7. 9. 2015

 

Požáry ze sucha už nehrozí, krajský úřad zrušil omezení. Moravskoslezský krajský úřad 4. září 2015 zrušil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje, která byla vyhlášena 3. srpna 2015. Informace je zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a bude rozeslána jednotlivým obcím kraje. Důvody k vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, tedy přetrvávající suché, teplé počasí a extrémní nárůst požárů lesních, polních a travních porostů, pominuly. Pro občany i právnické osoby to znamená, že končí i omezení, která museli dodržovat, aby těmto hrozícím požárům předešli, například zákaz rozdělávání ohňů, spalování klestí a další, včetně zákazu jízd parních lokomotiv.

 

 

Akademie třetího věku – zimní semestr 2015/2016 -14. ročník, přihlášky k dispozici v pondělí 7. září od 7:30 v čítárně městské knihovny.

  • Astronomie – Hvězdárna Valašské Meziříčí. Vždy ve středu odpoledne (čas bude upřesněn), Akademická posluchárna
  • Na co můžeme být hrdi – Mgr. Ladislav Cvíček. Optimistická procházka českými dějinami. Vždy ve středu od 15:30, Akademická posluchárna
  • Dějiny oděvní kultury II – Virtuální univerzita třetího věku. Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Vedoucí lektor: Ing. Petr Tylínek. Vždy v úterý od 9 hodin, Akademická posluchárna
  • Setkání s výtvarnými technikami II – Mgr. art. Anna Georgiadu, vždy ve středu od 9:00, čítárna knihovny

 

 

Soutěž Best Business Kopřivnice jde do finále! Veřejnost může od 7. 9. do 14. 9. hlasovat pro 1 subjekt za všechny kategorie, který získá Cenu veřejnosti. Výsledky hlasování veřejnosti mohou účastníci ovlivnit sami tím, že o svém umístění v soutěži dají vědět a vyzvou veřejnost k hlasování. Z hlasujících vylosujeme 3 osoby, které získají odměny (vstupy na konferenci, balení kávy, poukazy na měření tělesných a nutričních hodnot). O finálním pořadí TOP5 bude rozhodnuto na Zasedání poroty 22. 10. 2015. Na vítěze čekají zajímavé ceny jako poukazy na tiskoviny, kurzy a školení pro zaměstnance, natočení videospotů, PPC reklamy a mnohé další.

 

 

Město Kopřivnice vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem obecního bytu 1+3 o celkové ploše 73,91 m2,  na adrese Kopřivnice Alšova 1143, za podmínky přistoupení k dluhu. Minimální nabídka přistoupení k závazku činí 60.000 Kč. Dále na nájem obecního bytu Alšova 1145 1+1, o celkové ploše 41,11 m2, s minimální nabídkou 30.000 Kč. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v neprůhledné a zapečetěné obálce s uvedením adresy předmětného bytu, o který máte zájem, nejpozději do 14. 9. 2015 do 16:00 hodin na Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, oddělení bytové správy, Štefánikova 1163, 8. poschodí, dveře č. 867 nebo 866.

 

 

Tři mláďata orlů skalních vypustili ochránci do volné přírody na konci srpna v Oderských vrších. Vypouštění je součástí projektu Návrat orla skalního do České republiky. Samice Dina pochází z Velké Fatry, z Lubochňanské doliny, a byla posledním mládětem, o které pečovala orlice, která byla 
v dlouholeté péči našeho zařízení a uhynula letos v květnu v jednačtyřiceti letech. Druhým mládětem je samec Marek, který byl zachráněn z jednoho z hnízd orlů skalních v Chočských vrších. Třetím vypuštěným mládětem je pak samice Libuše, kterou pro účely projektu ze svého odchovu zdarma poskytla zoologická zahrada v Liberci. V projektu Návrat orla skalního do ČR je to první vypuštěné mládě, které nepochází z volné přírody, jde však o jedince, jehož rodičovský pár pochází z karpatské populace. Všechna mláďata mají na sobě připevněny vysílačky GPS se solárním panelem, pomocí kterých budou ochránci pohyb orlů v přírodě sledovat. Za posledních devět let podobným způsobem vypustili do přírody pětadvacet orlů. Cílem je navrátit orla skalního do volné přírody, a celkově tak znovu obnovit původní beskydskou faunu.

 

 

V polovině srpna letošního roku došlo k programovým změnám, které KTK avízovala koncem července a bylo je nutné provést v návaznosti na celorepublikový vývoj v distribuci HD programů. Bonusový balíček s názvem Bonus HD byl vyřazen z nabídky a místo něj je nyní k dispozici balíček s názvem Basic HD. Byla ukončena nekódována distribuce programu NOVA HD v Základní nabídce. Nova HD je teď zařazena do Basic HD. Basic HD obsahuje 10 programů v HD rozlišení a to programy: Nova, Nova Cinema, Fanda, Prima, Prima Cool, Barrandov, Kino Barrandov, Barrandov Plus a nejnověji také Smíchov a Telka. – vše s příponou HD. Basic HD je dostupný jako součást Základní nabídky za technický poplatek 29 Kč. Pro sledování HD programů je potřeba HD Set-Top-Box s dekódovací kartou nebo HD televizor vybavený CAM modulem a dekódovací kartou. Do konce roku 2015 nebude technický poplatek účtován.

Na dekódovacích kartách zákazníků, kteří mají předplacenou jakoukoliv vyšší programovou nabídku než základní, je tento programový balíček automaticky aktivován, není tedy nutné navštěvovat kontaktní místo KTK. Klienti jej mají k dispozici jako bezplatný bonus, ovšem i zde platí podmínka, že je potřeba mít přístroj pro příjem HD programů.

 

 

Ve čtvrtek 10. 9. Se ke společnému stolu téměř po tříměsíční přestávce sejdou zastupitelé, 7. zasedání se bude konat tradičně v 10. patře radnice, začátek je stanoven na 16. hodinu a celé jednání budete moci sledovat v přímém přenosu na programu KTK. Pro 7. Zasedání jsou navrženy tato dílčí body: Návrh smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města v r. 2015 v sociální oblasti – II. kolo, změny územního plánu, Návrh na volbu jednatele obchodní korporace SLUMEKO, s. r. o. Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice, Obecně závazná vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku, CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, Smlouva o spolupráci při podpoře cestovního ruchu a propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko, pozemkové záležitosti, Prodej „hájenky“, Rozpočtová opatření odboru majetku města, Projednání záměru prodeje budovy č.p. 117, ul. Štefánikova, Plán Zdraví a kvality života 2015a mimo jiné také Žádost o dotaci na činnost – Hockey club Kopřivnice, o.s. Reprízy zasedání KTK odvysílá 2 x – v neděli 13. 9. 2015 v 14:00 a v pondělí 14. 9. 2015 v 19:00.

 

 

Město Kopřivnice aktuálně nabízí do nájmu tři byty, jeden o velikosti 1+2 na ulici Obránců Míru a dva na ulici Alšově. Všechny jsou určeny zájemcům za podmínky uzavření písemné dohody o přistoupení k dluhu, závazek musí být uhrazen nejpozději do konce října. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdávat v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 14. září do 16:00 hodin na radnici, na oddělení bytové správy.

 

 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska upozorňuje na podvodné jednání nových podvodníků – tentokrát jde o kameníky, kteří nabízí na hřbitovech zhotovení náhrobků. Kvůli nim již mnoho lidí přišlo o své úspory. A případy se množí. Většinou jde o seniory, kteří naletěli falešným kameníkům, kteří objíždí hřbitovy a přímo mezi hroby nabízí své služby. Sdružení SOS varuje: nepodepisujte na hřbitově bez rozmyslu žádnou smlouvu, neboť od takové smlouvy nelze do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu a bez sankce.

 

 

První zvonění nového školního roku se v Kopřivnici prvního září ozvalo ve všech 8 školách. Povinná školní docházka začala v úterý 1. Září platit také pro TÉMĚŘ 250 prvňáčků. Ve srovnání s loňským rokem přibylo 22 dětí. Největší změnu zaznamenala zš. F. Bayera. Nejvíce prvňáčků tradičně zamířilo na školu doktorky Milady Horákové. Škola na ulici Obránců míru má letos rovných nových dětí. Nárůst školáčků pocítily i školy 17. listopadu, Alšova a také malotřídka v Mniší. Pokles počtu dětí zaznamenala škola v Lubině a ZŠ sv. Zdislavy. Na svém zůstává ZŠ E. Zátopka. Skokanem roku je bezesporu ZŠ Floriána Bayera, která v minulém roce neměla nové prvňáčky, zato letos jich má 10. Významným činitelem nárůstu počtu dětí je otevření nové speciální třídy se vzdělávacím programem základních škol a se zaměřením na vady řeči. Většina škol prošla prázdninovou modernizací, radnice investovala přes 20 milionů korun především do sociálních zařízení, elektroinstalace, zateplování a dalších prací v budovách základních a mateřských škol. U žádné ze staveb se nevyskytly nějaké zásadní problémy, takže školní rok všude začal bez zpoždění. S prázdninami se děti nerozloučily nadlouho, už brzy se mohou těšit na podzimní prázdniny, ty letos připadají na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Společně se státním svátkem 28. října a víkendem tak budou mít školáci pět dní volna.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice