9. 11. 2020

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu bude Městský úřad v Kopřivnici i nadále otevřen veřejnosti pouze každé pondělí a středu, a to dopoledne mezi 8. a 10. hodinou a odpoledne v době od 14 do 17 hodin. Prosíme občany o upřednostňování písemné, elektronické či telefonické komunikace. Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

 

Už pouze do pondělí 9. listopadu můžete hlasovat o budoucím využití půl milionu korun z participativního rozpočtu. Vloni jste takto rozhodli o vybudování nového dětského hřiště na sídlišti Korej, letos můžete vybírat z šesti neméně zajímavých návrhů. Více informací, včetně odkazu na hlasování.

 

Prima ukončila provoz teletextu. Nejprve skončil teletext na menších kanálech Primy a nakonec i u hlavního programu TV Prima. Teletext tak z český televizních stanic přenáší již jen Česká televize.

 

Od 25. října 2020 funguje mezi varšavským letištěm Frédérica Chopina a mošnovským Letištěm Leoše Janáčka nové přímé letecké spojení. Létat se bude pětkrát týdně. Brzký ranní přílet do Varšavy umožňuje rychlý a jednoduchý přestup na návazné linky, jako například do Amsterodamu, Mnichova, Paříže, a mnoha dalších měst. Linka je provozována leteckou společností LOT Polish Airlines. Riziko nákazy koronavirem na letišti a v průběhu letu je téměř nulové.

 

Transfuzní oddělení v novojičínské nemocnici prošlo devítiměsíční kompletní rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že ročně eviduje na 15 000 odběrů, bylo nutné nevyhovující a stísněné prostory modernizovat. Díky investici ve výši 30 milionů korun, bylo vybudováno moderní odběrové středisko, odpovídající potřebám současné medicíny.

 

Do konce listopadu by měl být dokončen nových chodník na ulici Obránců Míru za bytovými domy 874 až 876. Původní stav byl nevyhovující, a pokud zapršelo, držela se v daném místě voda. Plánovaná rekonstrukce proto počítala s odstraněním starého chodníku včetně části konstrukčních vrstev. Ty jsou nahrazeny novými vrstvami ze štěrkodrti, provádí se odvodnění a následovat bude položení zámkové dlažby. Rekonstrukci provádí kopřivnická stavební firma Japstav Morava a městkou pokladnu vyjde rekonstrukce na více než půl milionu korun včetně DPH.

 

Okolo 1,2 milionu korun investuje kopřivnická radnice do revitalizace parku mezi ulicemi Sadová a Pionýrská. Společnost Slumeko zahájila práce začátkem října. Nejprve byl odstraněn starý mobiliář, jako lavičky a koše a pokračovaly stavební práce na nových zpevněných plochách, kdy součástí je i založení hřiště pro pétanque.

Projekt počítá i s technickými prvky, což mimo nového mobiliáře znamení i instalaci solárních zápustných bodových svítidel u nových laviček. Už na jaře letošního roku byla v parku realizována rekonstrukce vodovodní přípojky pro krychlové pítko pocházející z dílky sochaře Ivana Kalvody. Radnice zatím nenašla restaurátorskou firmu pro toto umělecké dílo, pítko samotné je však technicky připraveno ke zprovoznění.

 

Do 27. listopadu lze podávat návrhy na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje. Ocenění bude možné udělit ve dvou kategoriích a kritéria pro podání návrhů jsou zveřejněny na webových stránkách krajského úřadu. Návrhy následně vyhodnotí pracovní skupina zřízená radou kraje a předloží radě kraje ke schválení. Slavnostní předání ocenění se uskuteční u příležitosti Dne učitelů v roce 2021.

 

Studenti Slezské univerzity nabízejí nezištnou pomoc žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům v podobě

online doučování ve více než dvou desítkách vyučovacích předmětů. V nabídce najdete matematiku, fyziku, chemii, češtinu i 4 cizí jazyky, dále např. i společenské vědy, ekonomii, daně a účetnictví.  Žák nebo student, který chce nabídku doučování využít, navštíví speciální webovou stránku Slezské univerzity -doucovani.slu.cz, kam vloží svůj požadavek. Slezská univerzita pro distanční výuku používá zpravidla platformu MS Teams, ale v podstatě záleží na dohodě mezi doučujícím studentem a zájemcem.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice