ROZHLAS 20. 5. 2022

Z důvodu pokračujících stavebních prací v centru města JE přesunut současný koridor pro pěší vedoucí od přechodu pro chodce u městského úřadu ke kulturnímu domu. Zachována zůstane pouze spodní část s přístupy k obchodům Pepco a papírnictví plus chodník vedoucí podél kulturního domu k ZŠ dr. Milady Horákové. Náhradní trasa povede po chodníku na ul. Štefánikově směrem k Tatrovance a dále k ZŠ dr. Milady Horákové. Pro osoby ZTP a maminky s kočárky bude u schodiště vedle Tatrovanky vybudována rampa. Využít bude možné také trasu po ul. Kpt. Jaroše. Přístup k obchodnímu komplexu, v němž se nachází cukrárna Rimini, prodejna Sekáč a další provozovny, bude zachován z ulice Štefánikovy. V místě bude instalováno značení, které bude na vzniklá omezení upozorňovat. 

 

Informujeme řidiče, že v pondělí 23.5.2022 dojde k převedení dopravního provozu v místech nově budované okružní křižovatky na ulici Obránců míru, Školní a Francouzská na novou část vozovky okružní křižovatky. Stavební práce se následně přesunou na opačnou polovinu křižovatky.

V nadcházejícím týdnu dojde také k postupnému uzavření chodníků pro pěší na částech, které budou dotčeny stavbou okružní křižovatky. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při pohybu v okolí staveniště.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice