Rozhlas 10. 3. 2020

Vážení spoluobčané, na základě výstupů z tiskové konference po dnešním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu Vás informujeme o nových mimořádných opatřeních přijatých vládou.

  1. Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.:
    • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření
  2. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
    • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních
    • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole Důrazně žádám o respektování přijatých mimořádných opatření. Více informací naleznete na webových stránkách města.
 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice