ROZHLAS 19. 5. 2021

Z důvodu pokračujících stavebních prací v centru města došlo k omezení pohybu chodců před kulturním domem a na cyklostezce vedoucí k ZŠ dr. Milady Horákové. Možnost průchodu ke kulturnímu domu zůstala zachována, cyklostezka je však zrušena a jízda na kolech v těchto místech již není možná.

Z důvodu stavebních prací na přeložce vodovodu dojde v pátek 21. května v době od 6 do 20 hodin k úplnému omezení vjezdu vozidel do ulice Lidické. Přístup pro chodce bude zajištěn, dostupnost pro složky integrovaného záchranného systému také. Žádáme řidiče, aby v tento den využili parkovací místa v okolí. Za komplikace se velmi omlouváme.

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie dne 25. května od 8:00 – 19:00 hodin  na ulici Jarní, Na Drahách, Sportovní, Záhumenní. Více informací naleznete na www.cezdistribuce.cz.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice