ROZHLAS 25. 9. 2023

Prosíme o spolupráci a zapojení do ankety ohledně městské hromadné dopravy. Cílem je zjistit preference místních obyvatel a získat představu o využitelnosti MHD. Výsledky ankety poslouží jako podklad pro rozhodování, zda tuto službu zavést či nikoliv. Dotazníky můžete vyplnit online, případně jsou k dispozici ve vytištěné podobě na několika místech ve městě i v místních částech. Bližší informace najdete na webu a na sociálních sítích města. Děkujeme všem, kdo si na vyplnění dotazníku najdou pár minut času!

 

Kopřivnici čekají opravy komunikací poblíž Tesca a Vily Machů. S tím budou souviset velká dopravní omezení a změny v autobusové dopravě. První etapa stavebních prací bude zahájena 2. října a potrvá do 15. října. Bude uzavřena polovina propojovací komunikace podél autobusového nádraží v úseku mezi sjezdem k Tescu a sjezdem na ulici Čs. armády. K Tescu i k autobusovému nádraží se řidiči dostanou pouze z křižovatky u železniční zastávky. Během první etapy obslouží autobusy všechny zastávky, cestující by však měli věnovat pozornost přečíslování a novému rozmístění stanovišť autobusového nádraží. Bližší informace najdete na webu města. Děkujeme za pochopení. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice