7. 10. 2019

Ve vestibulu kopřivnické radnice je umístěna nová výstava, která návštěvníkům úřadu přiblíží sociální služby a jejich současnou nabídku ve městě. Výstava, které bude patřit období od 7. do 11. října 2019, se uskuteční v rámci jedenáctého ročníku celonárodního Týdne sociálních služeb. „Cílem výstavy bude ukázat široké veřejnosti, že sociální služby jsou kvalitní, pomáhají lidem a zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost,“ uvedla za odbor sociálních služeb a zdravotnictví Blanka Uherková. V rámci výstavy budou prezentovány sociální služby, které jsou poskytovány na území města Kopřivnice. „Návštěvníci se seznámí se základními informacemi o každé službě. Součástí budou také fotografie ze zařízení,“ přiblížila Blanka Uherková s tím, že ve středu 9. října 2019 proběhne také prodejní výstava výrobků z nové sociálně terapeutické dílny EFFATHA Slezské diakonie. Součástí týdne sociálních služeb budou dny otevřených dveří, kdy se lidé mohou se službami seznámit podrobněji. Pro zájemce budou konkrétně v Kopřivnici dveře otevřeny v pondělí 7. října v Denním stacionáři Kopretina Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, o den později v úterý 8. října v sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Slezské diakonie nebo Nízkoprahovém denním centru Racek spolku „Máš čas?“. Vše uzavře středa 9. října, kdy budou moci lidé navštívit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád Armády spásy.

Na území Kopřivnice v současné době působí 12 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují cca tisícovce klientů. Pracují zde desítky zaměstnanců, kteří ctí jejich individuální potřeby

a pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci v jejich přirozeném prostředí tak, aby byli schopni začleňování do společnosti.

Dny otevřených dveří:

pondělí 7. října 2019

– od 14 do 17 hodin v Denním stacionáři Kopretina Střediska sociálních služeb města Kopřivnice na ulici Francouzské

úterý 8. října 2019

– od 9 do 10:30 a od 14 do 16 hodin v sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Slezské diakonie na ulici Školní

– od 13 do 15 hodin v Nízkoprahovém denním centru Racek spolku „Máš čas?“ na ulici Horní

– od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin ve službách Armády spásy prevence bezdomovectví a sociálně aktivizační služby pro rodiny na ulici Horní

středa 9. října 2019

– od 12 do 16 hodin v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Kamarád Armády spásy na ulici Francouzské

 

NJ Nemocnice společně s kosmetickou poradkyní Petrou Písteckou zve dárkyně na darování krve či plazmy na novojičínské transfuzní stanici. Každou dárkyni ihned nalíčíme, nebo obdarujeme poukazem na poradenství v péči o pleť.

 

DDM Kopřivnice příští rok nabídne nové kroužky a novou technikou vybaví jak Mediaklub, tak modelářské dílny, které se díky stavebním úpravám změní na učebnu robotiky a kybernetiky. Realizace stavebních prací se plánuje na příští letní prázdniny a celkové náklady projektu přesáhnou 2,6 milionu korun, z čehož 2,4 milionu korun bude hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu. Technický kroužek se v novém školním roce přesune z dílen na ZŠ M. Horákové do rekonstruovaných prostor a nový kroužek robotiky by se měl otevřít v říjnu příštího roku.

Ve čtvrtek 26. září byla zahájena nová Křížovkářská liga. Do ní se mohou registrovat v MIC místní senioři starší 60 let. Na stejném místě si po dobu deseti týdnů budou vyzvedávat každý čtvrtek křížovku a na úspěšné luštitele čeká drobná odměna. Podmínkou je odevzdat ve stanoveném termínu formulář se všemi tajenkami. Po skončení bude navíc ze všech účastníků losováno několik dalších výherců hodnotnějších cen.

Kopřivnické koupaliště bylo v letošní sezóně otevřeno od 7. června a s téměř 8 tisící návštěvníků do konce června se jednalo o nejlepší návštěvnost v tomto měsíci v historii provozu. Další dva měsíce byly průměrné s počtem návštěvníků do šesti tisíc. Celkově naše koupaliště letos navštívilo 19500 lidí. I přes mírné navýšení vstupného sezóna skončí provozní ztrátou, což je dle provozovatele dáno zejména vysokými cenami za vodu a elektřinu a i díky zvyšujícím se požadavkům předpisů na zajištění bezpečnosti koupajících dozorem plavčíků, které navyšují výdaje na mzdy.

 

Na mezinárodní hudební interpretační soutěž o prázdninách ZUŠ Zdeňka Buriana navázala dalším mezinárodním projektem – Master class 2019, tedy výukou zahraničních hudebníků všech věkových kategorií. Přihlásilo se 15 jihokorejských hudebníků ve hře na housle, violoncello, kontrabas, příčnou flétnu a klarinet. Rozdíl mezi běžnou lekcí a master class je obvykle v nastavení průběhu. Během master class obvykle všichni studenti sledují, jak lektor pracuje s jedním studentem. Ten zpravidla hraje jednu skladbu, kterou si připravil, a lektor mu radí, jak hrát lépe. Často do výkladu zahrnuje vedle výtek technických chyb i ukázky hry v konkrétních pasážích. V pozicích lektorů pracovali především učitelé ZUš ZB. Nově nacvičené skladby pak absolventi masters class provedli na galavečeru v piaristickém klášteře v Příboře.

 

Zapojte se do oslav 25 let KTK a využijte možnosti vyhrát některou z hodnotných cen. Máme pro vás: Soutěžní kvíz KTK o zajímavé ceny, Prohlídku televizního studia KTK a Soutěž o nejstarší smlouvu s KTK, ta začala 1. října. Jste-li našimi zákazníky minimálně 20 let, pak najděte smlouvu a přineste nám ji ukázat na kontaktní místo, zapíšeme vás do soutěžního seznamu. 13 nejstarších smluv odměníme. Stěhování v rámci města není překážkou. Soutěž o nejstarší smlouvu s KTK končí 15. listopadu 2019. Odměnou budou slevy na televizní služby a kvalitní víno.

 

Ve čtvrtek 10. října abonenti Divadelního předplatné 2019/2020 poprvé uplatní permanentku na nový ročník. Letos je naplánováno 6 představení a 3 speciály. Na úvod je připraveno divadelní zpracování skandální rozhlasové hry KOULE. Původní rozhlasová verze, kterou režisér Aleš Vrzák natočil s Pavlou Tomicovou v roli Koulařky a Janem Vondráčkem jako Moderátorem vyšla i na CD a posluchači ČRo ji zvolili Hrou roku. V inscenaci ožívá spousta postav minulosti i současnosti, ať už přímo, či spíše typově. Koule je jedním z aktuálních dramat z naší současnosti, jaká se na českých jevištích v poslední době ukázala. Ústřední postavou je koulařka Milena v podání Pavly Tomicové.

 

Počítačové kurzy pro seniory budou opět probíhat na Vanaivanu. Půjde o tři jednotlivé jednodenní kurzy, které se uskuteční v pondělí 7., 14. a 21. října v době od 17 do 19 hodin.

 

PŘEDNÁŠKA: IMUNITA u dětí z pohledu celostní medicíny, Po 7. 10. 2019 – Divotvůrna od 11 hod.

 

Akademická posluchárna v kulturním domě Promítání dokumentárního filmu z projektu Promítej i ty! Krajina v tísni. Promítání 7. 10. 2019, Pondělí18.00.

 

Nízkoprahové denní centrum Racek– sociální služba pro osoby bez přístřeší chystá den otevřených dveří 8. ŘÍJNA 2019 od 13:30 do 15:30.

 

Kopřivnický klub esperanta zve na kurzy, každé úterý od 17 hodin na skautském centru, první lekce 8. 10.

 

Kopřivnická radnice zve všechny zájemce na seminář týkající se využití Dešťové vody a Nové zelené úsporám. Ve středu 9. října od 17 hodin v 10. patře kopřivnického městského úřadu.

 

Přednáška Mgr. Ladislava Cvíčka z cyklu Spisovatelé k zamyšlení. Téma Božena Němcová ve středu 9. 10. 2019 Vila Machů, 18:00

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice