11. 11. 2020

Upozorňujeme občany, že svoz popelnic se směsným komunálním odpadem připadající na úterý 17. listopadu bude proveden již v pondělí 16. listopadu. Jedná se o tyto ulice: Štefánikova, Kpt. Jaroše, Sportovní, Jarní, Sadová, Duhová, Štramberská, Na Drahách, Na Vápenkách, Horní, Záhumenní a Květinová. Prosíme, nezapomeňte  přistavit sběrné nádoby pro svozovou techniku.

 

Byly spuštěny nové webové stránky, jejichž cílem je usnadnit orientaci ve vládních opatřeních proti koronaviru a srozumitelně informovat o životních situacích v době epidemie. Aktuální pravidla, doporučení a rady naleznete na covid.gov.cz.

 

Kopřivnice obhajuje své zařazení mezi nejlepší města uplatňující místní Agendu 21 – nástroj pro rozvíjení potenciálu obcí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. S ohledem na aktuální epidemickou situaci probíhá obhajoba před odbornou komisí formou videokonference. Místní agenda 21 je metoda kvality veřejné správy hodnotící zejména to, jak obce či regiony pečují o svůj dlouhodobý rozvoj, zda je plánován za aktivní účasti občanů a zda směřuje k trvale udržitelnému zvyšování kvality jejich životů. V současné době místní Agendu 21 realizuje 167 municipalit, které jsou na základě několika kritérií rozřazeny do pěti kategorií. Kopřivnice letos již potřinácté obhajuje kategorii B. K  jednotlivým oblastem se blíže vyjadřovali pracovníci radnice z dotčených odborů. Zda naše město splňuje všechna kritéria a udrží se ve špici obcí realizujících místní Agendu 21 bychom se měli dozvědět během listopadu.

 

Oprava mostu na ulici Severní potrvá o dva týdny déle. Kompletně zrekonstruovaný a mírně rozšířený most měl být otevřen v polovině listopadu, což se bohužel vzhledem k nadměrně deštivému počasí a nařízeným karanténám pracovníků stavby nestihne. K obnovení provozu na příjezdové komunikaci k sídlišti Sever tedy dojde na konci měsíce.

 

Tento týden budou zahájeny opravy povrchů tří komunikací ve městě. Stavební práce budou probíhat u výjezdu z parkoviště u supermarketu Lidl, dále na části komunikace od vlakového nádraží ke vchodu do sadu E. Beneše a také v místní části Lubině mezi rodinnými domy č. p. 245 a 246. Všechny tři úseky by měly být hotovy do konce listopadu. Žádáme řidiče o respektování přechodného dopravního značení a pokynů pracovníků staveb.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice