Rozhlas 21. 8. 2019

Město Kopřivnice upozorňuje občany, že z důvodu aktuálně obdržené informace od Správy silnic Moravskoslezského kraje o havarijním stavu některých úseků komunikace II/482 na ul. Záhumenní a jejich plánované sanaci, mezi které patří i úsek s budovaným novým chodníkem, budou v termínu od 22.8.2019 do 30.8.2019 přerušeny práce na stavbě nového chodníkového tělesa a umožněno Správě silnic provedení plánovaných sanačních prací. Práce na stavbě chodníkového tělesa budou pokračovat ihned po provedení sanačních opatření. Komunikace bude během provádění oprav průjezdná. Děkujeme za pochopení!

V neděli 25. srpna budou moci obyvatelé města a návštěvníci kopřivnické pouti navštívit Ringhofferovu vilu. Objekt, který získal hlavní cenu v letošním ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, bude pro veřejnost zpřístupněn v době od 9 do 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice