ROZHLAS 4. 1. 2023

Svoz vánočních stromků bude probíhat každé úterý od 10. do 31. ledna. Odstrojené vánoční stromečky odkládejte ke kontejnerům na směsný komunální odpad, odtud budou odvezeny k využití na kompostárnu.

 

Žádáme chovatele drůbeže a okrasného ptactva o spolupráci. V Kunčicích pod Ondřejníkem byl potvrzen výskyt ptačí chřipky, a proto žádáme všechny chovatele v Kopřivnici a místních částech, aby nejpozději 9. ledna dopoledne kontaktovali odbor životního a předali vyplněné sčítací formuláře ptactva. Formuláře najdete na webu města, na odboru životního prostředí nebo na informacích ve vestibulu radnice. Děkujeme za spolupráci!

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice