ROZHLAS 17. 4. 2024

Odstávka pitné vody proběhne v části ulic: Havlíčkova, Komenského a Pod Stadionem dne 16. dubna od 8:00 – 14:00 hodin a v části obce Lubina ve čtvrtek 18. dubna od 8 – 14 hodin.

 

Z důvodu komplexního čištění místních komunikací a parkovišť bude na uvedených ulicích v uvedených termínech dočasně zakázáno stání nebo zastavení motorových vozidel. Vozidla nerespektující zákazové dopravní značení budou odtažena.

Dne 18. dubna chodníky Obránců míru a Záhumenní, chodníky podél Československé armády, chodníky kolem ZŠ Horákové, ½ parkoviště u KB.

Dne 19. dubna Francouzská mezi Obránců míru a Družební, Česká od DPS po Francouzskou.

Dne 22. dubna Kadláčkova, ½ parkoviště u KB, parkoviště házenkářské hřiště.

 

Ve čtvrtek 18. dubna od 17 hodin se v Kulturním domě Kopřivnice uskuteční Jarní seniorské odpoledne. Příchozí se mohou těšit na kapelu Meteor a bohatý doprovodný program.

 

V pátek 19. dubna se uskuteční další akce v rámci kampaně Měsíc pro Zemi. V 19 hodin začne koncert dětské kapely Kyselé rybičky, ve 20 hodin bude následovat promítání celovečerního filmu o české přírodě Planeta Česko. Vzhledem k nepříznivému počasí se akce uskuteční v kulturním domě.

 

V sobotu 20. dubna jste srdečně zváni na Pohádkový les. I letos budou připraveny dvě trasy rozdílné náročnosti, na kterých bude účastníky čekat několik pohádkových bytostí s připravenými úkoly. Startovat bude možné kdykoliv od 12:30 do 16 hodin u Kamenárky. Děti se mohou těšit také na ukázky sokolnictví, jízdu na oslících či úkoly Ekovýzvy. Kdo si přinese špekáčky, bude si je moci u ohně opéct. 

 

Ve středu 24. dubna v 17 hodin se v zasedací místnosti č. 266 v 2. podlaží kopřivnické radnice uskuteční beseda Řekni mi, která bude zaměřená na komunikaci o přáních v závěru života. Z důvodu omezené kapacity je potřeba hlásit se předem – bližší informace najdete na webu města.

 

Ve čtvrtek 25. dubna projede Kopřivnicí mezinárodní cyklistický závod žen Gracia Orlová. Cyklistky přijedou od Lubiny a na kruhovém objezdu odbočí na Závišice. Peloton by měl Kopřivnicí projet kolem 15:30 až 15:50. Prosíme řidiče, aby počítali s krátkodobým dopravním omezením. Trasu závodu najdete na webu města.

 

Mniší: Vedení města Kopřivnice Vás zve na diskuzní setkání, které se uskuteční dnes od 17 hodin v Kulturním domě v Mniší . Přijďte se dozvědět, co se v Mniší plánuje, a diskutovat s pracovníky radnice o všem, co Vás zajímá. 

 

Město Kopřivnice připravuje projekt odkanalizování některých lokalit v místní části Lubina. Za tímto účelem bude zástupce společnosti AGPOL provádět v průběhu dubna až června průzkum zaměřený na současný způsob likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a možnost přepojení na novou kanalizaci.  Obracíme se na Vás s žádostí o zpřístupnění Vašeho pozemku pověřeným zástupcům společnosti a zodpovězení dotazů týkající se umístění žump, septiků, případně čističek odpadních vod.  Děkujeme za Vaši vstřícnost.  

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice