10. 2. 2014

Drogová problematika

V roce 2013 vyšetřovali novojičínští kriminalisté na území okresu, se sdělením obvinění třiceti konkrétním osobám, více jak dvacet případů týkajících se výroby a distribuce omamných a psychotropních látek. Další případy jsou stále rozpracovány.

Výrobcům a distributorům zajistili čtyři kompletní zařízení pro výrobu drog a tři důmyslná zařízení pro pěstování marihuany.  Oproti roku 2011 je to 200 procentní nárůst ve vyhledaných a objasněných případech.  V roce 2011 měli rozpracovaných případů 7 v roce následujícím 12. Není to ani tak vyšším počtem uživatelů jako spíše důmyslnější a cílenější prací policistů.  Vyřešení každého případu je během na dlouhou trať. Zkušeností uplynulého roku bylo úmrtí mladého muže v souvislosti užitím drogy v Kopřivnici. Jednalo se o užití smrtící kombinace fentanylu s alkoholem. Policisté spolupracují na jednotlivých případech s odbornou i laickou veřejností, každý z poznatků či získaných informací prověřují. O tom, že se drogy užívají, se přesvědčují takřka každodenně také při silničních kontrolách, kdy u řidičů s pomocí detekčních zařízení zjišťují přítomnost návykových látek. Není to jen přítomnost marihuany, ale také pervitinu, který je stále rozšířenější. Stále přetrvává dovoz potřebných léčiv k výrobě těchto drog ze zahraničí. Je také pravdou, že část majetkové kriminality jde s užíváním drog ruku v ruce. Takřka denně evidujeme případy krádeží věcí z obchodních center, vykradených sklepů, prostě těch věcí, kde si uživatelé pořídí nejsnadněji potřebné peníze na svou obživu a další dávky drogy. Samotné užívání drogy není trestné, držení, nabízení, výroba a distribuce však ano. Trestní zákoník kvalifikuje tuto problematiku v několika §§ (283-287). Patří sem, Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, Přechovávání omamné a psych. látky a jedu, Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou a psychotropní látku, Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psych. látky a jedu, Šíření toxikomanie a také Ohrožení pod vlivem návykové látky (§274)- nejčastější případ v dopravě. Tresty jsou v těchto případech od několika měsíců až do 15 let odnětí svobody, včetně dalších možných sankcí, jako je propadnutí věci, zákaz činnosti atd…. V regionu působí organizace Renarkon, která pomocí terénního pracovníka zajišťuje nezbytné výměny použitých jehel závislým. Samotná města s touto organizaci spolupracují. V letošním roce již proběhla první jednání s vedením obce Odry ve smyslu další spolupráce obecních strážníků a policistů v oblasti drogové problematiky. Podstatou bude situační prevence a prohloubení spolupráce v rovině poznatků, mapování výskytu jednotlivých uživatelů, míst a následné potírání této protiprávní činnosti. Užívání drog není pouze věcí policistů, včasná a cílená prevence, zainteresovanost rodin a dalších institucí může této problematice předcházet.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice