6. 8. 2012

 

Na dispečerském pracovišti klimkovického tunelu dálnice D1 v sobotu 4. srpna 2012 se podařilo odvrátit nebezpečnou situaci, která mohla nastat vjezdem nadrozměrných vozidel do tunelu. V 7:21 hodin se spustila výstraha automatických systémů. První ze snímačů nadrozměrných vozidel, který je umístěn před tunelem na 349 kilometru dálnice D1, zareagoval na dva tahače s naloženými podvalníky přijíždějící od Ostravy. Ve stejném okamžiku byly automatickým zabezpečovacím systémem na proměnných dopravních značkách po obou stranách směru od Ostravy před tunelem rozsvíceny značky „Povinnost zastavit vozidlo“ (B27) s nápisem „STOP“, doplněné textem „Vysoké vozidlo nad 4,8m“ a zdůrazněné dvěma žlutými přerušovanými světly. Řidiči obou tahačů rozsvícené dopravní značky plně respektovali, zastavili a vyčkali příjezdu hlídky moravskoslezské dálniční policie. Policisté kontrolou skutečných rozměrů tahačů a jimi převáženého nákladu na místě sice zjistili, že transport nepřesahuje nejvyšší povolenou výšku pro vjezd do klimkovického tunelu (4,8 m) – ale byl jí velmi blízký. Kontrolou platného povolení Ministerstva dopravy ČR k přepravě nadměrného nákladu, které měli řidiči u sebe, však bylo zjištěno, že přeprava v tomto úseku dálnice nebyla povolena. Obě soupravy byly proto odstaveny na blízkou obslužnou plochu a řidičům bylo zakázáno pokračování v přepravě nadrozměrného nákladu do doby vydání nového povolení. Řidičům i přepravci za nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání tím, že nedodrželi přepravní trasu přesně specifikovanou v povolení zvláštního užívání, hrozí vysoké pokuty – až do výše 500.000,- Kč.

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad jsou přistavovány vždy v pátek dopoledne a odváženy v pondělí dopoledne. Dne 10. – 13. srpna budou vany přistaveny Na Vápenkách, na ulici Horní, Janáčkové, Duhové, P. Nerudy, Haškové, Komenského, Palackého, Květinové, Sluneční, Pod Bílou horou a Sadové.

 

SmVaK Ostrava a.s. oznamují, že v termínu od 1. – 31. srpna v Kopřivnici budou prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky vodáren.

 

Město Kopřivnice vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem obecního bytu za podmínky přistoupení k závazku:

 Bytová jednotka: Štramberská 1132

Číslo bytu: 9 ve 2. nadzemním podlaží

Velikost: 1+1 o celkové ploše 45,41 m2 

Popis bytu: 1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, komora, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 30 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012 

 

Bytová jednotka: Alšova 1144

Číslo bytu:  14 ve 3. nadzemním podlaží

Velikost: 1 + 1 o celkové ploše 44.63 m2 

Popis bytu: 1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, komora, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 30 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Bytová jednotka: Obránců míru 891

Číslo bytu:  38 v 1. nadzemním podlaží

Velikost: 1+2 o celkové ploše 61,97 m2 

Popis bytu: 2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, balkon, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 40 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Bytová jednotka: Alšova 1141

Číslo bytu: 24 v 7. nadzemním podlaží

Velikost: 1+2 o celkové ploše 59,42 m2 

Popis bytu: 2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 40 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Bytová jednotka: Obránců míru 705

Číslo bytu:  4 v 2. nadzemním podlaží

Velikost: 1+2 o celkové ploše 52,26 m2 

Popis bytu: 2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, balkón, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 40 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Bytová jednotka: Obránců míru 708

Číslo bytu:  6 ve 3. nadzemním podlaží

Velikost: 1+2 o celkové ploše 52,30 m2 

Popis bytu: 2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, balkón, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 40 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Bytová jednotka: Francouzská 1196

Číslo bytu:  16 ve 2. nadzemním podlaží

Velikost: 0+2 o celkové ploše 52,50 m2 

Popis bytu: 2 pokoje, kuchyňský kout, předsíň, koupelna, WC,  balkón, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 20 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Bytová jednotka: Francouzská 1196

Číslo bytu:  64 v 6. nadzemním podlaží

Velikost: 0+2 o celkové ploše 52,90 m2 

Popis bytu: 2 pokoje, kuchyňský kout, předsíň, koupelna, WC, balkón, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 20 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Bytová jednotka: Alšova 1141

Číslo bytu:  1 v 1. nadzemním podlaží

Velikost: 1+3 o celkové ploše 72,65 m2 

Popis bytu: 3 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 60 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Bytová jednotka: Obránců míru 988

Číslo bytu:  6 ve 2. nadzemním podlaží

Velikost: 1+2 o celkové ploše 52,30 m2 

Popis bytu: 2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, balkón, sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 40 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Bytová jednotka: Alšova 1140

Číslo bytu:  27 ve 6. nadzemním podlaží

Velikost: 1 + 1 o celkové ploše 40.48 m2 

Popis bytu: 1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, WC,  sklep

Minimální nabídka přistoupení k závazku: 30 000 Kč

Počátek nájemní smlouvy: 1. října 2012

 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v neprůhledné a zapečetěné obálce s uvedením adresy předmětného bytu, o který máte zájem, nejpozději do 22. 08. 2012 do 16:00 hodin na: Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, oddělení bytové správy, Štefánikova 1163, 8. poschodí, dveře č. 867 nebo 868 nebo 866. Nejbližší schůze rady města, která se bude konat 11. 09. 2012 určí nájemce bytu a doporučí zastupitelstvu města schválit dohodu o přistoupení k závazku. Závazně nabídnutá částka bude nájemcem jednorázově zaplacena před uzavřením smlouvy o nájmu bytu, nejpozději do 27.09.2012.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice