5. 5. 2021

Podpořte myšlenku fairtrade Férovým piknikem. Na druhou květnovou sobotu připadá Světový den pro fair trade. Město Kopřivnice se už od roku 2013 každoročně zapojuje do celorepublikové kampaně, která jej připomíná, a jinak tomu nebude ani letos. Místo tradičního hromadného happeningu v parku však tentokrát organizátoři vyzývají k individuálním Férovým piknikům. Světový den pro fair trade se ve světě slaví již od roku 2002, Česko si jej poprvé připomnělo o dva roky později. Je výzvou k zodpovědné spotřebě a spravedlivějšímu způsobu obchodování. Fair trade (česky férový či spravedlivý obchod) je přístup, který usiluje o pomoc drobným výrobcům a pěstitelům v zemích třetího světa, chrání jejich práva a dává jim šanci uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Prosazuje platbu spravedlivých cen a dodržování sociálních environmentálních standardů. Férový výrobek poznáte například podle certifikační známky Fairtrade.

Všichni, komu se myšlenka fair trade líbí, mohou svou podporu vyjádřit v sobotu 8. května piknikem připraveným z férových nebo lokálních surovin. „Férová snídaně je pikniková akce zaměřená na propagaci udržitelnosti a pomoc drobným producentům nejen v rozvojových zemích. Ukažte, že vám jejich osudy nejsou lhostejné, zaregistrujte se na www.fairtrade.cz, udělejte si příjemné dopoledne a v sobotu 8. května posnídejte férově venku na svém oblíbeném místě v přírodě,“ vyzvala k účasti Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města Kopřivnice. Kdo svůj férový piknik vyfotí a snímek zašle do 10. května na adresu zdravemesto@koprivnice.cz, bude zařazen do slosování o tři fairtradové ceny. „Pokud se piknik rozhodnete uspořádat v sadu E. Beneše, můžete si jej zpestřit prohlídkou dvou tematických výstav Příběh banánu a Kakao. Ty však budou v sadu k vidění nejen v tento den, ale pokud to povětrnostní podmínky dovolí, zůstanou tam až konce května,“ doplnila Ivana Holubová. Akce je součástí projektu Kopřivnický GLOBUS podpořeného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Kotlíkovou dotaci nakonec dostanou všichni úspěšní žadatelé. Stát navýšil příspěvek na výměny neekologických kotlů o dalších zhruba 600 milionů korun. Moravskoslezský kraj dostane z těchto peněz 181 milionů. Ty pokryjí všech 1564 žádostí třetí kotlíkové výzvy, které byly zatím v zásobníku. Během všech tří kol kotlíkových výzev bylo v našem regionu vyměněno už přes 17 tisíc neekologických kotlů. To z nás dělá jednoznačně nejúspěšnější kraj v čerpání kotlíkových dotací v Česku. Na nový kotel přidá 7500 korun každému žadateli také kraj, na výměnu přispívají ze svého rozpočtu i mnohé obce. Moravskoslezský kraj za všechny tři kola kotlíkových dotací zatím vyplatil přes 1,8 miliardy korun, které od státu obdržel. Výměny prvních dvou kol s celkovou státní dotací téměř jedna a půl miliardy korun jsou už dokončené, nový ekologický kotel už tak má zhruba 13 a půl tisíce žadatelů prvního a druhého kola. Aktuálně probíhají výměny třetího kola, hotovo má více než 4200 domácností, zbývá zrealizovat a proplatit zhruba 5 tisíc výměn kotlů.

 

Dne 11. května končí povinné Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Prosíme, zúčastněte se! Výsledky sčítání jsou neocenitelným zdrojem dat o obyvatelstvu a vaše odpovědi mohou mít vliv i na rozvoj našeho města a regionu. I nadále je možné sečíst se bezpečně online na www.scitani.cz. Kdo této možnosti nevyužije, bude muset vyplnit listinný formulář. Druhé kolo pokusů o doručení formulářů zahájili sčítací komisaři v pátek 30. dubna. Děkujeme za vaši spolupráci.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice