3. 8. 2012

 

SmVaK Ostrava a.s. oznamují, že v termínu od 1. – 31. srpna v Kopřivnici, budou prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky vodáren.

 

Autokemp Frenštát pod Radhoštěm získal zlatou medaili. Televize Nova o těchto prázdninách rozjela velkou hodnotící soutěž českých autokempů. Prázdninový inspektor spolu s televizním štábem objíždí autokempy po celé republice a hodnotí jejich kvalitu. V pondělí 30. července se v hledáčku prázdninového inspektora této nejsledovanější televizní stanice ocitl i autokemp ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jak je na tom frenštátský autokemp se na závěr hlavních, večerních zpráv dozvěděly statisíce diváků z celé republiky. Jaké tedy bylo hodnocení? V reportáži se nešetří superlativy na celkovou vybavenost kempu od zázemí pro stanaře, přes čistotu toalet, až po bohatě zásobený bufet. Vysoce je hodnocena dostupnost kempu, krásné prostředí i sousedství moderního aquaparku.

 

Od 22. července probíhá archeologický průzkum ve Vlčovickém kostele. Archeologové se ujali práce poté, když se při rekonstrukci podlahy v presbytáři se na dvou místech propadla podlaha. Doposud objevili dvě hrobky a také nezvyklé množství středověké keramiky.  Průzkum by měl být ukončen do 10 srpna.

 

Ve Vlčovicích dále pokračují práce na úpravě přechodu pro chodce u kulturního domu. Rekonstrukce by měly být dokončena do konce srpna. Instalace nového dopravního značení, samostatného nasvícení a zpevněných ploch dopravu vážným způsobem neomezuje, ale další stavba ano. O kousek dál u zastávky dopravu řídí semafor kvůli opravě propustku. Ta by měla být hotova do konce prázdnin.

 

Nová Bezručova vyhlídka na Brdech  je již dokončena a přístupná veřejnosti. Slavnostní otevření je plánováno na  středu 15. srpna.

 

Studio kabelové televize hledá osoby, které by poskytly fotografie a videa nejen z prvních ročníků běhu rodným krajem Emila Zátopka, ale také z návštěv manželů Zátopkových v Kopřivnici. Kontaktujte nás prostřednictvím emailu studio@ktk.cz nebo na telefonním čísle 604 613 674

 

Upozornění týkající se kopřivnické pouti. Kvůli atrakcím lunaparku bude parkování před Albertem dne 20. srpna značně omezeno. Kolotoče na místě zůstanou až do 29. srpna. A v souvislosti s rekonstrukcí ulice Štefánikovy nebudou prodejní stánky umístěny jako každý rok podél této cesty, ale bude jim vyhrazen prostor na parkovišti před radnicí a poštou. 

 

Tři čtvrtiny nové kanalizace v Lubině jsou již vybudovány. Práce na odkanalizování Lubiny, realizované v rámci projektu Svazku obcí regionu Novojičínska, zdárně pokračují. V současné době je vybudováno 80 procent celkové délky kanalizačních stok, 78 procent délky výtlačného potrubí a zhruba 58 procent přípojek. Od konce září by se měly na novou kanalizaci napojovat jednotlivé nemovitosti a celá stavba má být ukončena v druhé polovině října. Na stavbě v Lubině momentálně pracuje osm čet, které realizují stoku v Sýkorci, stoku v místní komunikaci směrem k úpravně vody (lokalita „Na hrázi“), dokončují stoky v místní komunikaci pod autobazarem, propojují stoky uložené v soukromých pozemcích, dokončují výtlačný řad napojený na stávající kanalizaci SmVaK, provádějí přeložky vodovodních řadů a plynovodů kolidujících s trasou kanalizace a budují přípojky na již dokončených stokách. Další pracovní skupiny staví čerpací stanice ČS8 (Na Holotě), ČS5 (Větřkovice u. L.) a ČS6 (Sýkorec). Vlastní napojení nemovitostí bude možné až po stavebním dokončení hlavních stok a příslušných čerpacích stanic, které odvádějí splašky na ČOV v Kopřivnici. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu února a března došlo k posunutí termínu dokončení stavby o 53 dní, takže napojování nemovitostí bude pravděpodobně probíhat nejdříve od konce září. Celá stavba by měla být hotova 23. října letošního roku. V důsledku prací na nové kanalizaci došlo na několika místech v Lubině k omezení dopravy: „Kvůli velké prašnosti byl omezen provoz po ulici Přehradní a pro návštěvníky přehrady byla na louce před touto ulicí zřízena parkovací plocha. Doprava zde bude omezena do začátku září, kdy dojde k finální úpravě komunikací. Na kompletní opravu povrchů dotčených komunikací uvolnilo kopřivnické zastupitelstvo téměř 6 milionů z městského rozpočtu.

 

Radnice spustila objednávkový systém. Lidé, kteří si potřebují vyřídit své záležitosti na městském úřadě v Kopřivnici, se již nemusejí obávat dlouhého čekání ve frontách. Radnice spustila internetový objednávkový systém, který občanům umožňuje zarezervovat si pro jednání s úředníky přesný termín. Do objednávkového systému lze vstoupit kliknutím na příslušný odkaz, který lidé naleznou na www.koprivnice.cz v pravém sloupci na hlavní stránce webu. Po vstupu je nejprve nutné vybrat činnost, kterou klient potřebuje vyřídit. Objednat si jednání s úředníky je možné na všech úsecích, kde funguje klasický vyvolávací systém, tedy na pracovištích matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, registru řidičů, evidence vozidel a nově také na Czech Pointu. Po výběru příslušné agendy je potřeba vybrat konkrétní den, který je možno volit až jeden měsíc dopředu. Pokud nejsou ve vybraný den již všechny termíny obsazeny, nabídne systém automaticky tabulku s volnými časy.    

 

Příjem žádostí o dotaci v rámci 2. Výzvy Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle byl prodloužen do 31. 10. 2012. K 24. 7. 2012 bylo podáno v 2. výzvě celkem 482 žádostí.  K dnešnímu dni byla vyčerpána necelá polovina z alokovaných 40 mil. Kč, takže mají zájemci velmi vysokou šanci získat slíbených 40 tis. Kč jako příspěvek kraje a ministerstva na výměnu jejich stávajícího kotle. Žádosti jsou přijímány na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v úředních hodinách, tedy od 7:30 do 15:30 v Út, Čt a Pá a od 7:30 do 17:00 v Po a St.

 

Do 10. 8. je možno připomínkovat návrh nové obecně závazné vyhlášky města o spalování suchých rostlinných materiálů. Vyhláška byla zpracována v souvislosti se schválenou novelou zákona o ochraně ovzduší, která vejde v účinnost 1. září 2012. Připomínky k tomuto dokumentu můžete zasílat na adresu Město Kopřivnice.

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila licenci hudební televizi Šlágr TV. Tato  stanice nahradí dosavadní program Stil TV – . Šlágr TV je zaměřen na hudbu a zábavní žánry spojené s prodejem produktů. Kanál bude vysílat 24 hodiny denně v češtině.

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad jsou přistavovány vždy v pátek dopoledne a odváženy v pondělí dopoledne. Dne 3. – 6 . srpna budou vany přistaveny v Lubině na točně autobusů, v Lubině Větřkovicích, ve Vlčovicích u mostu směr Mniší, ve Vlčovicích u KD, naproti č.p. 88, u zastávky ČSAD, u č.p. 54. V Mniší u zastávky ČSAD, u KD, u č.p. 174, 109 a 159.

 

Letní odstávka provozu teplárny KOMTERM, a.s. proběhne ve dnech 2. – 5. srpna. V těchto dnech bude provedena nezbytná údržba zařízení teplárny. Dodávka tepla a teplé vody bude obnovena v průběhu dne 5. srpna.

 

Divadelní předplatné si můžete objednat prostřednictvím emailu na adrese dramaturg@kulturakoprivnice.cz nebo na telefonním čísle:734 17 11 61. Předplatné s blokovanou místenkou je nutné si vyzvednout do 15. 8. 2012 v Informačním centru KDK. Poté bude rezervace zrušena.

 

Letní večer s pěti variacemi rocku – 4. srpna 2012 od 18:30 hodin v areálu Házenkářského hřiště v Kopřivnici. Na pódiu se během večera představí celkem pět kapel. Tři kapely neobvyklých variací rocku a dvě revivalové kapely reprodukující songy známých interpretů Led Zeppelin a Kabát. Postupně vystoupí kapely „Medicimbal“ – Velkopavlovická skupina originálně propojující tradiční folklórní nástroj – cimbál s rockovými hity kapel U2, R.E.M, Pink Floyd a dalších. Dále kapela „Ukulele Troublemakers“ z Brna. Energická ukulelová formace, která potvrzuje fakt, že na ukulele lze zahrát i repertoár známých rockových kapel jako jsou například AC/DC, The Clash, Nirvana, Guns´n´roses či Lenny Kravitz. Neméně zajímavá Brněnská kapela „Misty Ways“ se představí s vlastní autorskou tvorbou, žánrově na pomezí dark metalu, gothic rocku a progresivní emo hudby. Následovat bude Brněnská kapela, „Led Zeppelin Myst“, kvalitně interpretující skladby známé rockové legendy Led Zeppelin v provedení s charismatickým zpěvákem. Posledním bodem programu bude kapela „Revival Kabát Morava“ z Olomouce s převzatými hity slavné české rockové kapely Kabát. V průběhu celé akce se představí také projekt „Seberevolta aneb řekni NE!“, jehož cílem je motivovat mladé lidi, místo konzumace alkoholu a cigaret dělat něco pro zdraví těla i ducha. Skupina vypracovaných hochů předvede show s cviky a posilováním pomocí vlastního těla. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Kulturního domu Kopřivnice.

 

V sobotu 11.8 od 12:30 IX. ročník Western Show na Bubla ranči v Kopřivnici! Zápis jezdců od 9:30 hod. K poslechu zahraje skupina Meteor.

 

V sobotu   18. 08. 2012   pořádá volejbalový klub 26. ročník Mezinárodní turnaje mužů a žen –zahájení v 9.00, kdy se budou oceňovat jubilanti.

 

Pozvánka na  akci „1000 veteránů“  na polygonu automobilky Tatra – 4. ročník velkého setkání historických automobilů a motocyklů se koná 18. 8.  čekají vás  Jízdy pravidelnosti, ukázkové jízdy historických formulí, závodních aut a motocyklů, burza ND, a doprovodný program.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice