ROZHLAS 8. 3. 2023

Z důvodu demolice zbývajících zpevněných ploch v centru m ěsta dojde ke krátkodobému omezení přístupu do některých provozoven. Demoliční práce budou probíhat pouze o víkendech, a to vždy po skončení otevírací doby většiny provozoven. V sobotu 11. března si však vyžádají uzavření prodejny Pepco . Omlouváme se za komplikace a d ěkujeme za pochopení.

 

Krajský úřad připravuje veřejné projednání záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR „I/58 Frenštát pod Radhoštěm – Vl čovice“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Přijďte se seznámit s projektem nové trasy silnice I/58, známé jako obchvat Vl čovic v pondělí 13. března od 15 hodin v Kulturním domě ve Vlčovicích.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice