8. 12. 2021

V Kopřivnici se několik let senioři zapojují do křížovkářské ligy, kterou spoluorganizuje naše radnice. Podzimní kolo bylo uzavřeno. Ceny získávají:

  1. Olga Foldinová
  2. Maria Kubátová
  3. Jaroslav Hilský
  4. Jana Adamcová

 

Stavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice má provést společnost IPS z Třince za 233 mil. Kč bez DPH na základě schválení radou MS kraje. Investorem je náš kraj a v pětipodlažním objektu vznikne zázemí pro 85 seniorů a bude tam i sedm lůžek pro poskytování odlehčovací péče na kratší dobu. Stavební práce by měly být zahájeny na jaře roku 2022. Podle predikce vývoje počtu obyvatel našeho kraje se do roku 2050 zvýší počet seniorů o více než 100 tisíc, a budou tak tvořit téměř třetinu obyvatel.

 

Začal výdej individuálních nádob na plast a kovy na sběrném dvoře v Kopřivnici na ul. Panská, od pondělí do pátku v době od 8:00 do 17:00 hod. Začnou se vyvážet od 1. ledna 2022. Podmínkou pro výdej nádoby je uzavření Smlouvy o výpůjčce nádoby a darovací smlouvy na odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice, kterou je nutno předložit na sběrném dvoře.

 

Radnice získala v 11 průzkumu spokojenosti občanů se službami městského úřadu výslednou známku 1,17. Jde o nejlepší hodnocení za několik let. Mezi respondenty se navíc nenašel jediný, který by byl nespokojen s osobním přístupem zaměstnanců úřadu. Tazateli jsou pravidelně středoškolští studenti, kteří oslovovali klienty ve vestibulu radnice a získali tak 173 kompletně vyplněných dotazníků. Většina oslovených lidí mířila na odbor správních činností za účelem vyřízení dokladů či získání informací.

 

Zuzka Novotná z Mateřského centra Klokan připravila na víkend pro děti Stezku zvířátek – tedy poznávací vycházku, 10 otázek se týkalo zvířátek a každá odpověď dala písmenko do tajenky a přidány byly i zábavné úkoly. O výtvarné zpracování se postaral Vladimír Indruch. Stezka bude pro velký zájem také instalována 13. – 14. 12. v parku pod MŠ Pionýrská a v národním sadu ve štramberku.

 

Celkem 40 milionů korun rozdělí Moravskoslezský kraj mezi poskytovatele sociálních služeb v regionu. Finance lze využít na investiční akce, vybavení sociálních zařízení nebo třeba odborné vzdělávání. Cílem dotačního programu je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a částečně pokrývat deficit, který zatím každoročně ze strany státu vznikal. Za krajské peníze bude možné zakoupit i vozidlo nebo další technické vybavení sociálních služeb, které zvýší kvalitu péče, zpříjemní prostředí nebo usnadní náročnou práci pečovatelů. Krajský úřad bude žádosti o dotace přijímat hned na začátku příštího roku, v termínu od 10. do 20. ledna. Podrobnosti a podmínky programu jsou na stránkách kraje.

 

Do 15. 12. mohou lidé připomínkovat návrh rozpočtu moravskoslezského kraje na příští rok. Je zveřejněn na úřední desce a zastupitelé jej budou schvalovat 16. prosince na svém zasedání. Krajský rozpočet je navržen v celkové výši téměř 12 miliard korun. Počítá s příjmy přes devět miliard, které jsou oproti schvalovanému rozpočtu kraje na rok 2021 o 729 milionů korun vyšší. Investice mají v dalším roce činit přes 3,5 miliardy korun. Kromě krajského rozpočtu na příští rok je připravena také aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022-2025.

 

Ve čtvrtek 2. prosince proběhlo v ZŠ sv. Zdislavy slavnostní otevření a požehnání nových učeben. Ve škole proinvestovali díky projektu EU přes 15 a půl milionu korun, stavební práce začaly v březnu letošního roku, kolaudace proběhla v srpnu a téměř k nepoznání se proměnil především suterén školy. Část nevyužívaných prostor nabídlo zázemí pro novou školní dílnu a polytechnickou učebnu, které doplnil i sklad učebnic. Hlavní částí projektu je právě učebna pracovního vyučování pro maximálně 16 osob, na kterou navazuje přípravna, tedy místnost učitele, sklad materiálu a žákovské šatny. V dílnách probíhá výuka pracovních činností a budou realizovány kroužky a činnost školní družiny a klubu. Tyto prostory jsou přístupné prostřednictvím již dříve zbudovaného výtahu. Stavební firma provedla také hydroizolaci obvodového zdiva a v suterénu bylo doplněno nové sociální zařízení včetně úpravy chodby a schodiště. Ve druhém patře pak díky získaným financím vznikla nová učebna jazyků a odborných předmětů včetně kabinetu, kde mají být realizovány kroužky případně činnost školního klubu.

 

Městská knihovna vzhledem k aktuálním vládním opatřením přistoupila k razantnímu zredukování programu, byly zrušeny všechny prosincové akce. Výjimkou je aktuální výstava v čítárně do 17. prosince. V knihovně jsou k dispozici zdarma pohlednice do Ježíškovy pošty. Několik desítek pohlednic dostaly i školy a školky. Schránku na Ježíškovu poštu přiveze Mikuláš 5. prosince a až do 12. prosince bude umístěna v městské knihovně, druhá bude k dispozici v sadu E. Beneše. Děti do nich budou moci vhazovat bud pohlednice z knihovny nebo vlastnoručně vyrobené dopisy. Kdo bude chtít potvrdit přání razítkem z Božího Daru, musí pohled či obálku opatřit adresou a patřičnou poštovní známkou typu B v hodnotě 19 korun. Přání budou předána na Boží Dar a orazítkovaná pak budou zaslána na uvedené adresy. Knihovna včetně všech poboček pak bude od 20. prosince do 2. ledna UZAVŘENA.

 

Pozvánka do Centra tradičních technologií v Příboře na vánoční verzi výstavy „Dřevěný svět“. Nyní je doplněna o košatý barokní jesličkový příběh. Dvě stě let staré dřevěné vyřezávané betlémové figurky jsou umístěny do stávající výstavy v příběhu, který prožívali lidé od 17. do 19. století.

 

Od 1.12. do 2.2.2022 se můžete projít Štramberkem za betlémy, které jsou vystaveny v oknech a výlohách. Pokud máte rádi prohlídku s průvodcem, pak na 10. 12. je připravena Komentovaná prohlídka, začíná v kapličce v Národním sadu v 16:00   hod.

 

Zpívání s názvem Česko zpívá koledy online ve středu 8. 12. od 18. 00.

 

Chystáte se navštívit Muzeum nákladních automobilů Tatra? Pak se přijďte podívat i na vernisáž výstavy Paměti národa O cestě Kopřivnice ke svobodě – To my chceme!  Čtvrtek 9. 12. 2021 – od 15:00

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice