1. 4. 2020

Případ krádeže volně odloženého batohu v Kuníně objasněn

Policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, kterého se dopustil 30letý místní muž tím, že okolo devatenácté hodiny podvečerní 29. března 2020 využil chvilkové nepozornosti 31letého muže z Nového Jičína a odcizil mu batoh. Ten si poškozený muž nechal volně odložený na lavičce před místní prodejnou potravin v obci Kunín a v něm se nacházelo pracovní nářadí (instalatérské kleště), finanční prostředky a mobilní telefon, vše v hodnotě 8 a půl tisíce korun. Po zjištění osoby pachatele s ním byly provedeny nutné procesní úkony, při kterých bylo prokázáno, že se u výše uvedeného 30letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k trestu obecně prospěšných prací o výměře 250 hodin, a to za majetkovou trestnou činnost obdobného charakteru.

 

Novojičínský recidivista spáchal při návštěvě další majetkovou trestnou činnost

V těchto dnech policejní inspektor novojičínského Obvodního oddělení zahájil úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, které se měl dopustit 51letý místní muž tím, že v odpoledních hodinách 24. března 2020, při své návštěvě bytu v jednom z panelových domů na ulici Nerudové v Novém Jičíně, využil chvilkové nepozornosti poškozené 66leté místní ženy a odcizil jí na stole volně odložené šperky (prsteny) ze žlutého a z bílého kovu v celkové hodnotě 4 tisíce korun. Výše uvedeného protiprávního jednání majetkového charakteru se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, které do současné doby nevykonal.

 

Vzhledem k tomu, že se výše uvedených protiprávních jednání majetkového charakteru dopustili shora jmenovaní muži ve věku 30 a 51 let v době vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, hrozí jim podstatně vyšší trest. Za „běžného“ stavu je trestní sazba za případy přečinu krádeže, ať už neznámého či známého pachatele, až dvouletá (v případě známého pachatele a jeho opětovné recidivy až tříletá), aktuálně se však jedná o skutky s trestem odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

 

Objasnění sprejerství, úmyslného poškození dětského hřiště v Jeseníku nad Odrou

Policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně od 23. března letošního roku intenzivně prověřovali případ úmyslného poškození areálu dětského hřiště v obci Jeseník nad Odrou. Podle všech doposud zjištěných skutečností bylo zcela zřejmé, že v době kolem šestnácté hodiny odpolední 23. března 2020 neznámá osoba popsala nebo neznámé osoby popsaly fixou černé barvy dřevěné desky stolu, houpačky, prolézačky a skluzavky, a to různými nápisy a symboly, ke škodě poškozenému místnímu Obecnímu úřadu. V těchto dnech novojičínští policisté případ objasnili, kdy osobami pachatelů je 18letý muž z Frýdeckomístecka a také dva mladiství chlapci ve věku 16 a 17 let z Frýdeckomístecka. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci a ze spáchání provinění výše uvedeného protiprávního jednání majetkového charakteru.

  

Odcizení železného bednění na ulici Průmyslové ve Studénce

Mezi patnáctou hodinou odpolední 23. března a osmou hodinou ranní 26. března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Průmyslové ve Studénce, v části Butovice přečin krádeže tím, že za objektem zdejší společnosti odcizil železné systémové bednění značky Paschal, které bylo instalováno u opravovaného sloupu vysokého napětí, čímž vznikla poškozené právnické osobě z Ostravy celková hmotná škoda na majetku ve vši 40 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Studénce a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného stavebního materiálu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na studénecké policejní číslo 974 735 761.

 

Úmyslné rozbití digitálního panelu autobusové zastávky v Bílovci

V blíže neustanovené době mezi patnáctou hodinou odpolední 25. března tohoto roku a šestou hodinou ranní následujícího dne doposud neznámá osoba spáchala na ulici Ostravské v Bílovci přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně rozbila skleněnou výplň digitálního panelu zdejší autobusové zastávky s názvem „Beseda“, čímž poškozené ostravské společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 30 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodu jejího počínání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice