ROZHLAS 29. 2. 2024

Město Kopřivnice připravuje projekt odkanalizování některých lokalit v místní části Lubina. Za tímto účelem bude zástupce společnosti AGPOL provádět o tomto víkendu průzkum zaměřený na současný způsob likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a možnost přepojení na novou kanalizaci. Obracíme se na Vás s žádostí o zpřístupnění Vašeho pozemku pověřeným zástupcům společnosti a zodpovězení dotazů týkající se umístění žump, septiků, případně čističek odpadních vod. Děkujeme za Vaši vstřícnost.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice