1. 8. 2013

Nevybuchlá munice z druhé světové války v lese na Bílovecku

I téměř sedmdesát let po válce lze nalézt nevybuchlou munici ve volném terénu. Naposledy ve středu 31. července se o tom přesvědčil 36letý muž v lesním porostu Hubleska. Nevybuchlý silně zkorodovaný 75mm dělostřelecký protipancéřový granát zajistil policejní pyrotechnik. Ten jej odvezl k jeho následné likvidaci. Při nálezu předmětů podobných munici či přímo munici doporučujeme s nimi nemanipulovat. Stejně jako v tomto případě místo označit a přivolat na místo policisty. Speciální policejní pyrotechnická služba věc zajistí a odveze. V případě nálezu je třeba mít na zřeteli, že i přes letitou korozi může dojít k explozi a následnému ohrožení života a majetku. Zejména v letních měsících je vhodné o této skutečnosti informovat především děti. 

 

 

Neoprávněný odběr

Předběžnou škodu ve výši téměř 350 tisíc korun způsobil majitel rodinného domku ve Štramberku energetické společnosti.  Neoprávněným zásahem do rozvodové skříně odebíral elektřinu nejméně od měsíce srpna roku 2010. Stejně jako ostatní případy tak také tento prověřují policisté s podezřením ze spáchání přečinu krádež.    

                                              

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice