7. 3. 2022

Moravskoslezský kraj:  Bezplatná telefonická linka k Ukrajině: 800 720 210 –

Užitečné informace naleznete zde:

www.pomahejukrajine.cz

www.clovekvtisni.cz

 

Pokud máte zájem pomoci finančními prostředky, můžete například zde:

www.darujme.cz

 

Pokud chcete uprchlíkům nabídnout ubytování, můžete se registrovat zde:

uprchlici-vitejte.cz/

 

V Kopřivnici probíhá několik sbírek materiální pomoci, informace lze najít například na facebooku:

www.facebook.com/groups/4908764299202325/

 

Místní akční skupina Lašsko – databáze pro pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny – registrace zde:

 pomoclassko@gmail.com

 

V sobotu 26. února myslivci provedli státem nařízené sčítaní zvěře a lov divokých prasat z důvodu snížení rizika nákazy Afrického moru prasat. Vrchol červeného kamene má ve svém revíru MS Lichnov- Bordovice. Do terénu se vypravilo 20 myslivců a 10 psovodů. Během sobotního zátahu bylo na Červeném kameni započteno 10 kusů černé zvěře, 15 jelenů, a 30 srn. 3 divočáci byli uloveni. Následně byly odeslány na vyšetření vzorky, zda nejsou nakaženi trichynelou. Výsledky byly negativní, zvěř na Červeném kameni  je zdravá a v dobré kondici. V případě rozporování výsledků by nové sčítání proběhlo 19. března 2022.

 

Ve školách zřizovaných městem Kopřivnice proběhne zápis do prvních tříd v úterý 12. dubna. Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let, těch je v Kopřivnici a místních částech okolo dvou set. Zápis se týká i dětí, které měly odklad povinné školní docházky, a také dětí, u nichž rodiče odklad plánují. Zápisy do školek proběhnou v místních mateřinkách 5. května. Podrobné informace budou na webových stránkách jednotlivých škol a školek. V pondělí 28. března radnice ocení v Ringhofferově vile učitele a další pracovníky škol za minulý rok.

 

V pátek 25. 2. 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí podmínky pro 4. výzvu kotlíkových dotací. V průběhu března Moravskoslezský kraj zpracuje žádost o přidělení finančních prostředků pro občany. Po jejím schválení ze strany Ministerstva životního prostředí a projednání v orgánech kraje bude pro občany vyhlášena výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkových dotací, do které se budete moci přihlásit. Výzva pro občany by měla být zveřejněna 1. 6. 2022. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2022.

 

Od pátku 4. března až do 12. dubna bude v sadu E. Beneše k vidění putovní fotografická výstava Olympijské okamžiky. Celkově 152 velkoformátových snímků zachycuje slavné i méně známé momenty z historie československé a české účasti na letních i zimních olympijských hrách. Jako první si výstavu prohlédnou žáci místních škol, pro které bude po vernisáži připravena beseda se spoluautorem výstavy Ladislavem Josefem a fotoreportérem Romanem Vondroušem.

 

U příležitosti Zátopkova výročí oceníme sportovní osobnosti

V letošním roce si Kopřivnice připomíná 100. výročí narození slavného rodáka Emila Zátopka. Při této příležitosti chce město ocenit významné osobnosti v oblasti sportu, které dosáhly mimořádných výsledků, a tím reprezentovaly Kopřivnici v České republice i v zahraničí. Nominovat tyto osobnosti můžete i Vy! 

Kopřivnice je rodištěm nebo působištěm mnoha skvělých sportovců a dokonce i řady olympioniků. Mezi nejznámější rodáky patří běžec Emil Zátopek a gymnastka Zdeňka Veřmiřovská, ze současníků například běžkyně Lenka Masná, plavkyně Petra Lípová (rozená Klosová) či hokejisté Václav Varaďa, Tomáš Fleischmann a Patrik Bartošák. Skvělých výsledků dosahují také zástupci nejmladší generace, o čemž svědčí mimo jiné skutečnost, že mezi sportovci nominovanými na nejúspěšnějšího sportovce okresu letos jednoznačně dominují jména z kopřivnických klubů.

„Mnoho našich sportovců dosáhlo vynikajících výsledků nejen na úrovni České republiky, ale i v zahraničí. Všechny ani nelze vyjmenovat. Počet medailí však není jediným měřítkem úspěšnosti, neboť konkurence v jednotlivých sportech se liší. Důležitá je taky osobnost, přístup k fair play apod. Rádi bychom tedy zjistili, jak vnímají zdejší sportovce lidé, zejména ti místní. Kdo je skutečnou osobností a nejvíce se zasadil o propagaci svého sportovního odvětví i našeho města? Kdo se zasloužil o rozvoj sportu v Kopřivnici? Koho si lidé představí, když se řekne sportovní osobnost Kopřivnice? Na webu města nám proto může veřejnost zasílat své návrhy bez jakéhokoliv omezení,“ uvedla Lucie Macháčková z oddělení vnějších vztahů.

Navrhovat lze jak osobnosti, které v Kopřivnici aktivně sportují, tak i ty, které z Kopřivnice pocházejí, ale působí v mimokopřivnických klubech. Nominovat lze rovněž in memoriam. Návrhy je možné zasílat do 31. března. Poté se jimi bude zabývat výběrová skupina, v níž budou členové vedení města, pracovníci radnice i zástupci sportovní a volnočasové komise. Deset jednotlivců, pět kolektivů a pět trenérů či organizačních pracovníků bude oceněno na slavnostním setkání 15. září.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice