6. 9. 2023

Nasvícení vily upozorní na zákeřné onemocnění. Na 7. září připadá Světový den povědomí o Duchennově svalové dystrofii, jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o této nemoci a upozornit na důležitá související témata. Každoročně je v tento den nasvíceno mnoho významných budov po celém světě na červeno. Letos akci podpoří také město Kopřivnice, kde bude červeně nasvícena Ringhofferova vila. Duchennova svalová dystrofie je vrozené progresivní onemocnění způsobující postupnou ztrátu svalové síly. Choroba, která poutá děti na vozík, postupně jim znemožňuje veškerý pohyb a bohužel také zkracuje věk dožití. Pacientům s touto diagnózou dlouhodobě pomáhá iniciativa Parent Project, která se také snaží vzdělávat širokou veřejnost a zvyšovat povědomí o této zákeřné nemoci. Spojuje pacienty, jejich rodiny, přátele, vědce i zdravotníky. Právě tato iniciativa zaštiťuje i dnešní akci, k níž se Kopřivnice ráda připojí. Více informací najdete zde: https://www.parentproject.cz/

 

Kopřivnice má volná místa ve školkách! Zatímco v předchozích letech se Kopřivnice, podobně jako řada dalších měst, potýkala s nedostatkem míst ve školkách, letos hlásí volné kapacity! Do místních školek byly přijaty všechny přihlášené děti, které v letošním roce dosáhnou věku tří let. Další zájemci se mohu ještě hlásit. Důvodem této optimistické změny není menší zájem o předškolní vzdělávání, ale několik novinek, které začínající školní rok přinesl. Radnice se letos zasadila o zřízení většího počtu přípravných tříd a díky dvoumilionovému daru společnosti Tawesco bylo vybudováno nové oddělení MŠ Polárka. „Zatímco vloni fungovala v Kopřivnici jen jedna přípravná třída, letos jsme otevřeli tři – na ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ Emila Zátopka a ZŠ 17. listopadu. Díky tomu se v mateřských školách uvolnilo přes 40 míst, na která mohli nastoupit mladší ročníky. Další kapacitu poskytlo nové oddělení Polárky, kde probíhal dodatečný zápis až polovině srpna. Všichni rodiče, kteří nejprve obdrželi rozhodnutí o nepřijetí svých ratolestí, byli kontaktováni a byla jim nabídnuta uvolněná místa. Aktuálně mohou školku navštěvovat i děti, které budou mít tři roky teprve v prosinci,“ uvedl místostarosta David Monsport, který má na starost oblast školství. Mateřské školy Kopřivnice k 1. září nově přijaly 209 dětí, MŠ Polárka dalších 29. Pokud má ještě někdo z rodičů o umístění svého dítka zájem, měl by co nejdříve kontaktovat ředitelku příspěvkové organizace Mateřské školy Kopřivnice https://www.koprskolky.cz/. Děti starší tří let je možné přihlásit také do MŠ Polárky https://www.zskop17.cz/

 

Horská služba Beskydy vyzývá návštěvníky hor, aby respektovali dočasný zákaz vstupu do lesa. Ten vydalo město Jablunkov v oblasti Mostů u Jablunkova z důvodů nebezpečí pádu stromů a rizika zranění.

Kvůli bouřím a silným větrným smrštím, které se přes Beskydy prohnaly koncem srpna, vydal Městský úřad Jablunkov vyhlášku platnou od 1. září 2023, která zakazuje vstup do lesa v části správního obvodu Městského úřadu Jablunkov, v katastrálním území Mosty u Jablunkova. Zákaz platí do konce listopadu 2023. „Ve zmiňovaných oblastech je opravdu hodně polomů. Nejenom, že hrozí pády stromů nebo jejich částí, ale oblast je pro záchranáře také mnohem hůře dostupná. Pokud dojde v této oblasti k úrazu, je pomoc výrazně komplikovanější,“ vysvětluje náčelník Horské služby z Beskyd Radan Jaškovský. V lesích se navíc ve zvýšené míře pohybuje těžká technika. „Nejprve jsme odstranili dříví z cest, a ještě nejsme u konce. Dostali jsme se ale už do většiny porostů, takže máme přesnější odhad objemu poškozeného dříví. Zpracovat je třeba asi 40 tisíc metrů krychlových dřeva, což provádíme vlastními kapacitami i s pomocí smluvního partnera. V lesích se rozbíhají práce harvestorů i těžebních dělníků, máme v porostech traktory, lanové systémy a ze svahů začnou stahovat dříví i koně,“ komentoval situaci na webu Lesů ČR Oldřich Gajdušek, lesní správce z Jablunkova.

 

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 v 18:00 bude v Muzeum nákladních automobilů Tatra zahájená výstava Petra Hrnčárka „Tatrovky a muzeum tužkou“, která představí více než padesát děl, souvisejících s automobilkou Tatra. Autor se zaměřuje na realistickou kresbu tužkou a pastelkou, a jeho díla již po léta udivují nejen fanoušky kopřivnických automobilů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice