ROZHLAS 11. 11. 2020

Upozorňujeme občany, že svoz popelnic se směsným komunálním odpadem připadající na úterý 17. listopadu bude proveden již v pondělí 16. listopadu. Jedná se o tyto ulice: Štefánikova, Kpt. Jaroše, Sportovní, Jarní, Sadová, Duhová, Štramberská, Na Drahách, Na Vápenkách, Horní, Záhumenní a Květinová. Prosíme, nezapomeňte přistavit sběrné nádoby pro svozovou techniku.

 

Dále upozorňujeme občany, že právě dnes bylo zahájeno komplexní čištění komunikací a parkovišť. Harmonogram naleznete na internetových stránkách města. Jednotlivé úseky komunikací jsou vždy před plánovaným čištěním označeny dopravním značením. Prosíme o respektování tohoto značení a přeparkování vozidel mimo čištěné úseky. Majitelům automobilů, které budou čištění překážet, hrozí sankce za nerespektování dopravního značení. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice