10. 9. 2021

Pohřešovaný muž z Opavska byl nalezen v katastru obce Kobeřice bez známek života

Chvíli před sedmnáctou hodinou odpolední 8. září 2021 bylo na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky číslo 158 oznámeno rodinnými příslušníky, že od poledních hodin téhož dne pohřešují 59letého muže z Opavska, který z místa bydliště odešel neznámo kam. Pohybovat by se však mohl na svém jízdním kole po katastru obce Kobeřice a v jeho bezprostředním okolí. Po sděleném popisu pohřešovaného muže a po zjištění všech dalších prvotních a nutných informací vyhlásili policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a opavští kriminalisté pátrání a byly prováděny fyzické kontroly a prověrky na předem stanovených a doporučených místech, v úsecích a v lokalitách. Na žádost policie proběhla výzva v místním obecním rozhlase, na kterou zareagovali nezávisle na sobě dva místní občané, kteří viděli pohřešovaného muže jet na jízdním kole po ulici Stiborské v obci Kobeřice ve směru k firmě Gypstrend. Následně byla zahájena pátrací akce za účasti téměř tří desítek policistů z jednotlivých obvodních oddělení a z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě, policistů ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku a pátrání probíhalo v obci Kobeřice, v okolních obcích, v okolí sádrovcových lomů firmy Gypstrend, na přilehlých polích, na loukách, na polních cestách, v lesních porostech, u vodních ploch i na nedaleké česko-polské hranici. Na místo byl přivolán i policejní vrtulník s termovizí. Celá pátrací akce byla ukončena okolo půlnoci uvedeného dne bez zjištění výskytu, pohybu a pobytu pohřešovaného muže s tím, že v ranních a dopoledních hodinách následujícího dne bude vše opět pokračovat. Pohřešovaný 59letý muž byl okolo půl osmé ráno 9. září letošního roku nalezen bez známek života zaměstnancem místního Obecního úřadu v lesním porostu mezi obcemi Kobeřice a Hněvošice, a to poblíž sádrovcového dolu v katastrálním území obce Kobeřice. Vedle něj bylo nalezeno i jeho jízdní kolo a prvotním šetřením a ohledáním nebyly zjištěny žádné známky násilí ze strany jiné osoby. V dané záležitosti byla nařízena zdravotní pitva 59letého zemřelého muže a celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany kravařských policistů a opavských kriminalistů.

 

Tragická dopravní nehoda motocyklisty na katastru obce Bílá

Deset minut před šestnáctou hodinou odpolední 9. září 2021 řídil 71letý muž z Frýdeckomístecka svůj motocykl tovární značky Kawasaki po silnici I/56 v katastru obce Bílá, a to ve směru na obec Horní Bečva, přičemž s největší pravděpodobností nedodržel bezpečnostní vzdálenost za před ním jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Opel Corsa, který řídila 66letá žena z Ostravy a předním kolem motocyklu narazil do zadní části automobilu. Po střetu upadl motocyklista na vozovku a hlavou narazil do levé přední obliny nárazníku protijedoucího motorového vozidla tovární značky VW 7HC Kombi, které řídil 62letý muž slovenské národnosti. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěl 71letý muž devastující zranění hlavy a levé části hrudníku neslučitelné se životem. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik tisíc korun. Orientační dechová zkouška u řidičky osobního automobilu i u řidiče dodávkového vozu vyzněly negativně, u zemřelého muže byla nařízena soudní pitva ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných, psychotropních a návykových látek či jedů. Celá tato tragická událost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky ve Frýdku-Místku a rovněž ze strany frýdeckomísteckých kriminalistů.

 

Nález nevybuchlé munice z období 2. světové války na ulici V Zahradách v Ostravě-Porubě

Deset minut před desátou hodinou dopoledne 9. září 2021 bylo na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámeno, že před chvíli byl při výkopových pracích na ulici V Zahradách v Ostravě, v městské části Poruba nalezen kovový předmět, který připomíná munici pocházející z období druhé světové války. Na místo byla ihned vyslána službu konající policejní autohlídka z místně příslušného Obvodního oddělení Poruba 1, která ověřila dané oznámení a zjistila, že ve výkopu pod plynovou přípojkou u jednoho ze zdejších rodinných domů se nachází předmětu válcovitého tvaru, zhruba o délce 90 cm a šířce 30 cm, přičemž zadní kovová část je ulomená a nachází se již vedle daného výkopu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zakročující policisté požádali o příjezd policejního pyrotechnika z Expozitury ve Frýdku-Místku a tento po ohledání místa stanovil, že se jedná o nevybuchlou leteckou pumu sovětské výrovy o pravděpodobné hmotnosti 100 kilogramů. Následně bylo doporučeno o přizvání i policejních specialistů – pyrotechniků z Olomouce a po konzultaci s pyrotechnickou službou bylo rozhodnuto o evakuaci osob z bezprostředního okolí. Původní perimetr od místa nálezu byl stanoven na 300 metrů a ten byl následně zvětšen až na 600 metrů.

S ohledem na vzniklou situaci byly bezprostředně aktivovány všechny složky Integrovaného záchranného systému, v bezpečné zóně byl zřízen řídící štáb a dále byli přizváni zástupci institucí potřebných k evakuaci osob a k hladkému průběhu celého preventivního a bezpečnostního opatření. Jednalo se o přítomnost představitelů místní municipality, ostravského dopravního podniku, plynárenských a elektrárenských společností, dále byla navázána spolupráce s nedalekou Fakultní nemocnicí s Poliklinikou v Ostravě-Porubě a do daného prostoru se postupně dostavili nejen policisté z Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje Ostrava (policisté jednotlivých nejbližších obvodních oddělení, policisté z místních dopravních inspektorátů, z Oddělení hlídkové služby, ze Speciální pořádkové jednotky, ze Služby kriminální policie a vyšetřování), ale také strážníci Městské policie Ostrava a příslušníci Hasičského záchranného sboru z Ostravy a jejich specialisté z Hlučína. V daném prostoru se tak pohybovalo přes sto třicet policistů, téměř padesát strážníků, dvacítka hasičů, tři osádky sanitních vozidel a desítka policejních pyrotechniků. Ve spolupráci těchto složek byly fyzicky pocházeny jednotlivé činžovní a bytové domy, veřejné instituce, zdejší školská zařízení, část Fakultní nemocnice s Poliklinikou, firmy a společnosti, přičemž zde přítomní lidé byli vybízeni a nabádáni k odchodu do bezpečných lokalit. Bylo pomáháno imobilním lidem a seniorům v počtu téměř čtyř desítek a tyto osoby byly přenášeny, převáženy do předem určených míst, a to do různých zdravotnických zařízení, komunitních center a objektů sociálních služeb. Současně byla omezena a na některých místech i úplně zastavena doprava, výzva k evakuaci byla prováděna i prostřednictvím médií, sociálních sítí, hlasových zařízení složek IZS a ostravské městské části Poruba. V průběhu celé akce bylo z této nebezpečné oblasti evakuováno přibližně čtyři tisíce osob.

Vytyčený prostor o perimetru 600 metrů byl evakuován do 18:55 hodin uvedeného dne a ihned poté začali veškeré speciální práce a činnosti ze strany přítomných policejních pyrotechniků, které směřovaly k bezpečné likvidaci nevybuchlé munice pocházející z válečné doby. V 19:00 hodin byla letecká puma pyrotechnikem bezpečně zneškodněna, zabezpečena a zajištěna k odvozu z místa nálezu k následné totální speciální likvidaci. Evakuace osob a obyvatel byla zrušena, vyklizený perimetr byl vyhlášen za bezpečný a tato skutečnost byla opět dána ve známost prostřednictvím médií, sociálních sítí a za použití zvukového zařízení policistů, strážníků a hasičů. V 19:30 hodin bylo vše ukončeno, přičemž během celého bezpečnostního opatření nedošlo k žádnému zranění evakuovaných a zúčastněných osob, nedošlo ke škodě na majetku občanů či zúčastněných složek a taktéž nedošlo k narušení veřejného pořádku.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice