7. 12. 2022

SPOLEK KATOLICKÁ BESEDA V KOPŘIVNICI a A FARNOST KOPŘIVNICE chystá potravinovou sbírku pro kopřivnici  s názvem OBDARUJME POTŘEBNÉ.  Potravinová pomoc bude na vánoce rozdělena lidem v nouzi.  Sbírka se koná v PONDĚLÍ 12. 12. a v ÚTERÝ 13. 12. 2022, vždy od 15 do 18 hodin v katolickém domě. Vítány jsou masové konzervy, paštiky, sardinky, instantní polévky, káva, čaj, oplatky, cukr, těstoviny, čočka a podobně. Sbírka bude předána Rackovi a místní Charitě, je určena pro samoživitele, seniory a lidi bez domova v našem městě.

 

STŘEDA | 7. prosince 2022: KONCERT: Gloria na vysosti | Kopřivnice. Adventní koncert Gloria na vysosti je sestaven z vánočních lidových písní zpěvníku Leopolda Víchy a sbírky Kopřivnické písničky Emila Hanzelky. Zazní v podání pěveckého sboru Valentin, tvořeného zpěváky napříč generacemi a různými profesemi. Pěvecký sbor se ve své činnosti věnuje zejména oživení a autorskému zpracování méně známých lidových písní z Příbora a okolí a připomíná tak kouzlo lašské kultury. Kde: Muzeum Fojtství | Kdy: 16:00 

 

STŘEDA | 7. prosince 2022WORKSHOP: Adventní workshop | Štramberk. Výroba dekorací a dárků s vůní Vánoc. Kde: Kulturní dům | Kdy: 17:00

 

STŘEDA | 7. prosince 2022, Česko zpívá koledy | Kopřivnice. Pojďme si společně zpříjemnit adventní čas a zazpívat koledy! Přidejte se k tradiční celorepublikové akci a pozvěte i své příbuzné, přátelé a rodinu. Vystoupí sbory základních škol Kopřivnice pod vedením paní učitelky Evy Nedjalkové. Kde: Sad Dr. E. Beneše | Kdy: 18:00 

 

Kopřivnice je součástí mezinárodního projektu zaměřeného na zapojování obyvatel do rozvoje obce.  Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, to je hlavní cíl a zároveň název mezinárodního projektu, jehož partnerem je i město Kopřivnice. Projekt zahrnuje několik školení, sdílení zkušeností se zahraničním partnerem a také finanční příspěvek na podporu občanské participace.  „Kopřivnice má se zapojováním veřejnosti bohaté zkušenosti. Jsme si vědomi toho, že obyvatelé sami nejlépe vědí, co je ve městě potřeba zlepšit nebo změnit. Proto každoročně přijímáme návrhy na tzv. Ko-projekty, nedávno jsme občany zapojili i do tvorby vznikajícího strategického plánu rozvoje města. Přesto neuškodí dále se v oblasti participace a komunikace vzdělávat a čerpat inspiraci z jiných měst,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán. V případě tohoto projektu jde o sdílení zkušeností nejen s třinácti municipalitami z České republiky, ale také s norským městem Fredrikstad, kam podnikli zástupci zapojených měst studijní cestu.

Mimo oblast získávání nových poznatků má projekt také přínosy finanční: „Každá z partnerských obcí uspořádá dotazníkové šetření a jeho výstupy projedná s veřejností. Náklady s tím spojené, včetně proškoleného facilitátora veřejného projednání, budou hrazeny v rámci projektu. My v Kopřivnici to pravděpodobně využijeme k projednání budoucí podoby prostranství před Kavárnou. Jde totiž o historicky významnou lokalitu, kterou je potřeba řešit komplexně ve spolupráci s širokou veřejností,“ konkretizoval Jiří Štěpán. Projekt tak bude mít pro město konkrétní praktický výstup, se kterým bude dále pracovat.

Projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce je financován z Fondů Evropského hospodářského prostoru v rámci Programu Řádná správa věcí veřejných, jeho celkové náklady přesahují 4 miliony korun. Roli hlavního realizátora má město Otrokovice, partnery jsou norský Fredrikstad a dále Halenkovice, Jeseník, Kopřivnice, Kurovice, Kutná Hora, Nová Dědina, Říčany, Turnov, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Žlutava a Mikroregion Ivančicko, sdružující dalších čtrnáct obcí Jihomoravského kraje.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice