvidací. V aktuální aukci je nabízeno k prodeji devět nalezených jízdních kol. Nevyužitý majetek města můžete dražit na www.koprivnice až do pondělí 4. června, 16:00.

 

V areálu ALPISPORT v Příboře je největší prodejní výstava stanů na Severní Moravě, která bude probíhat od 25. 5. do 3. 6. 2012. Vystaveno přes 200 typů stanů, spacích pytlů a karimatek.

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad jsou přistavovány vždy v pátek dopoledne a odváženy v pondělí dopoledne. Dne 1. – 4. červen budou vany přistaveny v Lubině na točně autobusů,v Lubině Větřkovicích, ve Vlčovicích u mostu směr Mniší, ve Vlčovicích u KD, naproti č.p. 88, u zastávky ČSAD, u č.p. 54. V Mniší u zastávky ČSAD, u KD, u č.p. 174, 109 a 159.

 

V prostorách Muzea Fojtství si 1. června budou moci všichni zájemci vyzkoušet techniku kašírování. Zároveň běží soutěž o nejoriginálnější návrh mince pokladu pirátů či soutěž ve fotografování. Fotografická soutěž je určena pro děti do osmnácti let, přičemž jejich hlavním cílem je originálním a nápaditým způsobem zachytit místa, která jsou nějakým způsobem spjata se Zdeňkem Burianem. Více informací o jednotlivých aktivitách naleznete na stránkách projektu https://www.fojtstvi.wz.cz/.

 

DNE 1. 6. 2012 BUDE KONTAKTNÍ MÍSTO KTK Z PROVOZNĚ TECHNICKÝCH DŮVODŮ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO. V případě technických poruch volejte 556 821 076.

 

Oslavy Dne dětí budou i letos spojeny se Dnem sociálních služeb. Obě akce se uskuteční v pátek 1. června v centru města, kde bude připraven bohatý program pro děti i dospělé. Příchozí se mohou těšit na jarmark poskytovatelů sociálních služeb, ukázky sebeobrany, canisterapie, muzikoterapie, možnost jízdy na tandemovém kole pro nevidomé, taneční vystoupení, bubnování či žongléry. Chybět samozřejmě nebude ani řada atrakcí a soutěží. Bližší informace naleznete na internetových stránkách města a na plakátech ve městě.

 

 

Noc kostelů: v pátek 1. června 2012 se na mnoha místech otevřou brány kostelů a jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády nabídnou návštěvníkům jedinečnou příležitost prožít v nich noční program s prohlídkami a koncerty. K tzv. Noci kostelů se připojí také kopřivnický kostel sv. Bartoloměje.

17:50  vyzvánění zvonů

18:00  přivítání a seznámení s programem

18:10  zpěv malé scholy

18:30  komentovaná prohlídka kostela – P. Jiří Ramík

19:30  zpěv velké scholy – písně liturgického roku

20:00  kostel – pohádky a svátky – P. Jiří Ramík

21:00  varhanní improvizace  – Václav Šablatura

21:30  kostel – pohádky a svátky – P. Jiří Ramík

22:00  koncert – MUSICA AMOEBA (kvartet ostravských filharmoniků)

23:00  čas ztišení, čtení z Bible, modlitba za město a naše úmysly

24:00  zakončení

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice