4. 1. 2016

 

Moravskoslezský kraj i další místa na Moravě zahaluje smog. 4. 1. 2016 meteorologové upozornili na špatné rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji i v částech Olomouckého a Zlínského kraje. Žádají řidiče, aby v postižených lokalitách pokud možno nevyjížděli autem. Smogová situace začala platit od posledního dne minulého roku pro Karvinsko, Ostravsko a část Frýdecko-Místecka. Od neděle se situace zhoršila také na Třinecku, v Prostějově, ve Valašském Meziříčí, Jeseníku a v okolních městech a obcích.

 

 

Smutná zpráva ze Štramberku: 2. 1. 2016 zemřel rodák, místní historik, badatel a v neposlední řadě první postkomunistický starosta města Štramberk, pan Josef Adamec.

 

 

Deštivý Dakar 2016. Déšť je momentálně hlavním ředitelem soutěže. Po včerejší smutné nehodě v úvodním prologu, byla rovněž zrušena i první oficiální etapa soutěže z bezpečnostních důvodů způsobené extrémními dešti v oblasti Cordoba. Jezdci týmu TATRA BUGGYRA RACING mají za sebou již přes tisíc kilometrů, aniž by ujeli alespoň měřený metr. I druhá etapa bude kvůli přívalovému dešti zkrácena. „Rozhodnutí organizátorů plně akceptuji. Bezpečnost účastníků je maximální prioritou. Rušení etap z důvodů špatného počasí je na Dakaru běžnou záležitostí.“ podotknul Aleš Loprais. Počasí v následujících dnech by se však nemělo dramaticky měnit, což sebou přináší další obavy o průběhu letošního Dakaru. Druhá etapa vedoucí z Villa Carlos Paz do Termas Rio Hondo počítala ve své původní délce s 510 ostrými kilometry pro automobily a trucky. Ovšem už včera pořadatelé rozhodli o jejím zkrácení na 387 kilometrů.

 

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v ulici Dukelská dne 5. ledna od 7:30 – 12:00 hodin.

 

 

Městská knihovna Kopřivnice ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí hostuje v termínu od 7. 1. 2016 do 16. 2. 2016 putovní výstavu Sluneční soustava. Místo konání: čítárna knihovny v kulturním domě.

 

 

Město Kopřivnice čeká v příštím roce několik změn souvisejících s poplatky za komunální odpad. Výše poplatku zůstává stejná, tedy 498 korun za osobu a rok, kdy osoby s vlastní popelnicí zaplatí o třicet korun méně. Mění se ovšem termín splatnosti, kdy nově bude nutno zaplatit poplatek nejpozději do 30. června daného roku. Další změna u poplatku za komunální odpad se týká variabilních symbolů, kdy každému poplatníkovi byl od 1. 1. 2016 přiřazen nový samostatný variabilní symbol. V praxi to znamená, že odpady pro rok 2016 a roky další se budou platit vždy pod tímto novým variabilním symbolem za každou osobu zvlášť. Nelze tedy poplatek zaplatit jako dosud pod jedním variabilním symbolem za více osob. Informace o nových variabilních symbolech by všichni občané měli obdržet v průběhu prosince, v případě plateb přes SIPO zajistí správné navedení platby správce poplatku sám. U plateb nedoplatků poplatku za rok 2015 a starších je nutno uvádět variabilní symbol platný do 31. 12. 2015. Způsob úhrady zůstává beze změn, což znamená, že poplatek je možno zaplatit přímo v pokladně městského úřadu nebo poukázat na účet města. Pro bezchybné přiřazení platby je ale důležité uvést správný variabilní symbol. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Lenku Pítrovou, referentku správy poplatků, na telefonním čísle 556 879 742, nebo elektronicky na lenka.pitrova@koprivnice.cz.

 

 

Novinky u spotřebitelských smluv: U smlouvy o dodávkách elektřiny nebo plynu uzavřenou na dálku nebo mimo obchodní prostory, typicky tedy při podomním prodeji, bude mít spotřebitel nadále právo od této smlouvy písemně odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce pouze ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, obdobně, jako je tomu jiných smluv takovýmto způsobem sjednaných.  (Odstoupení od smlouvy je potřeba odeslat nejpozději poslední den lhůty.). Pokud tuto lhůtu spotřebitel nestihne, není ještě vše ztraceno. Nově bude mít právo smlouvu o změně dodavatele energií, kterou uzavřel na dálku nebo mimo obchodní prostory, bez sankce vypovědět ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (takto lze vypovědět jak smlouvu na dobu neurčitou, tak smlouvu uzavřenou na dobu určitou). V takovém případě však musí počítat s tím, že poběží výpovědní doba, která činí 15 dnů a počíná běžet až prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 

 

Do 14. ledna 2016 bude probíhat v Kopřivnici Tříkrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, kteří se Vám prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Pracovníci Charity Kopřivnice děkují za podporu. 

 

 

Tradiční futsalový turnaj O putovní pohár TATRA TRUCKS a.s. sehraje osm celků v sobotu 9. ledna příštího roku.

 

 

Příští rok bude město poskytovat dotace v oblasti kultury a sportu podle nových zásad. Žádosti o dotaci pro první kolo pro oblast kultury, osvětové činnosti a sport bude možné podávat jen od 15. do 19. ledna. Pokud budou vyčerpány dotace v prvním kole, druhé již vypsáno nebude. V rozpočtu je pro oblast kultury vyčleněno 700 000 a pro sport 8 200 000 korun.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice