6. 1. 2023

Kopřivničtí školáci rozhodují o participativním rozpočtu. Už čtyřikrát měli občané Kopřivnice možnost rozhodovat o participativním rozpočtu a vybírat tzv. Ko-projekty, které z něj byly podpořeny. Letos dostali podobnou příležitost také místní školáci. Výstupem bude nejen řada zajímavých projektů, které dětem zpříjemní pobyt ve škole. Na školní projekty bylo letos vyčleněno 150 tisíc korun, které si šest zapojených základních škol rozdělilo podle počtu žáků. „Žáci sami navrhovali, co by se mohlo za tyto peníze pořídit, a o těchto návrzích hlasovali nejprve na úrovni jednotlivých tříd, poté na úrovni celých škol. Mezi návrhy se objevilo například pořízení sedacích vaků, stolních fotbálků, multifunkční hrazdy, pece na vypalování keramiky a mnoho dalšího. Výsledkem jsou však nejen zajímavé nápady – díky projektu se děti učí zapojovat do dění ve škole a spolurozhodovat o využití přidělených prostředků. Věříme, že řada z nich tuto zkušenost zúročí i v dospělosti a že se budou aktivněji zajímat o dění v Kopřivnici a participovat na plánování rozvoje města,“ uvedla koordinátorka projektu Barbora Sopuchová.

Každá ze škol pojala rozhodování po svém. Některé zvolily online prezentaci i hlasování, jiné výstavu projektů na chodbách, ZŠ Alšova uspořádala velký projektový den: „Na poslední z jmenovaných škol již máme jasno o výsledku. Školáci podpořili návrh zkušených spolužáků z devátého ročníku a odhlasovali vznik klubovny vybavené sedacími vaky, knihami a deskovými hrami, kde budou mít možnost relaxovat a čekat na autobus či na odpolední vyučování,“ doplnila Barbora Sopuchová. Vybráno už mají také na Základní škole dr. Milady Horákové, kde budou kupovat stolní fotbal. Na realizaci projektů mají školy čas do konce školního roku.

 

Obchodníkům v centru pomohou dotace. Kopřivnice vyhlásila dotační program na podporu podnikatelských subjektů, které jsou negativně ovlivněny probíhající revitalizací centra města. Na dotace, které mají obchodníkům pomoci vyrovnat se s poklesem tržeb v roce 2022, je v rozpočtu vyčleněno 1,5 milionu korun.

„O revitalizaci centra jsme dlouho usilovali a její dokončení v příštím roce bude pěkným dárkem k 75. narozeninám našeho města. Přestože tento projekt je naprostou většinou obyvatel vítán, přináší i mnohá omezení. Chtěl bych proto poděkovat všem občanům za trpělivost a snášení komplikací, které se stavbou souvisejí. Největší poděkování si zaslouží podnikatelé, kteří mají v centru své provozovny a v důsledku omezeného přístupu se potýkají s poklesem tržeb. Jsme si toho vědomi a hledáme cesty, jak těmto obchodníkům pomoci – dotační program je jednou z nich,“ uvedl starosta Adam Hanus.

Dotační program bude přímou finanční podporou, kterou mohou dotčení podnikatelé využít na úhradu nájmů, energií i osobních nákladů zaměstnanců. Provozovny jsou rozděleny do dvou kategorií, podle míry zasažení podnikatelských aktivit stavbou. Majitelé provozoven, které byly zasaženy nejvíce, budou moci požádat o 50 tisíc korun. V případě méně zasažených provozoven bude částka poloviční. „Formulář žádosti je co nejjednodušší a k němu bude potřeba doložit pouze čestné prohlášení. Dotace může pokrýt až 100 procent uznatelných nákladů, které vznikly v roce 2022. Není vyloučeno, že obdobná podpora bude schválena i pro rok 2023, neboť dokončení stavby je plánováno až na léto,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 21. ledna a ukončen 31. března.

Bližší informace najdete na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

SOBOTA | 7. ledna 2023

FESTIVAL: Štramberské pyré 5. | Štramberk

Muzika i divadlo, folk i folklór, místní i přespolní.

Kufr a kohout – improvizované divadlo pro děti i dospělé (Horní Bašta)
Squadra Sua: O humoru – klaunérie (Praha)
Makak – alternativa (Brno)
the dust – jazzrock (Valašské Meziříčí)
HUSO – umcaprc (Štramberk, Liberec)
Mintenkér – klezmer (Praha)
Martin Hák – vypravěč (Cotkytle)
Tom Strom – folk (Skotnice)
Chris Beach – folk (Stockholm)
Cermaque: Lament – rap (Praha)

Kde: Kulturní dům Štramberk | Kdy: 14:00

 

NEDĚLE | 8. ledna 2023

DIVADLO: O království plném kouzel | Kopřivnice

Junák Lubina vás ve spolupráci s Junákem Veřovice zvou na autorské divadelní představení. 

Kde: Kulturní dům Veřovice | Kdy: 15:00 | Vstupné: Dobrovolné.

 

Novoroční koncert ČVČ | Kopřivnice

„Kdo krásu tónů písničkám vdech…“

V hudebně laděném programu vystoupí:
Eva a Tereza Nedjalkovy, Barbora Zahradníčková a Kateřina Bortlová.

Kde: Kinosál KDK | Kdy: 16:00

 

Novoroční koncert 2023 | Příbor

Velký symfonický orchestr spolku hudebníků Příbor.

Kde: Kulturní dům Příbor

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice