1. 8. 2012

 

Radnice spustila objednávkový systém. Lidé, kteří si potřebují vyřídit své záležitosti na městském úřadě v Kopřivnici, se již nemusejí obávat dlouhého čekání ve frontách. Radnice spustila internetový objednávkový systém, který občanům umožňuje zarezervovat si pro jednání s úředníky přesný termín. Do objednávkového systému lze vstoupit kliknutím na příslušný odkaz, který lidé naleznou na www.koprivnice.cz v pravém sloupci na hlavní stránce webu. Po vstupu je nejprve nutné vybrat činnost, kterou klient potřebuje vyřídit. Objednat si jednání s úředníky je možné na všech úsecích, kde funguje klasický vyvolávací systém, tedy na pracovištích matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, registru řidičů, evidence vozidel a nově také na Czech Pointu. Po výběru příslušné agendy je potřeba vybrat konkrétní den, který je možno volit až jeden měsíc dopředu. Pokud nejsou ve vybraný den již všechny termíny obsazeny, nabídne systém automaticky tabulku s volnými časy.    

 

Příjem žádostí o dotaci v rámci 2. Výzvy Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle byl prodloužen do 31. 10. 2012. K 24. 7. 2012 bylo podáno v 2. výzvě celkem 482 žádostí.  K dnešnímu dni byla vyčerpána necelá polovina z alokovaných 40 mil. Kč, takže mají zájemci velmi vysokou šanci získat slíbených 40 tis. Kč jako příspěvek kraje a ministerstva na výměnu jejich stávajícího kotle. Žádosti jsou přijímány na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v úředních hodinách, tedy od 7:30 do 15:30 v Út, Čt a Pá a od 7:30 do 17:00 v Po a St.

 

Do 10. 8. je možno připomínkovat návrh nové obecně závazné vyhlášky města o spalování suchých rostlinných materiálů. Vyhláška byla zpracována v souvislosti se schválenou novelou zákona o ochraně ovzduší, která vejde v účinnost 1. září 2012. Připomínky k tomuto dokumentu můžete zasílat na adresu Město Kopřivnice.

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila licenci hudební televizi Šlágr TV. Tato  stanice nahradí dosavadní program Stil TV – . Šlágr TV je zaměřen na hudbu a zábavní žánry spojené s prodejem produktů. Kanál bude vysílat 24 hodiny denně v češtině.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice