4. 1. 2023

Svoz plastu „door to door“ v roce 2023:

Plast Kopřivnice 240 l 19.1.,16.2.,16.3.,13.4.,11.5.,8.6.,20.7.,31.8.,26.9.,26.10.,23.11.,20.12. 2023

Plast Lubina 240 l 20.1.,17.2.,17.3,14.4.,12.5.,9.6.,21.7.,18.8.,27.9.,27.10.,24.11.,21.12. 2023

Plast Mniší, Vlčovice 240 l 12.1.,9.2.,9.3.,5.4.,4.5.,29.6.,27.7.,24.8.,21.9.,19.10.,15.11.,14.12. 2023

 

Vánoční stromky se budou svážet od 10. ledna 2023 do konce ledna 2023, každé úterý. Stromky je nutno uložit ke kontejnerům tak, aby nebránily svozu odpadu.

 

Tříkrálová sbírka v Kopřivnici. Koledování (včetně stacionárních pokladniček na úřadě a v obchodech) proběhne od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Dar na Tříkrálovou sbírku je možné zaslat i bezhotovostně, na účet 66008822 / 0800, variabilní symbol Charity Kopřivnice je 777988009. On-line sbírka je celoroční, sčítá se k 30.4. daného roku. Najdete ji na portálu www.trikralovasbirka.cz   Platbu je možno zaslat  i prostřednictvím QR kódu.

 

V Kunčicích p. O. byl potvrzen výskyt ptačí chřipky a Kopřivnice byla zařazena do pásma dozoru, pro které platí soubor nařízení Krajské veterinární správy. Obce i chovatelé se jimi musí řídit. Proto žádáme všechny chovatele drůbeže a okrasného ptactva v Kopřivnici a místních částech, aby nejpozději do 9. ledna, 12:00, kontaktovali náš odbor životního prostředí – ziv.prostredi@koprivnice.cz, 556 879 786 – a dodali vyplněné sčítací formuláře (docx 23 kB). Formuláře lze vyplnit také osobně přímo na odboru životního prostředí v 5. patře nebo na informacích ve vestibulu radnice. Děkujeme za spolupráci!
Nařízení státní veterinární správy (pdf 632 kB)

 

Na začátku prosince spustilo ministerstvo dopravy Portál dopravy a rozšířilo možnosti e-podání žádostí o výměnu řidičského průkazu. Dosud bylo možné podat elektronickou žádost o výměnu pouze z důvodu uplynutí platnosti, nově to lze i v případech odcizení či ztráty nebo při změně osobních údajů. Žádost lze vyplnit i prostřednictvím Portálu občana, v obou případech je podmínkou mít datovou schránku. Další online novinkou jsou tzn. blesky, tedy zrychlené vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů.

 

Přihlašování do letního semestru 2022/2023 A3VK (Akademie třetího věku) a VU3V (Virtuální univerzita třetího věku) bude probíhat od pondělí 23. 1. do pátku 3. 2. 2023 v čítárně Kulturního domu Kopřivnice v době její otevírací doby. Výuka bude probíhat od konce února do května v úterních a středečních dopoledních hodinách a zájemci se budou moci přihlásit na tyto kurzy:

A3VK

  • Vývoj výtvarného umění do konce 19. století – lektor Mgr. Zdeněk Babinec
  • Aby záda nebolela – lektor Mgr. Petra Milichová
  • Mozkový jogging – lektor Bc. Kamila Mičková

VU3V

  • Buddhistické umění Indie – lektor – RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

– úterý 9:00 hodin (v případě velkého zájmu budou studenti rozděleni do dvou skupin – druhá skupina začátek v 11:00)

Podrobnější informace o termínech budou uveřejněny v příštím týdnu na stránkách knihovny.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice