8. 11. 2021

Přístřešek po Strele je minulostí. Několik dní probíhaly před Technickým muzeem Tatra v Kopřivnici bourací práce, jejichž výsledkem je nejen odstranění bývalého stanoviště Slovenské strely, ale také likvidace přístřešku na nároží prodejny Albert. Vizuální vyčištění je první etapou úprav tohoto prostoru. Slovenská strela stála na zastřešeném nástupišti před technickým muzeem od roku 1997 až do roku 2018, kdy byla odvezena na kompletní renovaci. Z té se vrátila po vlastní ose letos na jaře a nový domov našla v depozitáři, který zajistí odpovídající péči o restaurovaný exponát. Původní koleje s přístřeškem již nenašly nové využití a vzhledem ke špatnému technickému stavu bylo rozhodnuto o demolici. Pro demontáž byla vybrána firma slumeko, 18. 10. 2021  prostor před muzeem zaplnily plošiny, jeřáb, nákladní auta a pak již postupně mizely nosné sloupy, přístřešek po Strele, konstrukce u alberta, dlažba i samotné koleje. Následovaly práce se zadlážděním otvorů po sloupech, vytrhání pražců s odvozem kameniva pod nimi a následným návozem zeminy pro zatravnění prostoru po kolejišti. U Alberta byla následně přemalovaná znečistěná stěna. Práce byly dokončeny v úterý 2.11. 2021 úklidem pracoviště a odvozem zábran. Přes 11 tun demontované oceli mířilo do sběrných surovin a výtěžek z jejího prodeje bude vyúčtován ve prospěch zadavatele tj. Města Kopřivnice.

S podporou Moravskoslezského kraje byla zpracována architektonická studie a na ni navázal projekt, který je nyní těsně před dokončením pro stavební povolení. Prostor po nevyužívaném kolejišti se zatravní a k Albertovi se vrátí na nároží několik laviček. Projekt počítá s kompletní úpravou schodiště a vstupu do muzea, velkoformátovou dlažbou, větším množstvím zeleně, originálním mobiliářem i fotopointem. Se zahájením realizace se však počítá až v roce 2023 v návaznosti na úpravy centrální zóny.

 

V druhé polovině října byl v našem městě instalován druhý stacionární radar. Kopřivnice tak má tři měřicí stanoviště a dva radary, které se budou mezi nimi přesouvat. Pořízení nového radaru přišlo na 850 tisíc korun a první skříň pro stacionární radar byla instalována před třemi lety u Muzea Fojtství na ulici Záhumenní, další dvě stanoviště přibyla vloni v květnu. Pořízení druhého stacionárního radaru na měření rychlosti projíždějících vozidel schválila rada letos v červnu. V roce 2020 zaznamenal stacionární radar 15 661 případů, které byly předány k dořešení na oddělení přestupků.

 

Obnova katastrálního operátu novým mapováním ve Větřkovicích u Lubiny

Lidé do obnoveného operátu mohou nahlédnout přímo v Lubině

v budově hasičské zbrojnice ve Větřkovicích a to

Dne 8. a 10. 11. vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.Dále na oddělení pozemků v 8. patře kopřivnické radnice.

Dne 9. a 11. 11. od 8 do 11:30 a od 12:30 do 14 hodin

Dne 12. 11. od 8 do 11:30 hodin

 

Město Kopřivnice hledá dárce vánočního stromu, který v období adventu ozdobí sad E. Beneše před Ringhofferovou vilou. Vhodný jehličnan by měl být vysoký zhruba sedm až devět metrů, vizuálně zdravý a nepoškozený. Město zajistí na vlastní náklady skácení a transport. Dárci mohou kontaktovat vedoucí oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody kopřivnické radnice Radku Krysovou na uvedených kontaktech. Pokud se nenajde dárce nebo vhodný strom, bude se hledat vhodná dřevina v městských lesích.

 

Kopřivnické noviny nově čtenáři naleznou i v chytré verzi na Mobilním Rozhlasu. Dá se v něm lehce listovat i vyhledávat a má i funkci přímého přesměrování. Mobilní rozhlas má v našem městě přes 3 tisíce registrovaných uživatelů. Každou středu jsou zájemcům rozesílány Zprávy z města obsahující tiskové zprávy, hlášení rozhlasu, tipy na víkend a přehled témat chystaného čísla Kopřivnických novin a Magazínu Kabelové televize Kopřivnice.

 

Dvě jednotky profesionálních hasičů z Kopřivnice a Nového Jičína se zapojily 22. října do záchrany osoby po infarktu z bezručovy vyhlídky. ŠLO o taktické cvičení a zraněného člověka nahradila figurína. Jednotka z Kopřivnice dorazila jako první na parkoviště u letního koupaliště. Dalších více než 700 metrů musela za zraněným pěšky do kopce. Následoval transport zraněného v záchranných nosítkách, pomocí lanové techniky. Hasiči-lezci jsou nasazováni například u paraglidistů na stromech, či při záchraně jeřábníků se zdravotními komplikacemi. Jsou dislokováni v 6 lezeckých skupinách, po jedné v každém okrese.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice