7. 12. 2020

Akce Česko zpívá koledy s Deníkem slaví své první velké kulatiny. Ve středu 9. prosince se od 18 hodin uskuteční už po desáté. Byť s jistým omezením, jelikož vládní opatření znemožňují hromadné akce. V roce 2011 zpívalo 14 míst, v roce 2015 šlo o 730 míst a vloni už padla hranice 1000 míst. Prostě si letos zazpívejte v domácím prostřední v rodinném kruhu či, pokud by to epidemiologická situace dovolila, v malých skupinách s dostatečnými rozestupy třeba před vašim domem, na návsi či kdekoliv jste byli zvyklí. Pořád však musí platit, že zdraví je na prvním místě.

Akce Česko zpívá koledy je hromadnou akcí, kdy zpívání těch nejkrásnějších vánočních písní ve stejný čas na dálku propojí obyvatele napříč naší vlastí. Také letos se můžete k účasti přihlásit na webových stránkách na adrese ceskozpivakoledy.cz. Následně získáte odkaz na společný stream, na kterém bude 9. prosince tempo i tóny udávat v přímém přenosu Čechomor.

 

Městský úřad funguje v omezeném provozu, objednaní lidé však mohou přijít i mimo úřední hodiny. Rozvolňování vládních protiepidemických opatření se provozu Městského úřadu v Kopřivnici zatím netýká. Orgány veřejné moci a správní orgány mají stále omezen provoz na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v dané dny. Městský úřad v Kopřivnici je tedy i nadále otevřen veřejnosti každé pondělí a středu, a to dopoledne mezi 8. a 10. hodinou a odpoledne v době od 14 do 17 hodin. Prosíme občany, aby nutnost osobní návštěvy pečlivě zvážili a upřednostňovali písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci. Úředníky je možné kontaktovat kterýkoliv pracovní den v běžné otevírací době – telefonní seznam. Je-li  osobní návštěva nezbytná, doporučujeme se předem objednat prostřednictvím objednávkového systému nebo telefonicky. Abychom co nejvíce omezili kumulaci většího počtu lidí na jednom místě, budou mít objednaní klienti možnost návštěvy i mimo uvedené úřední hodiny.

 

Radnice bude prodávat vánoční stromky přímo na své plantáži naproti koupališti. Zájemci si budou moci zakoupit stromky v pátek 18. prosince v době od 12.30 do 14.30 hodin. K dispozici bude omezený počet smrku pichlavého. Cena za jeden stromek bez ohledu na jeho velikost je stanovena na 400 korun za kus.

 

Město pomáhá zorganizovat sbírku zimního ošacení pro potřeby klientů tří organizací působících na území města – Armády spásy, spolku „Máš čas?“, který provozuje Nízkoprahové denní centrum Racek a Střediska sociálních služeb města Kopřivnice provozující Azylový dům a Noclehárnu. Čisté oblečení a obuv je možné odevzdávat do připravené sběrné krabice u hlavního vstupu do budovy radnice. Předání proběhne v týdnu od 14. do 18. prosince 2020.

 

Před několika dny byla ukončena rekonstrukce mostu na ulici Severní a opět se přes něj lidé dostanou ve svých vozech na sídliště Sever. Za cca 6,6 milionů korun byla provedena sanace spodní stavby mostu, provedeny nové nosné konstrukce, položen nový mostní svršek a osazeno nové zábradlí a další příslušenství mostu. Most se mírně rozšířil a samotná silnice má šířku sedm a půl metru.

 

Od 13. prosince letošního roku začínají platit nové jízdní řády autobusů na Novojičínsku. Soupis změn oproti stávajícím jízdním řádům lidé naleznou na webových stránkách města Kopřivnice a již nyní se dají spoje platné od 13. prosince vyhledat na webových stránkách idos.idnes.cz. Aktuální informace nabízí i www.kodis.cz Krajský úřad Moravskoslezského kraje odložil záměr zřízení přímé autobusové linky z Kopřivnice a dalších měst do Hranic na Moravě k vybraným vlakovým spojům.

 

Návrh rozpočtu Kopřivnice pro rok 2021 počítá s příjmy ve výši bezmála 471 milionů a s částkou o téměř 172 milionů vyšší na straně plánovaných výdajů – v takové podobě jej minulý týden schválila rada města. Poslední slovo bude mít při rozhodování o rozpočtu města pro příští rok zastupitelstvo, které se sejde za týden. Poměrně vysoký schodek mezi plánovanými příjmy a výdaji by měl být podle schváleného návrhu finančně pokryt nevyčerpanými finanční prostředky z přebytků hospodaření minulých let.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice