4. 8. 2014

 

KOMTERM Morava, s.r.o. oznamuje, že z důvodu ukončení dodávek tepla ze starého horkovodního rozvodu bude v pondělí dne 4. 8. 2014 od 01:00 hod. ukončena dodávka tepla pro Tenisový klub Kopřivnice, Dolní ulice 46/1 Kopřivnice. Obnovení dodávky tepla proběhne dle sdělení společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. nejpozději v úterý dne 5. 8.2014, poté co provedou připojení přípojky tepla k novému teplovodnímu řádu.

 

 

Nabídka města na nájem městských bytů o velikosti 1+2, Obránců míru  875 a 1+3, Alšova  1142 za podmínky přistoupení k dluhu, které jsou určeny široké veřejnosti za podmínek dle výzvy. Nabídka platí od 31. 7. 2014 do 20. 8. 2014.

 

 

Oznamujeme občanům, že od 4. – 19. srpna budou v obci Lubina prováděny pracovníky vodáren pravidelné odpočty vodoměrů.

 

 

Kopřivnice na kolečkách. Město Kopřivnice, které je řádným členem Asociace měst pro cyklisty, se již několik let snaží všemožně podporovat rozvoj místní cyklodopravy a cykloturistiky. Kromě toho, že aktuálně buduje další cyklostezku, připravuje také nový koncepční dokument s pracovním názvem Kopřivnice na kolečkách. Jejím hlavním cílem je zpopularizovat jízdní kolo tak, aby se do budoucna stalo rovnocennou součástí místního dopravního systému. Nejde pouze o stezky, ale také doplňkovou infrastrukturu jakou jsou odpočívadla, stojany na kola apod. Lidé mohou své podněty zasílat do 29. srpna na e-mailovou adresu: richard.petr(zavináč)koprivnice.cz.

 

 

Město Kopřivnice nabízí k propachtování nebytové prostory o celkové výměře 977,50 m2 umístěné v objektu č. p.317/4 na ulici Příčné v Kopřivnici – objektu Stravovny za účelem jejího provozování. Nebytové prostory jsou vybaveny novým gastro vybavením, které bude součástí pachtu. Bližší informace k podmínkám pachtu jsou uvedeny na stránkách města Kopřivnice nebo budou zájemcům poskytnuty na Odboru majetku města, 8.NP, kancelář č. 883, tel. číslo 556 879 651, 734 396 983, jana.pustejovska@koprivnice.cz. Své nabídky posílejte do 18. 8. 2014.

 

 

Na podzim letošního roku proběhnou komunální volby a TV studio KTK připravuje dva diskusní pořady, abyste získali co nejvíce informací k výběru svých zástupců do kopřivnického zastupitelstva.  V průběhu září odvysíláme interview s každou ze stran či sdružení, které přijmou pozvání do televizního studia. Počátkem října odvysíláme závěrečnou besedu, kde dáme prostor pro diskuzi opět všem politickým subjektům, které se budou v našem městě ucházet o hlasy voličů. Do diskuzních pořadů chceme zapojit i diváky, proto nám na níže uvedené kontakty pište, volejte či posílejte náměty na témata, která chcete rozebrat a která vás zajímají. Můžete posílat i konkrétní dotazy na jednotlivé zástupce stran. Uzávěrka pro první pořad je v pátek 15. srpna.

e-mail: studio@ktk.cz, SMS: 774 599 474, telefon: 595 179 140

Schránka u sídla KTK na ulici Záhumenní 1152 (v přízemí obřadní síň)

 

 

Od 4. července je již hotova úprava plochy před místní hasičskou zbrojnicí. Zde je vybudován zvýšený zpomalovací prah, který umožňuje bezproblémový výjezd a nájezd hasičských vozidel. Současně byl vybudován chodník pro pěší. Jedná se o jeden ze tří projektů podpořený dotací v rámci bezbariérových úprav města.

 

 

Přechod před spořitelnou je doplněn o semafor. Dopravu a pěší bude řídit především ve špičce od 15. srpna. Semafor je nastaven podle propočtu projíždějících vozidel. Chodci budou semafor ovládat zmáčknutím tlačítka, kde se rozsvítí nápis – čekejte. Ovšem hned se zelená pro chodce nerozsvítí, je nastaven určitý interval. Pokud ovladač pro chodce svítí, je opětovné mačkání zcela zbytečné, proces se tím neurychlí. V prvním měsíci budou na dodržování pravidel silničního provozu a chování chodců dohlížet městští strážníci.

 

 

Minulý týden byla zahájena rekonstrukce poslední ze čtyř velkých základních škol v našem městě. Stavební práce nyní probíhají uvnitř školy, aby mohl být včas zahájen začátek školního roku. Dochází k výměně oken a dveřních výplní. Následně bude zateplena budova školy a střešní konstrukce a škola získá novou fasádu. Úpravami projde i jídelna a sportovní hala. Všechny stavební práce by měly být ukončeny v říjnu.

 

 

Pokračuje také největší investiční akce, která začala v říjnu minulého roku, a to modernizace tepelných rozvodů v délce zhruba 16 km. Z toho 14 kilometrů rozvodů se buduje zcela nových, na počátku srpna zbývá dokončit cca jeden kilometr. Pracuje se na Severu, na sídlišti Jih a několik dalších lokalitách. V současné době firma Hochtief přepojuje objektové předávací stanice v bytových domech a napouští nový systém. O lokálních odstávkách jsou lidé informování přímo ve vchodech prostřednictvím letáků. Pokud by nájemníkům nefungovala teplá voda po přepojení, mohou kontaktovat uvedené osoby. Celoměstská odstávka, která se dotkne všech kopřivnických domácností napojených na centrální systém zásobování teplem, proběhne ve dnech 7. až 9. srpna.

 

 

Půjčovna a čítárna v knihovně v kulturním domě i pobočka Sever (ul. Francouzská) otevírá  v pondělí 4. srpna.

 

                      

8. 8. 2014, 20:00, Kopřivnice, koupaliště – 2. pokračování HIP HOP akce – PROGRE5, WENET, EMENEF…

 

 

8. 8. 2014, 19:30, Frenštát p. R., Autokemp – Koncert – Tramp, folk a country kapela Hop trop

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice