ROZHLAS 11. 1. 2022

Upozorňujeme občany bydlící v rodinných domech, že ještě stále mohou požádat o popelnice na plastový a kovový odpad. Nádoby o objemu 240 litrů nahradí dosud používané žluté pytle, které již od začátku letošního roku nejsou sváženy. Žluté pytle s odpady lze vyhodit do příslušných kontejnerů na veřejných stanovištích nebo odvézt na sběrný dvůr. Bližší informace najdete na webu města.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice